A dokumentumok megtekintése előfizetést igényel

Bejelentkezés Regisztráció

92 találat - 4 735 összesen. (Mutassa mindet)

2111 Szada 2003-2016
Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1895-1926
Adressbuch der k. freien Stadt Hermannstadt Könyvek
Agglomeráció 2004-2006
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909 Könyvek
Általános családtörténet Könyvek
Archontológia, heraldika, numizmatika, diplomatika Könyvek
Az Athenaeum magyar közigazgatási kalendáriuma Könyvek
A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1917
A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 1874-1892
A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyve 1875-1903
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai Könyvek
Budapesti Telefonkönyvek Könyvek
Buza Péter könyvei Könyvek
Címtárak, telefonkönyvek Könyvek
Családtörténeti Értesítő 1899-1901
A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat évkönyve 1899-1902
Csömöri Hírmondó 2003-2007
A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 1875-1917
Dunakanyar 1966-1993
Dunántúli református jegyzőkönyvek, névtárak Könyvek
A Dunántúl településtörténete Könyvek
Egyedi könyvek - helytörténet Könyvek
Egyes családok története Könyvek
Egyházi névtárak Könyvek
Első világháború - Veszteséglisták Könyvek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanachjai, évkönyvei, értesítői Könyvek
Erdővidéki Lapok 2000-2009
Ese Híradó 2003-2011
A Fejérvármegyei és Székesfejérvár Városi Történelmi s Régészeti Egylet Évkönyve 1893-1893
Félegyházi Hírek - Félegyházi Közlöny 1988-2010
A Felsőmagyarországi Múzeum-Egylet évkönyve 1872-1892
Fényes Elek: Magyarország leirása Könyvek
Fővárosi Évkönyv Könyvek
Genealógiai Füzetek 1903-1914
Gödöllő és Vidéke Történelmi és Régészeti Múzeum-Egyletének jelentése 1877-1877
Gödöllői Dombvidék 2010-2013
A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének Körlevele 1994-2016
Gödöllői Universitas 1998-1999
Heti Budapest 1989-1991
Hübner János helynévlexikona
Kartali Kisbíró 1990-1993
Kecskemét név- és címtára Könyvek
Kempelen Béla: Magyar nemes családok Könyvek
Kisbíró - Vácszentlászló 2003-2006
A Komárom-Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 1887-1909
Közlemények Szepes vármegye múltjából 1909-1918
A magyar állatorvosok név- és címjegyzéke Könyvek
Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944
Magyar életrajzi lexikon
Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon
A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, gazdacímtár Könyvek
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Forráskiadványai Könyvek
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig Könyvek
Magyarországi tanulók külföldön Könyvek
Magyarország közhivatalainak cím- és adattára Könyvek
Magyarország tiszti cím- és névtára Könyvek
Magyarország történeti helységnévtára Könyvek
Magyar Pénzügyi Compass Könyvek
A magyar szent korona országainak helységnévtára Könyvek
Magyar városok és vármegyék monográfiája Könyvek
Matrikula 2011-2022
Megyei családtörténetek Könyvek
Megyei monográfiák Könyvek
A Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet Jelentése 1884-1898
Nagy Iván: Magyarország családai Könyvek
Névtárak, archontológia Könyvek
Nyugati Kapu 1999-2002
Az Országos Magyar Sajtókamara évkönyve Könyvek
Országos mezőgazdasági cimtár Könyvek
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben Könyvek
Pécsi Lakcímjegyzékek Könyvek
Pécsi Szemle 1998-2012
Péteri Szavak 1991-1999
Segédletek a középkori magyar történelem tanulmányozásához - Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam Könyvek
Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch Könyvek
A Somogyvármegyei Régészeti s Történelmi Társulat évkönyve 1881-1881
Soproni Szemle 1937-2021
A Sopronmegyei Régészeti Társulat évkönyve 1886-1898
Százhalom 2013-2017
Százhalombattai Hírtükör 1988-2017
Székely-Udvarhely 1895-1896
A Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 1885-1914
A Szolnok-Doboka Megyei Irodalmi-, Történelmi- és Etnographiai Társulat évkönyve 1900-1902
Történeti, nép- és földrajzi könyvtár Könyvek
Turai Duma 1994-1994
Turul 1883-2022
Úttörő Űrszonda 1975-1986
Városi monográfiák Könyvek
Veszprémi Szemle 1993-2023
Veszprémi szemle könyvek Könyvek
Zsámboki Krónika 2003-2014

KBART: Könyvek, Folyóiratok