Társadalomtudományi Közlemények 1971-1991

...

A Társadalomtudományi Közlemények a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézetének folyóirata volt. Mint az MSZMP KB tudományos intézete, elsődleges feladata az volt, hogy tudományos vizsgálataival segítse a pártkongresszusokon felvetett legfontosabb társadalmi, politikai problémák megválaszolását.A társadalomtudományok széles köréből (történelem, politikatudomány, szociológia, szociálpolitika, filozófia, közgazdaság, politikai gazdaságtan, ideológia, stb.) közölt tanulmányokat, vitaanyagokat, kutatási és konferencia beszámolókat, beszámolt az Intézeti életéről.„A Társadalomtudományi Közlemények – bár alapvető célja szerint tudományos műhelyfolyóirat – nemcsak azt tekinti feladatának, hogy a szűk szakmai közvéleményhez szóljon. Cikkeivel, közleményeivel hozzá kíván járulni a társadalomtudományi kérdések iránt érdeklődő olvasók igényeinek a kielégítéséhez is. Különösen fontos, hogy az egyetemi oktatók, hallgatók és a fiatal értelmiségiek mélyebben megismerkedjenek a fő társadalomtudományi folyamatokkal.”A rendszerváltás körüli évek változásai és az Intézet átalakulása miatt a folyóirat kiadása 1990-ben szünetelt, majd a huszadik, 1991-es évfolyam megjelentetésével befejeződött. Az utolsó kötet már az MTA Politikai Tudományok Intézetének folyóirataként látott napvilágot.

Tartalomjegyzék 11 560 oldal