Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch

...

A „Siebmacher” előzménye a XVI–XVII. század fordulóján élt polihisztor, grafikus, történet- és régiségbúvár tudós, Johann Ambrosius Siebmacher 1596-os első kiadása után számos újabb, bővített változatban megjelent „Wappenbuch”-ja, az első és sokáig egyedüli, egész kontinensre kiterjedő címereskönyv. A 19. század derekától új, tudományos feldolgozását és országok, régiók szerinti kiadását szerkesztette és jelentette meg egy nürnbergi kiadó. Minden kötet részletgazdag címerrajzokat, valamint szöveges leírásokat tartalmaz a címerrel rendelkező családokról. A heraldikai leírás mellett számos egyéb családtörténeti, történelmi vonatkozású információt is találunk bennük, nem csak nemesi családok, hanem vallási és oktatási intézmények (pl. apátságok, egyetemek), városok, polgári személyek címereit is. Időben a 12. századtól a 19. század végéig tartalmaz adatokat. A monumentális kiadvány területileg Európa jelentős részét lefedi: az egykori Szent Német-Római Birodalom tartományai mellett az Osztrák-Magyar Monarchia országait is benne találjuk.
Valószínűleg az egész világon egyedülállóan a 100 kötetből álló teljes sorozatból 96-ot teszünk most közzé (Négy kisebb kötetet legnagyobb fáradozásunk ellenére sem sikerült egyelőre semmilyen forrásból beszereznünk, valamint a rendelkezésre álló példányokból esetenként egy-két oldal hiányozhat), kereshető hasonmás formájában, amely a páratlanul gazdag, német nyelvű címereskönyv-sorozat sokrétű és együttes használatát teszi lehetővé. Az európa-szerte gyakran forgatott és ritkán föllelhető könyvritkaság, minden családkutató, történész, helytörténész, régész és művészettörténész fontos segédeszköze.

Tartalomjegyzék 26 486 oldal