Numizmatikai Közlöny 1902-2015

...

„A numizmatika a pénzzel és a pénztörténettel foglalkozó történeti segédtudomány. A numizmatika művelői, a numizmatikusok eredetileg a régi érmék gyűjtésével és tanulmányozásával foglalkoztak, érdeklődésük ma már kiterjed a modern pénzformák és pénzhelyettesítők, valamint az értékpapírok kutatására is. A numizmatikusok legfontosabb tevékenységei közé tartozik mindenekelőtt a pénzek és pénzhelyettesítők gyűjtése és rendszerezése, melyhez szükséges a régi feliratok tanulmányozása (paleográfia) és a címerek ismerete (heraldika). Az ásatásokon feltárt pénzleletek elemzését is numizmatikusok végzik, feladatuk a pénzek korának és származási helyének megállapítása, ez alapján pedig a lelet korának és eredetének (esetleg egykori tulajdonosának) becslése.”

A Magyar Numzmatikai Társulat 1901-ben elfogadott első alapszabálya kimondta, hogy „időszaki lapot ad ki, mely a tagoknak díjtalanul s nem tagoknak előfizetési díj fejében jár.” Az 1902. év vége hozta meg a társulatnak a magyar numizmatikai tudomány számára máig is meghatározó első nagy eredményét: megjelent az első magyar nyelvű tudományos numizmatikai szakfolyóirat, a Numizmatikai Közlöny . A folyóirat szerkesztésével Gohl Ödönt bízták meg. Az első évfolyam 1902-ben jelent meg – az elhatározás és a kiadás közötti rövid időre való tekintettel – egy kötetben. A kötet tartalma előrevetítette a szerkesztő elképzeléseit, sőt mind a mai napig meghatározta a közlöny arculatát. Gohl Ödön Beköszöntőjében ezt a következőképp fogalmazta meg: „Vívjon ki magának e folyóirat majdan előkelő, egyenrangú helyet a külföld hasonló intézményeinek sorában, hozzon a maga keretén, czéljain belül vállvetett munkával feladatainak derék megoldásával fényt, dicsőséget a magyar tudományosságra, neveljen új életerős sarjakat az érmészet művelésére.”

Visszatekintve a Numizmatikai Közlöny ez ideáig megjelent több mint 110 évfolyamára elmondhatjuk, hogy az első kötet megjelenésekor kijelölt célokat híven betöltötte. A Magyar Numizmatikai Társulat továbbra is ezen az úton kíván járni, és minden lehetőséget megteremt arra, hogy hazánk egyetlen tudományos, a világ minden táján ismert és elismert folyóirata megjelenhessen, és része maradjon a világ numizmatikai kutatásának.

Tartalomjegyzék 10 934 oldal