A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Magyar Építőművészet / Magyar Pályázatok 1903-2020

...

A Magyar Pályázatok című havi kiadvány, Fejér Lajos és Ritter Ignác építészek szerkesztésében és kiadásában, 1903-ban indult. Azt tűzte ki céljául, hogy a korszakban mind gyakoribbá váló építészeti tervpályázatoknak ne csak a nyertes, valóságban megépülő munkái legyenek a szakma közkincsévé, hanem a többi értékes pályamű is. A közpénzen, a kormány, a hatóságok, testületek, egyesületek megbízásából kiírt pályázatok gyakran fontos, azóta is városképi jelentőséggel bíró épületekre vonatkoztak, így a szakmán kívül is nagy érdeklődésre tarthattak számot.„A pályázatra érkezett tervek kiállítását járva, sokszor valóságos szívfájdalommal látja az ember, mint kell a díjazottakon kivül is igen sok értékes eszmének hatás nélkül, vagy csak futólagos hatást téve visszatérnie kipattanási helyére, a terv alkotójához, a helyett, hogy méltó tanulmányozás tárgyául szolgálna.Jelen folyóiratunk czélja, hogy a kiválóbb tervpályázatokat, melyekben valami művészi eszme nyilatkozik, eredeti ízlés buzog, ne engedjük veszendőbe menni, hanem részrehajlatlanul segítsük arra a hatásos útjára, melyet jogos igénynyel tehet meg a gondolkozó elmékben. Mert minden kiválóbb alkotás újabb, esetleg még jobb eszme alapjául szolgálhat. Hanem a tervkiállitások sokkal rövidebb ideig tartanak, semhogy egyes tervek tüzetes tanulmányozása lehetséges lenne. Sokszor pedig az ilyen kiállítást a pályázat kiírása helyén, valahol a vidéken, talán éppen az ország elzárt zugában foganatosítják, sőt néha egyáltalában meg sem tartják.Szóval, a körülmények mindenképpen korlátozzák az érdeklődőt abban, hogy a pályázatok eredményét, bár nézetünk szerint ez volna az igazi czél, mélyebb tanulmányozással haszonra fordíthassa, a terveket pedig arra kárhoztatják, hogy legfeljebb egy-egy elismerő megjegyzést csikarjanak ki vagy csak futólagos hatást érjenek el.Az tehát a czélunk, hogy az ország bármely vidékén lefolyt pályázat eredményét összegyűjtve, azt írásban és képben közöljük, hogy az ilyen tervpályázatba befektetett szellemi kincset megrögzitsük úgy, hogy azt mindenki, mindenkor tanulmány czéljából felhasználhassa, hogy együtt találja minden időben a tanulmányozandó tervpályázat feltételeit, bírálati jegyzőkönyvét és rajzait, mert csak ezek együttes egybevetésével alkothat magának tiszta képet és fordíthatja hasznára alkalomadtán tanulmánya eredményét.”A Magyar Pályázatok a hazai építész szakma első szakfolyóiratának tekinthető, melynek szerves folytatása a ma is aktív Magyar Építőművészet című folyóirat.

Tartalomjegyzék 41 045 oldal

Hiányzó évek: 1919-1923, 1931-1935, 1937, 1940, 1945-1951
Hiányzó számok: 1914/3, 1916/1-6, 1952/1-3