Szociológia 1972-1990

...

A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Bizottságának folyóirata az első hazai, direkt szociológiai szakfolyóirat. A magyar szociológia fejlődésében új szakaszt nyitott meg az első szociológiai folyóirat megjelenése. Volt ugyan a szociológiának fóruma a 20. század első évtizedeiben, hiszen a Huszadik Század alapvető célkitűzése a szociológia meghonosítására és művelésére irányult, mégis a Huszadik Század és azok a később megjelent folyóiratok is, amelyek helyet adtak szociológiai és szociográfiai írásoknak, inkább a szélesebb értelemben vett társadalomtudományok orgánumai voltak, mintsem sajátosan a szociológiáé. Az induló folyóirat számára a tudományág több mint fél évszázados hazai fejlődése is előkészítette az utat. Ez a fejlődés érlelte korszerű szaktudománnyá a magyar szociológiát, és fejlesztette olyan fokra, ahonnan a továbbjutást a saját folyóirat sikeresen előmozdíthatta. 1972-es indulásától az 1990-es utolsó évfolyamáig (1991-től a Szociológiai Szemle vette át a stafétát) a tudományág legkiválóbbjai - némelyikük munkássága a mai napig alapvető - publikáltak hasábjain, elég csak az első szám néhány szerzőjét, szerkesztőjét felsorolnunk: Andorka Rudolf, Ferge Zsuzsa, Gombár Csaba, Gyenes Antal, Hegedűs András, Huszár Tibor, Kemény István, Kulcsár Kálmán, Laky Teréz, Szecskő Tamás, Szelényi Iván.

Tartalomjegyzék 10 180 oldal