Társadalomkutatás 1983-1999

...

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának folyóirata a témát hangsúlyozottan interdiszciplinárisan megközelítő cikkek fóruma. A lap születésének körülményeiről, a lap céljairól a szerkesztő bizottság így ír:„Új folyóirat indításakor programot illik adni. Különösen igy van ez, ha a cím meglehetősen általános, és az új folyóirat egy régebbi helyét veszi át - mint a jelen esetben is.A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya megszüntette az évekig kiadott (s lényegében osztályközleményként szereplő) „Gazdaság- és Jogtudomány”-t. A megszüntetés oka részben formai, hiszen az Osztályhoz tartozó tudományagak közül csak kettő (igaz a legfejlettebbek) szerepel a folyóirat címében: gazdaság-, valamint az állam- és jogtudomány. A szociológia, a statisztika, a demográfia, a szervezéstudomány, a politikatudomány stb. hazai kutatásai azonban ma már mindenképpen eléggé fejlettek és eredményesek ahhoz, hogy saját nevükben jelentkezzenek az akadémiai testületi folyóiratok keretei között is. Ám fontosabb a megszüntetés és az új vállalkozás tartalmi indoka. A Magyar Tudományos Akadémia ma már nem nevezhető az elvont, élettől távoli kutatások otthonának. Sok jel, azt is mondhatnánk: egyre erőteljesebben kibontakozó gyakorlat mutatja, hogy a maga eszközeivel hozzá kíván s tud is járulni társadalmunk problémáinak megoldásához, társadalmunk valóban tudatos - tehát a tényekkel és a lehetőségekkel számot vető - alakításához. Ez pedig mindenképpen a társadalom folyamatainak, jelenségeinek, összefüggéseinek tudományos feltárását igényli, tehát társadalomkutatást. Innen új folyóiratunk címe, amely egyúttal azt is jelzi, hogy a társadalomkutatás eredményeivel közvetlenebbül kívánjuk a társadalmat szolgálni. Társadalomkutatások természetesen hosszabb ideje jelen vannak az Akadémia intézeteiben, eredményeiket azonban az eddiginél jóval határozottabban kívánjuk átadni a társadalmi gyakorlatnak is, s egyúttal hatékonyabban képviselni őket.A Társadalomkutatás új stílust kíván bevezetni az akadémiai folyóiratokba: a gyakorlat felé való nyitottságnak, a legfontosabb problémákra való lehetőség szerinti gyors reagálásnak, a tudomány határozott véleménynyilvánításának stílusát. S mert tudjuk: egy-egy társadalmi probléma igazából csak több tudományág eszközeivel ismerhető meg, a folyóirat hangsúlyozottan interdiszciplináris kíván lenni, egy-egy kérdés köré koncentrálva a különböző társadalomtudományi ágakban dolgozó társadalomkutatók erőfeszítéseit.”

Tartalomjegyzék 6 208 oldal