A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 1860-1867

...

"A. k. m. természettudományi társulat a működésnek örvendetesb időszakába jutván érezte, hogy czéljának az Évkönyvek feszesebb fogalma és kezelése nem felel meg: ugyanis ezekbe a fontosabb értekezések szokván csak felvétetni, azok összegyűjtésére egész évig, sőt tényleg évekig, kelle várnunk, mi által egyrészt ritkábban adta a társulat életjelét, másrészt nem örömest nélkülözte hogy a kisebb közlemények nem tétethettek közzé. Ezen okoknál fogva az 1859. Julius 16-án tartott Közgyűlésén elhatározta: hogy az eddigi Évkönyvek helyett 1860-tól kezdve az értekezések egy év leforgása alatt, de máskép időhez nem kötött füzetekben, adassanak ki, hogy így a társulatnak többször legyen alkalma a vidéki tagokkal is érintkezésbe jönni." (Előszó, 1860.)

Tartalomjegyzék 2 320 oldal