Review of historical demography 1971-1998

...

A Review of Historical Demography c. periodika az ELTE statisztikai tanszékének kiadványaként indult 1971-ben. 1990-től a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Demográfiai Bizottsága és a KSH együttműködéseként folytatódott.Német, francia ill. angol nyelvű cikkeket közölt a történelmi demográfia tudományág területéről, amely a múltbéli emberi populációk mennyiségi elemzésével foglalkozik. A népességszám változásának három alapvető összetevőjét vizsgálja: a termékenységet, a halandóságot és a migrációt, illetve a népesség jellemzőinek ezekkel kapcsolatos elemeit, mint pl. a házasságot, a társadalmi-gazdasági helyzetet és a családszerkezetet.

Tartalomjegyzék 1 300 oldal