A Földgömb - Föld és Ég 1929-2020

...

A Magyar Földrajzi Társaság népszerű folyóirata, alapító felelős szerkesztője dr. Milleker Rezső volt, később, 1934-től olyan neves tudósok szerkesztették, mint Baktay Ervin és Kéz Andor. Kiadója a Magyar Földrajzi Társaság volt. A Folyóirat kezdetben július és augusztus kivételével havonta, majd később minden hónapban jelent meg.

“Változatos és érdekes tartalmával a Társaság a földrajz elméleti részével kevésbbé foglalkozó tagjainak is hasznára akar lenni. A folyóirattal újabb barátokat és tagokat óhajtunk szerezni Társaságunknak. Folyóiratunkat szebbé és tartalmasabbá akarjuk tenni.”
(1929. 1. szám)

Tartalomjegyzék 30 597 oldal