Petőfi-Muzeum 1888-1895

...

Negyedévente jelent meg Kolozsváron 1888 és 1895 között.
"E folyóirat czélja tehát tisztán aesthetikai és kritikai s pedig főképen ez utóbbi, mert ez irányban jóval több a tennivaló. Legkivált ez alapon kívánja előkészíteni Petőfinek még csak ezután megírandó életrajzát, melyhez kellő előmunkálatokkal kíván járulni s ez által egy hivatott fej munkáját megkönnyíteni." (1888. 1. szám)

Tartalomjegyzék 1 368 oldal