A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

A Sajtó , A Sajtó Könyvtára 1927-1947

...

A Sajtó – tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről.
Alapító-szerkesztője Wünscher Frigyes, aki korának univerzális „sztármenedzsere” volt. Számos fontos projekt létrehozásában, irányításában vett részt: 1921-től az MTI egyik vezetője, majd 1934-től a „Hangya” fogyasztási-értékesítő és temelő szövetkezet vezérigazgatja, tőzsdetanácsos, több tucat válallalat első embere, „bankvezér” volt. Gazdaság- és szövetkezetpolitikus, felsőházi tag, közíró, egyetemi magántanár, tudományos társaságok tagja, sportvezető és számos társadalmi-egyházi szervezet élén állt, jó kapcsolatokat ápolt a politikai és az egyházi vezetés, az arisztokrácia és a burzsoázia prominenseivel is, így széles rálátással rendelkezhetett a legszélesebbe értelemben vett sajtó különböző aspektusaira.
Az 1927-es induló szám beköszöntőjében így foglalja össze a lap vállalt feladatait:
„Célunk, hogy Magyarország első olyan tudományos folyóiratát indítsuk meg, mely kizárólag a sajtó és a hírszolgálat kérdéseivel törődik és támogatója mindazoknak, kik a sajtót és a hírszolgálatot irányítják, azzal foglalkoznak vagy vele bármily kapcsolatban állanak. Érdeklődésünk körébe esnek a többi között a sajtó és a hírszolgálat következő kérdései:
– a sajtójog, még pedig sajtótörvény, szerzői jog, ipari tulajdonjog védelme, a távíróval, telefonnal és rádióval kapcsolatos büntetőjogi rendelkezések,
– a sajtó gazdasági problémái: vállalati és megjelenési formák, azok fejlődése, gazdasági hatások, kalkulációk,
– a sajtó szociális kérdései: nyugdíj, betegség, balesetbiztosítás, jóléti berendezések,
– a sajtó műszaki fejlődése: uj találmányok, gépek, berendezések,
– a sajtó történelme: a sajtóval és a hírszolgálattal kapcsolatos történeti kutatások és ismertetések.
Külön rovatban kívánunk foglalkozni személyi és egyesületi hírekkel, sajtó- és könyvszemlével. Felvesszük lapunkba a fontosabb statisztikai közleményeket, közöljük a sajtóval és hírszolgálattal kapcsolatos törvényeket, rendeleteket, döntvényeket stb.”
A lap kereteit meghaladó, fontosabb szakmunkákat „A Sajtó Könyvtára” című könyvsorozatban adták ki, 1942-ig összesen 22 kötetben.

Tartalomjegyzék 11 052 oldal

1920-1929 1930-1939 1940-1949

1920-1929 1930-1939 1940-1949