Századunk 1838-1845

...

A Századunk politikai, tudományos és művészeti folyóirat volt, a Hirnök c. politikai lap társlapja, mely Balásfalvi Orosz József ügyvéd, publicista, lapszerkesztő, országgyűlési követ szerkesztése alatt 1833-tól 1845 jún. 30-ig hetenként kétszer jelent Pozsonyban, és a főlap túl nagyra duzzadt tárca rovatát hivatott helyettesíteni. Ennek hasábjain láttak napvilágot az ismeretterjesztő, irodalmi, kritikai közlemények és polémiák, míg a főlap elsősorban politikai jellegű maradt. Helyet kapott benne közhasznú intézmények, olykor gyárak, a művészet és irodalom egy-egy újabb mozzanatának rövid ismertetése, színházi rovat, sőt a heti sajtószemle is.

Tartalomjegyzék 3 128 oldal