Természettudomány 1946-1948

...

Az 1841-ben, Bugát Pál alapította Magyar Természettudományi Társulat folyóirata 1841-1859 között A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve, 1860-1868 között A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye, 1869-1944 között pedig Természettudományi Közlöny címmel jelent meg. A sorozat folytatása volt 1946 és 1948 között a Természet c. folyóirat., melyet Gróh Gyula közreműködésével Rapaics Raymund szerkesztett, a Társulat tagjai a tagdíjért kapták.

„A magyar természettudományi társulat czélja hazánkat természettudományilag megismerni, ennek rejtett kincseire honosinkat s illetőleg a külföldet figyelmeztetni, a külföldön virágzó természeti tudományokat honunkba átültetni, azokat a tanodák szűk falai közöl az élet tág mezejére átvinni, az élethez közelebb eső egyesületeknek segédkezeket nyujtani, az alsóbb, vagy is népi és felsőbb, az az tudományos nevelésre közvetve befolyván honunkban a természeti tudományokat terjeszteni, s a magasztos czél elérésére a hazában található minden tudományos capacitásokat és ügybarátokat központosítani.”
(1841)

Tartalomjegyzék 1 038 oldal