Múltunk 1989-2021

...

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirataként indult lap az akkor már három évtizedes múltra visszatekintő Párttörténeti Közlemények c. folyóirat „folytatása” az 1989-es társadalmi-politikai változásoknak megfelelő, megújult címmel és tartalommal: a Múltunk a modern kor, a 20. század politikatörténetét bemutató negyedévi folyóirat. Rendszeresen közzétesz újonnan feltárt értékes, korjelző dokumentumokat, továbbá helyet ad társadalom-, irodalom- és eszmetörténeti jellegű írásoknak is. Célja, hogy új kutatási eredmények gyors közreadásával segítse a történelem oktatását, és hogy a történettudomány szakmai követelményeinek eleget téve, árnyaltan, hitelesen mutassa be Magyarország és Európa történelmét.

Tartalomjegyzék 35 485 oldal