Magyar néprajzi lexikon

...

Kiadványunk a kurrens magyar néprajzi könyvkiadás egyik meghatározó alapművét tartalmazza, amely szakembereknek szóló tudományos kézikönyvként és a téma iránt érdeklődő laikusoknak szóló ismeretterjesztésre egyaránt kiválóan alkalmas. A Magyar néprajzi lexikon létrejöttéhez az MTA Néprajzi Kutatóintézete – személy szerint Ortutay Gyula – vezette szerkesztőbizottságnak sikerült az egész néprajztudományt mozgósítania. A csaknem 10.000 szócikk megírásában a tudományág valamennyi jeles alkotója részt vett. Az Akadémiai Kiadó gondozásában, 1977–1982 között megjelent, papírkiadásban több mint ötvenezres példányszámot elérő, ötkötetes lexikon a szaktudományon kívül is elősegíti a folklór, az etnográfia jelenségeinek és fogalmainak értelmezését. A rokon- és segédtudományok kutatási eredményeit is felhasználva a szakma és a művelt nagyközönség számára egyaránt nélkülözhetetlen kézikönyv mindmáig.

Tartalomjegyzék 3 694 oldal