A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Pannonhalmi Füzetek 1928-2004

...

Lemezen megvásárolható kiadványunk két Pannonhalmához köthető periodikumot tartalmaz.A Pannonhalmi Szemle „évnegyedes folyóirat a magyar katholikus kultúra és a bencés szellem szolgálatára”. Az 1926-1944 között megjelent lap (1993-ban újraindult) induló számának beköszöntőjében Bárdos Remig, akkori pannonhalmi főapát így ír:
„Ora et labora! Sz. Benedek Atyánk ezen intelme legyen e folyóirat első gondolata. … újra meg kellene indítanunk egy bencés folyóiratot, esetleg más, szélesebbkörü célkitűzéssel, melyben a bencés szellem s a bencés tudás nyilvánulna meg a magyar kultura számára. Elhatározásra biztatott rendtársaimnak ilynemű folyóirat iránt való lelkesedése s a külföldi bencések szépszámú tudományos folyóirata. Íme, a kívánság testet öltött s útjára indítjuk a «Pannonhalmi Szemle» egyelőre évnegyedes folyóirat első számát a Szent Benedek-rend kiadásában.
Szelleme szorosan katholikus, színvonala tudományosan népszerű, tartalma sokoldalu, munkatársai bencések s a bencésekhez lelkileg hozzátartozók.
Tanulmányokon kívül van figyelő is és tárcaszerü rovata, nyújt könyvismertetéseket s bírálatokat, végül áttekintést nyújt a bencés szellemi s lelki életről, ideértve az oblata-oblatuso-kat s a kath. bencés diákegyesületet is.
Sz. Benedek Atyánk szellemét követjük, amidőn – az ősi rögtörés nyomán a vele kapcsolatos térítés munkája után kezébe veszi a Rend a lelki rögök széttörését, a megművelt földbe beleveti a hit, erkölcs és tudás nemesített magvát hosszú századokon át, majd a tisztán népművelés munkájához csatolja a középosztály kinevelését, talán nem eredménytelenül, most pedig – a népszerűen tudományos irodalom messze vivő útjára lép, hogy modern eszközzel az elröppenő tanító szót maradandóvá tegye a nyomtatott betű széleskörű hatásában. … Tudom, sok gondos munka gyümölcse fog így kikerülni a bencés íróasztalok fiókjából s remélem, a megnyilvánuló gondolatok sok kath. magyar lélekben találnak majd visszhangot. Abban is bizom, hogy meglévő kath. folyóirataink mellett a Pannonhalmi Szemlét tartalmi értéke nem engedi fölöslegessé válni. Rendi munkatársaink tudásuk javát igyekeznek majd nyújtani, hogy a müvelt közönség szellemi igényeit kielégíthessék. S minél többen s több oldalról elégíthetjük ki ezen igényeket, annál jobb, mert a kath. szellemi és lelki élet iránt az érdeklődés örvendetesen fejlődőben van. Abból adunk, amit Isten adott.
Megcsonkított hazánk egyik kulturközpontja kivánja közzétenni szellemi termékeit. Ugy érzem, lesz mit és lesz kinek mondanunk s hogy tisztán szellemi célt szolgáló vállalkozásunkat sokan szívesen fogadják.”

A Pannonhalmi füzetek a pannonhalmi főapátsági Szt Gellért Főiskola hallgatóinak doktori értekezései, szakdolgozatai a Pannonhalmi Szemle kiadásában. 1926-1943 (35 szám) és 1995-2004 (16 szám) között összesen 51 kötetben jelent meg. A rend-, egyház- és kultúrtörténeti tanulmányok mellett filozófiai, irodalmi, sőt, természettudományos dolgozatokat is találunk közöttük.

Tartalomjegyzék 6 344 oldal

1920-1929 1930-1939 1940-1949 1990-1999 2000-2009

1920-1929 1930-1939 1940-1949 1990-1999 2000-2009