A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Régi magyar könyvtár

...

Heinrich Gusztáv (1-37. kötet), majd Császár Elemér (38-41. kötet) szerkesztésében 1897-1937 között előbb a Franklin-Társulat, majd az Akadémia kiadásában jelent meg a Régi Magyar Könyvtár sorozata.„Ez új vállalat czélja, nemzeti irodalmunknak régi, ritka vagy eddig nyomtatásban meg nem jelent termékeit hű szövegekben, a szükséges tájékoztató bevezetésekkel és jegyzetekkel a tudományos kutatás és tanulmány számára hozzáférhetővé tenni.” - fogalmazzák meg tömören a sorozat célját.A közel félszáz kötet 16-19. századi irodalmunk színe-javát teszi elérhetővé, egyebek között Amadé Antal, Aranyos-Rákosi Székely Sándor, Ányos Pál, Balassa József, Balogh István, Berzsenyi Dániel, Bessenyei György, Bolyai Farkas, Dugonics András, Faludi Ferentz, Fazekas Mihály, Földi János, Földi János, Gyöngyösi István, Haller János, Heltai Gáspár, Illei János, Kazinczy Ferenc, Kerskay Imre, Magyari István, Rosnyai Dávid, Révai Miklós, Szentjóbi Szabó László, Telegdi Miklós, Verseghy Ferencz munkáit.

Tartalomjegyzék 9 029 oldal