A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

Világirodalmi lexikon

...

Az eredetileg hat kötetesre tervezett, végül 18 kötetes enciklopédia az Akadémiai Kiadó gondozásában, Király István és Szerdahelyi István szerkesztése alatt, 1970-1995 között jelent meg.
E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt irodalmának kiemelkedő alakjait, hanem korának szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgynevezett nagy irodalmakkal foglalkozik, hanem beszámol olyan irodalmakról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudtunk, sőt, az irodalomelmélet kérdéseiben is eligazít. Összeállításában mintegy másfélezer bel- és külföldi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy életrajzot adnak, hanem ismertetik és értékelik a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibliográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók munkáinak magyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartalmazza. E mű a maga kb. 70 ezer címszavával, 16 ezer nyomtatott oldalt magába foglaló 18 kötetével a magyar irodalomtudomány legmonumentálisabb teljesítménye, egyben a világ legnagyobb irodalmi lexikona. Olyan terjedelmű és színvonalú kézikönyv, amilyennel a legnépesebb nyelvterületek, leggazdagabb nemzetek sem rendelkeznek. Címszavainak nagyobb cikkeit a szakirodalom gyakran a tudományos publikációkkal egyenrangúakként kezeli, az alapvető források közé iktatva hivatkozik rájuk. A szöveget egyedülálló képanyag egészíti ki. Az utolsó kötetet egy sor mutató teszi teljessé.
Néhány idézet a Világirodalmi Lexikon korabeli sajtó-visszhangjából:
Megragadóan okos, sokat tudó lexikon ez … Ennek a lexikonnak stílusa van. Cikkei alaposan és jól megírottak. / NÉPSZABADSÁG
… olyan tájakra nyitott ablakot, amelyeket eddig egyetlen magyar, de tudomásunk szerint külföldi szakenciklopédia sem méltatott figyelemre. / MAGYAR HÍRLAP
… az irodalom enciklopédikus teljességére törekedve olyan bő és korszerű fogalmi tisztázást nyújt az irodalom elméleti fogalmainak, terminusainak, műszavainak tekintetében, mint ennek előtte Magyarországon egyetlen ilyen vállalkozás sem. / KORTÁRS
Példamutatóan jól dokumentált kiadvány. / ÉLET ÉS IRODALOM

Tartalomjegyzék 17 176 oldal