Művészettörténeti Értesítő 1952-2009

...

A Művészettörténeti Értesítő a Magyar Tudományos Akadémia, majd a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat szakfolyóirata, 1952-ben indult útjára.Művészettörténeti kutatások eredményeit, tanulmányokat és doktori védések vitáit közli. A közölt publikációk témája általában a magyar művészet és műgyűjtés köréből való. A művészettörténet első magyar szakfolyóirata, művészettörténeti tanulmányok korábban csak az Archeológiai Értesítőben és a Magyar Művészetben jelentek meg.1952-1961 között Dercsényi Dezső, 1962-1980 között Pogány Ö. Gábor, 1981–1997 között Mojzer Miklós szerkesztette, jelenleg Jávor Anna szerkesztésében jelenik meg. A szerkesztőbizottság elnöke 1998 óta Mojzer Miklós. 1956-ig évente két szám jelent meg, 2000-ig négy számban, 2001 óta két számban jelenik meg évente.A gazdagon illusztrált folyóirat a középkortól napjainkig tartó időszak magyarországi és főként közép-európai művészettörténetének tárgyából közöl tanulmányokat, új kutatási eredményeket, képi és írott forrásokat, könyv- és kiállításrecenziókat. Különös figyelmet kapnak a modern művészettel és annak előzményeivel foglalkozó tanulmányok.

Tartalomjegyzék 19 026 oldal