A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1899-1902

...

„“Ki múltjára érzéketlen, jobb jövőre érdemetlen.” Lugossy ezen szavainak igazságát vármegyénk intéző körei, különösen annak nagyérdemű, minden nemesebb czélért lelkesülő főispánja, méltóságos Lonovics József úr átérezvén, azon kezdének gondolkozni, hogyan lehetne ezen, az első magyar király által alapított Csanád vármegyének múltját felderíteni, történetét hiteles adatok alapján, oknyomozólag, történeti itészettel megírni, hogy annak idején vármegyénk Magyarországnak ezeréves független államiságának nagy ünnepén irodalmi s történeti becscsel biró művel foglalhasson helyet a többi ünneplő vármegyék sorában."
(1899, I. kötet)

Tartalomjegyzék 190 oldal