A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Mindenes gyűjtemény 1789-1979

...

1789-1792-ben jelent meg Komáromban, Péczeli József kiadásában az első magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat, a Mindenes Gyűjtemény.A több mint kétszáz éves, ma már ritkaságnak számitó periodika gazdag tartalmának közkinccsé tétele nem csupán sajtótörténeti kuriozitás, hanem - jellegénél fogva - művelődéstörténeti jelentősége is igen nagy. A korabeli tudományok akkori állása szerint szinte minden területet érint cikkeivel, mivel a nemességet és az asszonyokat akarta megnyerni az olvasásnak. A magyar időszaki sajtó hőskorában meginduló ismeretterjesztő folyóirat a hasznos ismeretek terjesztését, az olvasás népszerűsítését akarta szolgálni olyan rétegek körében, akik a kalendáriumokon kivül más egyéb irodalomhoz nem igen jutottak.A Mindenes Gyűjtemény programját Péczeli és szerkesztőtársai - Mindszenti Sámuel és Perlaky Dávid - a Magyar Kurir 1788. november 19-i számában igy fogalmazták meg: „A' legnevezetesebb Történeteken, változásokon kivül magába fog e' Gyűjtemény foglalni minden szép tanulmányokat, mellyek az Elmének ékesitésére és Közönségesen a' Hazának hasznára szolgálhatnak. Azok a' hasznos Könyvek, mellyek vagy a' Hazában, vagy másutt jönnek világosságra, hirül adatnak ebben, az azokban bé-foglaltatott dolgok rövid Summájával; a’ holtakról sem feledkezünk meg, hanem melly nagy Hazafijak a Tudományoknak elő-mozditói voltak, azoknak életek le-irása, vagy ha velünk költetik, érdemlett ditséretekkel edgyütt a' Gyülyteménybe be-iktattatnak.”Mottója: „Mindennek teszeni lehetetlen, akarni együgyűség”

Tartalomjegyzék 2 729 oldal