Világtörténet 1964-2019

...

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének periodikája a Világtörténet című egyetemes történeti negyedéves folyóirat 1979-től jelenik meg. Mindazoknak szól, akiket a nagyvilág történelmi problémái és a nemzetközi történetírás eredményei érdekelnek; a világtörténet legfontosabb, aktuális, a viták középpontjában álló témáiról tájékoztat. Mind külföldi, mind hazai szerzőktől közöl egyetemes történeti témájú tanulmányokat, összefoglaló ismertetéseket, vitákat. Rendszeresen közli egy-egy történetíró „arcképét”, ismertetést ad új, érdekes eredményeket tartalmazó könyvekről, rövid összefoglalókat azonos témához fűződő alkotásokról, szemelvényeket a frissen napvilágot látott, magyar nyelven kiadatlan emlékiratokból, dokumentumokból.
A kiadvány meghatározó orgánuma az egyetemes keretekbe ágyazott magyar történetírásnak, szól mindenkihez, akit érdekel a hazai és nemzetközi történelem.
Előzménye az 1964 és 1978 között azonos címmel megjelent tájékoztató a külföldi történeti irodalomról.

Tartalomjegyzék 21 290 oldal