Magyar Könyvszemle 1876-2021

...

Kiadványunk a több mint 130 éves, ma is aktív könyvészeti szakfolyóiratunk 2015-ig megjelent évfolyamainak összes számát tartalmazza. „A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára ezen czím alatt folyóiratot indít meg, mely a magyarországi könyvészet és a hazai könyvtárak közlönye óhajt lenni. Közölni fog a régibb magyarországi bibliographia körébe tartozó értekezéseket és az újabb felfedezésekről szóló értesítéseket. Ismertetni fogja a hazai könyvtáraknak történetét, szervezetét, nevezetesebb tudományos kincseit és szerzeményeit. Továbbá összeállítandja a magyarországi sajtó irodalmi érdekű termékeinek és a hazánkat érdeklő külföldi munkáknak lehetőleg teljes és pontos jegyzékét. Készséggel megnyitva hasábjait a könyvtárnokok és könyvgyűjtők felszólalásainak, javaslatainak és kérdéseinek; számít mindazok szives közreműködésére, kiket hivatalos állásuk és irodalmi foglalkozásuk ezen térre vezet.” Fraknói Vilmos szavai 1876 óta jellemzik a világ egyik leghosszabb ideje működő könyvészeti szakfolyóiratát. Olyan kiváló tudós-könyvtárosok szerkesztették, mint Csontosi János, Schönherr Gyula, Gulyás Pál, Mezey László vagy Varjas Béla. Legfontosabb feladata ma is „a hazai könyvmásolás, könyvnyomtatás, könyvkötés és könyvkereskedés múltjára vonatkozó becsesebb okiratok és adatok” közzététele.

Tartalomjegyzék 60 852 oldal