Magyar nyelvtörténeti szótár

...

1890 és 1906 között jelent meg a Magyar nyelvtörténeti szótár, az első három kötet Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond szerkesztésében, „a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig” alcímmel, a kiegészítő, negyedik kötet (javarészt Szamota István és Zolnai Gyula munkája) „Magyar oklevél-szótár – régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye” címmel. Összegyűjti és értelmező magyarázatokkal látja el a kódexekben, régi nyomtatványokban, oklevelekben, egyéb iratokban fennmaradt ősi szókincsünket.

Tartalomjegyzék 3 280 oldal