Pécsi Napló 1892-1944

...

A Pécsen megjelent politikai napilap 1892-ben jelent meg.
„Előfizetési fölhívás a PÉCSI NAPLÓ-ra.
Megindult Pécs első napilapja, melynek hivatása betölteni azt az űrt, a melyet eddig a haladó kor szellemének megfelelő vállalat hiánya okozott Pécsett.
Haladás!
Ez a mi jelszavunk, ezzel lépünk a nagyközönség elé.
Czélunk tiszta és egyenes politikával élni, mindig a helyeset, jót pártolni, a közügyeket őszinte lelkiismeretességgel szolgálni s a nagy közönségnek mindenről hű képet, gyors, kimeritö és alapos megbízható értesülést nyújtani.
Lapunk a városi és megyei közélet legjelesebb harczosait gyűjtötte táborába, összeköttetésben állunk a legjobb irodalmi erőkkel s mozgósítottuk valamennyi tollforgató ismerősünket, hogy a közügynek, közjónak hasznos szolgálatot tehessünk. Maga a szerkesztőség is úgy van szervezve, hogy mindenkor megállja a helyét.
Budapesten állandó tudósítónk van, a ki az országgyűlések lefolyásáról, a nevezetesebb politikai eseményekről, országos érdekű hírekről naponta táviratilag értesíti lapunkat.
Nagy súlyt fektetünk a „Hirek“ rovatára, melyben úgy a helyi, mint a megyei eseményeket gyorsan és kimerítően közöljük. A vármegye minden nagyobb községében rendes levelezőnk van.
Mindent, a mi a nagy közönséget érdekli, gondos figyelemmel kisérünk. Lapunk minden irányban kielégíteni igyekszik a közönséget.”

Tartalomjegyzék 103 673 oldal

1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949

1892
1893
1895
1898
1899

1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949