A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Természettudományi Közlöny - Természet Világa 1869-2020

...

Európa egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő folyóirata a Természettudományi Közlöny. Az Akadémia megalapítása, majd egy sor tudományos társaság, egyesület és lap elindítása után egyvalami azonban még hiányzott a palettáról: a nívós ismeretterjesztő folyóirat. Ezt az igényt ismerték fel a Természettudományi Társulat vezetői, a mérnök- fizikus elnök, Sztoczek József, a vegyész alelnök, Than Károly, s elsősorban a társulat akkori első titkára, id. Szily Kálmán, valamint a munkáját segítő másodtitkár, a kémikus Lengyel Béla. Rájöttek, hogy bár sikeres volt korábban megjelent négy évkönyvük, két naptáruk, s hétkötetnyi közlönyük, talán még nagyobb sikert arathatnak ismeretterjesztő folyóiratukkal. Összehoztak egy szerkesztőbizottságot, s Szily Kálmán szerkesztésében és beköszöntőjével 1869 januárjában megjelent a Természettudományi Közlöny első száma. A folyóirat a századfordulóig számos eredeti tudományos cikket is közölt. A természettudományok erőteljes fejlődése és differenciálódása nyomán azonban a szakcikkek a 20. század elejétől fokozatosan átkerültek az egyes tudományágak szaklapjaiba, így a lap főprofilja a természettudományok kutatási eredményeinek népszerűsítése lett. Az első szám előszavában a lapalapító Szily Kálmán a következőket írta: „Mi, magyarok büszkén állíthatjuk, hogy politikai képzettség tekintetében hazánk Európa államai között díszes állást vívott ki magának, büszkén állíthatjuk, hogy hasonló politikai fejlettséggel csak a Nyugat civilizált népei dicsekedhetnek, s végre büszkén állíthatjuk, hogy vannak politikusaink, kiket nagy nemzetek hasonló büszkeséggel neveznének magukénak. Ha azonban a tapasztalás azt tanítja is, hogy a politikai fejlődéssel a civilizáció, a tudományok elterjedése karöltve halad előre, nálunk kivételre találunk; nálunk a politikai vívmányok mellett minden másnemű fejlődés háttérbe szorul.” Egymást követő szerkesztő- és szerzőgenerációk építették, segítették a rendkívüli lap fejlődését, a folyóirat pedig jól szolgálta a magyarságot eredeti célkitűzésében: magyar nyelven, mindenki számára közérthetővé tette a természettudományok mindenkori legújabb eredményeit. Egyebek között Magyarországon elsőként közvetítette Darwin evolúcióelméletét, Einstein relativitáselméletét, hogy csak e két példát említsük.

Tartalomjegyzék 103 079 oldal