Folklór Archívum 1973-1989

...

Az MTA Néprajzi Kutató Csoportja kiadásában, Hoppál Mihály szerkesztésében megjelenő időszakos kiadvány elsősorban népköltészeti szövegeket, folklórgyűjtéseket közöl. Nem tanulmányokat, hanem tudományos hitelességű forrásszövegeket, nyersanyagot.Nem ragaszkodik ugyanakkor mereven ahhoz, hogy csak folklór (népköltési és prózai) szövegeket közöljön, hanem néha népművészeti jellegű témákból összeállított anyagokat is hoz (pl. népi díszítőművészet).

Tartalomjegyzék 3 972 oldal