Szociológiai Szemle 1991-2018

...

A Szociológiai Szemle, a Magyar Szociológiai Társaság negyedévenként megjelenő folyóirata. A közvetlen előd, a Szociológia, a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata helyébe lépő lap a már jelentős létszámú magyar szociológus társadalom munkásságának bemutatásához, megismeréséhez teremt fórumot, egyben teret adva az aktuális társadalmi problémák szakszerű elemzéseinek, amelyek nagyobb olvasói kör érdeklődésére is számot tarthatnak. A magyar szociológusok tevékeny közreműködésével sikerült olyan színvonalas folyóiratot kialakítani, amely - az egyetemi szociológusképzés és a rendszeressé váló magyarországi szociológiai konferenciák mellett - a tudományos fejlődés sarkalatos intézményévé vált, a közlemények a szakirodalom friss, de egyben maradandó értékű részét alkotják.

Tartalomjegyzék 16 956 oldal