Társadalmi Szemle 1931-1998

...

A Társadalmi Szemle marxista társadalomtudományi folyóirat. Indulásakor, 1931 és 1933 között Madzsar József és Sándor Pál szerkesztésében a KMP orgánuma volt. 1933-ban betiltották, a második világháború után az MKP tudományos folyóirataként indult újra a Szikra Kiadónál.
1948-tól az MDP adta ki, 1956 szeptembere és 1957 májusa között nem jelent meg, majd az MSZMP, 1989 és 1990 között az MSZP elméleti folyóirata volt.
1990-től szocialista elméleti folyóiratként, 1994-től pedig már társadalomtudományi folyóiratként definiálja magát.
Jelesebb szerkesztői: Révai József; Kállai Gyula; Benke Valéria; Bihari Mihály.

Tartalomjegyzék 68 598 oldal