A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 1874-1892

...

Zsilinszky Mihály társulati főtitkár és szerkesztő így fogalmaz az előszóban:

“Midőn társulatunk első évi működéséről szóló jelen „Év- könyvet“ a nagy közönség kezeibe nyújtani szerencsénk van, nem tartjuk szükségesnek fejtegetni a célt, melyet közrebocsátása által elérni akartunk. Bizton hisszük, hogy azzal minden művelt hazafi tisztában van. Amennyiben azonban a szokott hivatalos közlemények mellett néhány irodalmi dolgozatot is közzé teszünk, meg kell jegyeznünk, hogy azok — a felölelt tudományszak népszerűsítése céljából — nyilvános ülésekben voltak felolvasva, és pedig igen szép válogatott közönség előtt.”

Tartalomjegyzék 3 403 oldal