Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica 1966-1999

...

A Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica elsősorban angol, de német, francia vagy orosz nyelven is közöl eredeti értekezéseket a matematika tárgyköréből. A folyóirat a matematika különböző területeivel foglalkozik: pl. algebra, approximáció-elmélet, kombinatorika, differenciálegyenletek, funkcionálanalízis, geometria, információelmélet, numerikus módszerek, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, statisztikai fizika, számelmélet és topológia. A tudomány alkalmazási területeivel kapcsolatos cikkeket is közöl.

Tartalomjegyzék 17 106 oldal