SZTAKI Közlemények 1966-1988

...

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetének - közismert rövidítéssel SZTAKI - (kezdetben a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Központja), Közleményei 1966 óta tájékoztatták az Intézet profiljába vágó témákról a szakembereket, szerzői elsősorban az Intézet munkatársai.A SZTAKI az MTA intézethálózatának tagja, az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete, a tágan értelmezett informatika tudományának műhelye, az információtechnológia, számítástudomány és rokonterületei nemzeti kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel foglalkozik, de a kutatások kiterjednek mindazon területekre, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatban állnak. Az alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése mellett fontos feladat a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. Alapelv a nemzetközi mércével mérhető alapkutatás.Az Intézet tevékenységi filozófiája azon alapszik, hogy az alapkutatásra szakosodott, azt magas színvonalon végző alapkutató részlegek biztosítják az Intézet hazai és nemzetközi jó hírét egyes kiemelt területeken, olyan hasznosítható eredményeket és problémamegoldó környezetet, amely az Intézetnek versenyelőnyt biztosít az egyes termékekre, alkalmazási területekre szakosodott cégekkel szemben a rendszertervezés, szaktanácsadás területén, az egyetemi oktatáson keresztül tehetséges fiatalok bevonását a kutatói és alkalmazási feladatokba. Ezzel szemben az alkalmazási-vállalkozási tevékenység nyeresége szolgál alapul a kutatáshoz és szaktanácsadáshoz szükséges infrastruktúra beszerzéséhez, és többletjövedelmet biztosít a kutatók számára (is) az alapkutatásra nyújtott költségvetési támogatáson felül. Cél a mérnöki, matematikai és számítástudományi területen elért eredmények integrálása problémamegoldásokban és rendszerfejlesztésekben. Az Intézet hagyományosan nyílt szellemi közege tudta fenntartani mindmáig azt a belső hidat, amely az elméleti alapkutatástól a prototípus-fejlesztésekig, alkalmazásokig, illetve rendszer-integrálásokig létrejött.

Tartalomjegyzék 5 083 oldal