A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Társalkodó 1832-1847

...

A Társalkodó a Jelenkor című, 1832-től 1848-ig Pesten kiadott politikai lap társlapja volt. Helmeczy Mihály neve alatt, Bajza ill. Szenvey szerkesztésében, de Széchenyi István meghatározó szellemi irányítása alatt hetenként kétszer jelent meg. 1843-tól Széchenyi István e lapot választotta orgánumául és tartotta mindvégig. Itt jelentek meg a Duna-gőzhajózással, a Fekete-tengerrel való összeköttetéssel kapcsolatos, és egyéb nemzetgazdászati cikkei.Közvetlen politikai funkciót nem igen tudott kifejteni, de a liberális haladás eszméinek terjesztésével mégis jelentős hatása volt a közvéleményre. A Társalkodó a korábbi, hasonló melléklapokhoz képest jóval nagyobbat lépett előre, mint főlapja a saját műfaján belül. Nemcsak szórakoztató, ismeretterjesztő, vagy éppen gazdasági cikkeket s olykor verseket és színikritikákat közölt, hanem olyan írásokat is, amelyek burkoltan, de felismerhetően politikai kérdésekkel foglalkoztak és olykor már szinte iránycikkeknek voltak tekinthetők.

Tartalomjegyzék 6 523 oldal