A világháború története 1914-1918 (Tolnai)

...

Magyarország 20. századi történelmét alapvetően meghatározó eseménysor, amelyet a kortársak „Nagy Háborúként” ma pedig I. világháború néven említünk, meglepő módon az egyik legkevésbé feldolgozott időszaka modern kori történelmünknek. A kommunista időszakban alig-alig születtek tudományos igényű feldolgozó munkák és a rendszerváltás után sem vált kiemelt témává a kutatók körében. Nem úgy a háborút követő időszakot, amikor is a társadalomban még égető, közvetlen sebként élt a háború tragikus emléke és annak ápolása áthatotta mind a tudományos, mind pedig a hétköznapi életet. A világégés kirobbanásának 100. évfordulójához közeledve kiadványunkkal azt a célt tűztük ki, hogy ezen „termékeny” időszak szaktudományos eredményeit tegyük közzé, mintegy kiindulási alapként a jövő kutatói számára.

A Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság kiadásában, 1928 és 1930 között jelent meg a teljesen átdolgozott 2. kiadása A világháború története 1914-1918 c. tízkötetes munkának. Az élvezetes stílusban megírt könyvek diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanúk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán születtek, több száz képpel, eredeti felvételekkel, és térképekkel gazdagon illusztrálva.

Tartalomjegyzék 2 566 oldal