Turán 1913-1944

...

"Még újszerű és szokatlan legtöbbünknek e fogalom. Az őshazát jelenti, nagy múltúnkat s talán még nagyobb jövőnket. Merész nagy cél, mit megvalósítani különösen nekünk magyaroknak szerencsés feladatul jut. Nem a kard, hanem a komoly tudomány, a teremtő művészet, a kitartó munka és a céltudatos vállalkozás, szóval a mai civilisatio legszebb és legigazibb fegyvereivel magunknak és testvéreinknek szellemi, erkölcsi és anyagi előrehaladást biztosítani a világ müveit népei között.
Kutatni és felvirágoztatni szeretettel és sikerrel Turáni, Európában és Ázsiában, Dévénytől Tokióig, múltban, jelenben és jövőben, barátokat és szövetségeseket szerezve magunk és az egész világ javára. Ez törekvésünk és ebben egyesüljünk mindnyájan."

(1913. 1. szám)

Tartalomjegyzék 4 069 oldal