Térképészeti Közlöny 1930-1948

...

"Térképészeti Közlöny a m. kir. Állami Térképészet folyóirata. A Közlöny Hivatalos része az Állami Térképészet működéséről számol be. A Tanulmányok rovata a térképészet (felmérés, térképezés, térképelőállítás, iskolai kartográfia, térképhasználat stb.) tárgykörét, módszerét és történelmét ismertető eredeti cikkeket közöl. Különleges szakkérdésekkel foglalkozó, avagy terjedelmes tanulmányok a T. K. külön-füzetei gyanánt jelennek meg. A Közlöny Szemle rovata a bel- és külföldi térképészeti és rokonirodalom (könyvek, folyóiratok, térképek) ismertetésére szolgál s a térképészet egyéb, alkalmi eseményeiről számol be. A Közlöny külön mellékletei gyanánt az egyes füzetekhez a térképoktatás és térképhasználat céljait szolgáló segédleteket, népszerű ismertetéseket stb. csatolunk."
(1930. 1-2. szám)

Tartalomjegyzék 2 395 oldal