Szinházi Magazin 1938-1944

„Színházi, mozi, szépirodalmi és művészeti képeslap”, képes hetilap. 1938. december 22. és 1944. április 12. között péntekenként jelent meg. Felelős szerkesztője és kiadója: Rácz Vilmos.
Az 1938-ban betiltott Színházi Élet helyébe lépett, számos rovatának a neve is ugyanaz volt: pl. „Társaság”, „Film Magazin”, „Muzsika (Ottlik Pálma rovata)”, „Divat (Orphanides Nóra rovata)”, „Sport (Pataky Károly rovata)”.
A lap a jól bevált recept szerint a művészi és társadalmi élet minden kérdésének tárháza, magazinja kívánt lenni: ahol az adott hét színházi és filmes eseményeiről szóló kimerítő híradások kiegészültek a divat, a szépségápolás, a rádióélet, a szépirodalom, a háziasszonyi teendők, ill. sport- és társasági élet aktuális kérdéseivel, ezen kívül rejtvényrovat és „Csillagos filmkritikák”-rovat igyekeztek minden korosztály számára iránymutatóvá és sokszínűvé tenni az újságot.
Újdonságai voltak többek közt: „Csillagos filmkritikák”, „A Színházi Magazin Szabadegyeteme”, „Csupajó – Csuparossz (Udvardy Gyöngyvér – Izsáky Margit rovata)”, „Irodalmi Magazin” (Magyar Bálint rovata) „Tangóharmonika-magazin (Marnitz Frigyes rovata)”, „Prof. Röntgen” (grafológia), „Őszintén” (Rácz Vilmos rovata). Színdarabmellékleteiben a budapesti színházak sikerdarabjait közölte.
A lap megjelenésének első évében közel 130 oldalon jelent meg, mely a későbbiekben átlagosan 60 oldalra szűkült. Ára 60, majd 80 fillér volt. Pontos példányszáma nem ismert, azonban az újság saját beszámolójából is kiderül, hogy az 1941 karácsonyán megjelent lapszám minden addigi saját példányszám-rekordot megdöntött – de még így is idő előtt kifogyott az újságosoknál.
Az 1938 decemberében megjelent első lapszám sajnos ismeretlen, a lap valójában a 2., karácsonyi számmal indult el, melyet „Ez az igazi!” jelmondattal harangozott be a kiadó. Az indulás nagy szenzációjának kétségkívül az számított, hogy Fedák Sárit és Ignácz Rózsát is sikerült megnyerni a lap főmunkatársának: Fedák „Úgy mondom el, ahogy vót…” címmel indított rovatot, Ignácz Rózsa pedig 1939-40-ben szerkesztőként, ill. párizsi tudósítóként vett részt a lap életében.
Munkatársak voltak még: ifj. Ambrózy Ágoston, Baróti Géza, Gérczei-Németh Imre, Huszka Ágnes, Ilosvay Ferenc, Juhász Sári, Kelemen Ernő, Magyar Bálint, Marton Lili, Sármay Alajos, Szánthó Dénes, Szentgyörgyi Elvira, Ujházy György, vitéz Veder László. A rejtvényrovat szerkesztője: Grätzer József.
Az újság nélkülözhetetlen alkotóelemét jelentette a gazdag fotóanyag, melyet a magazinnak rendszeresen dolgozó fényképészek készítettek, többek között Schubert Antal, Inkey Tibor, a Csiszár és Sárdi, ill. a Gaby műterem fotósai és persze az írók, művészek fotográfusaként közismert Rozgonyi Dezső.
Többnyire ő készítette az egy-egy színésznőről készült portré-címlapfotókat is, melyek harsány színekben pompázva a lap összetéveszthetetlen védjegyévé váltak.
A digitalizált példányok eredetije a Nemzeti Filmintézet Filmarchívum szakkönyvtárában található. A szkennelést a Filmarchívum munkatársai végezték.

Tartalomjegyzék 21 405 oldal

1930-1939 1940-1949

1930-1939 1940-1949