578 találat (0,461 másodperc)
 • Képes Figyelő, 1945 (1. évfolyam, 1-18. szám)
  1. 1945-10-20 / 8. szám
  [...] a Civilizátor Stróm ja a Nemzeti Szinházban A közbeeső két három évtized [...] nem a színházbanT A mai színház a demokrácia Tudom mit akarsz [...] De azért a szin ház színház Szintézis népi kollektív mind szép és [...] azonban komoly szerepre készü­lök A Nemzeti Színház orosz újdonságá­ban az Orosz emberek [...]
 • Diárium 1948 (1-6. szám)
  2. 1948/ 3. szám • MÁTÉ LAJOS: Színház (90. oldal)
  [...] terén a legnagyobb eredményeket a Nemzeti Színház érte el Különböző módszerekkel a [...] még nem igen beszél­hetünk A Nemzeti Színház az évad folyamán még egy [...] fel­adatot teljesít a másik haladó színház a Madách Színház Itt azonban nemcsak kialakított stílusról [...] az új színház ilyen tökéletes szintézisét alkotta volna A legsivárabb és [...]
 • Diárium 1940 (1-10. szám)
  3. 1940 / 8. szám • SZÍNHÁZ (190. oldal)
  [...] kételkedőknek Az analízis becsületes művét szintézisbe is foglalta ő teljes biztonsággal [...] a becsületes analízis eredményeire épített szintézis síkját és az új világ [...] VIII Múzeum­korút 6 DÖBRÖNTE KÜRTJE Nemzeti Színház Orbán Dezső ifjúsági regényében találkoz­tunk [...]
 • Diárium 1942 (1-12. szám)
  4. 1942 / 9. szám • SZÍNHÁZ • Színházi beszámoló (Kenyeres Imre) (216. oldal)
  Л гЯНк A NEMZETI SZÍNHÁZ meg a Szent Ist­ván ünnepre [...] alakjában nem érezzük az indíté­kok szintézisét Széthull indulataira nem egyéni elhatározásai [...] lássa velünk együtt benne a színház feltétlen irodalmi tö­rekvéseinek elindítását A [...] munka Megnyitotta kapuit az ANDRÄSSY SZÍN­HÁZ is teljesen tavalyi nagysikerű szezonja [...]
 • Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény magyar közéleti almanach 2. M-Zs (Budapest, 1940)
  5. V (1174. oldal)
  [...] 4 Vízvári Mariska színművésznő a Nemzeti Színház örökös tagja Szül 1879 máj [...] származik nagyatyja Szigeti József a Nemzeti Színház tiszteletbeli tagja atyja V Gyula a Nemzeti Színház örökös tagja a nagynevű komikus [...] működik sőt sokszor játszik a Nemzeti Színházban a Rádióban Számos film vezetőszérepét [...]
 • Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)
  6. 1942-05-24 / 116. szám
  [...] vasárnap JK ndamáviíj Shakespeare Falstaff Nemzeti Színház A Nemzeti Színháznak végre eszébejutott hogy más kötelessége [...] ember volta olvad életművében örök szintézissé és ez a szintézis Shakespeare Legigazabb legemberibb figurái­nak élcsapatában [...] Itt van a baj A Nemzeti Színház ezúttal sok mindent jóvátehetett volna [...]
 • Ujság, 1942. november (18. évfolyam, 249-272. szám)
  7. 1942-11-11 / 256. szám
  [...] jelző ünnepségre készül a ko­lozsvári Nemzeti Színház s vele természetesen Erdély fővárosá­nak [...] törekvő versenyI Mig a budapesti Nemzeti Színház csak 1837 augusztus 22 én [...] lehet elpusztítani Ha a pesti Nemzeti Színház egy Széchenyi István gróf vagy [...] kultúr­történet feljegyzi hogy a pesti Nemzeti Színház a magyar re­formtörekvéseknek egyik gyö­nyörű [...]
 • Révai Kétkötetes Lexikona 2. K-Zs (Budapest, 1948)
  8. S • ... • Szintezés (szintmérés) • Szintézis • Színvakság • ... • Szipolyok, Anisoplia (501. oldal)
  [...] 1830 f 1913 A Ma­gyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatója bibliográfus Alapvető műve [...] Szinopszis 1 Synopsis Színpad a színháznak a színdarabok előadására szolgáló része [...] gyorsaságát teszi lehetővé Shakespeare korabeli színház Színpadi zene a színművekhez előírás [...] tszf okat ilymódon határoz­zák meg Szintézis gör részeknek összefüggő egésszé kapcsolása [...]
 • Magyar Építőművészet, 1959 (8. évfolyam, 1-10. szám)
  9. 1959 / 5-6. szám
  [...] az építészet és a társművészetek szintézisének megvaló­sítására irányulnak meg kell azonban [...] együt­teseink művészi színvonalának a keresett szintézis jegyében való emelésére Ugyan­akkor pedig [...] Pedig ezek nélkül nincs új szintézis és nincs új épí­tészet A [...] fog rájuk Befejeződött a Miskolci Nemzeti Színház ter­vezési munkája a bútorozás világítótestek [...]
 • Köznevelés, 1946 (2. évfolyam, 1-24. szám)
  10. 1946-03-15 / 6. szám (6_15. oldal)
  [...] A párt hazafias működésének és nemzeti jelle­gének kidomborításában elődünknek és rokonunknak [...] egész életük fotyamán a népek nem­zeti szabadságának és függetlenségének nagy barátai [...] be március 4 én a Nemzeti Színházban A bemutató első részében eredeti [...] szervezetek rendelkezésére Zp SÁRI BÍRÓ Nemzeti Színház Móricz Zsigmond parasztvigjátékát új rendezésbén [...]
 • Magyar Szemle 42. kötet (1942. 1-6. sz.)
  11. Staud Géza: A Nemzeti Színház száz éve (164. oldal)
  [...] kap értelmet és jelentőséget A Nemzeti Színház történetét sem lehetett addig tudományosan [...] aki Bayer József után a Nemzeti Színház történetéhez ismét hozzá szeretett volna [...] Bíró Lajos Pál A Magyar Nemzeti Színház története 1837 től 1841 ig [...] vázlatosan a színház történetéből A Nemzeti Színház megnyitásának századik évfordulója aztán ismét [...]
 • Szinház, 1945 (1. évfolyam, 1-19. szám)
  12. 1945-10-24 / 11. szám
  [...] Tilda Radovici Luci­an a bukaresti Nem­zeti Színház művész­nője iinvíá Ji ISAidapedeit A [...] fel Dina Mihalcea a buka­resti Nemzeti Színház művésznője Tilda Radovici Lu­cian ugyancsak a Nemzeti Színházból Lulu Savu a Komédia tagja Piu Minorcscu a Central Színház mű­vészi igazgatója Jón Lucian a Nemzeti Színházunk fiatal reménysége és a legjobb [...]
 • Haladás, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)
  13. 1947-02-20 / 8. szám
  [...] megnézte Zsolt Béla da­rabját o Nemzeti drogériát Csak azért hogy lelkiismeretesen [...] kap tfilizmüs és szavjet szocializmns szintézise az előbbinél haladottabb a utóbbinál [...] osztrák polgárháború idején egy fasiszta szintézis hitébe kapaszkodó barátommal vitatkoztam azt [...] tekintély­nralom és a liberális kapitalizmus szintézisé ben reménykedett amelyet mint kvalifikált [...]
 • Pesti Hírlap, 1942. január (64. évfolyam, 1-25. szám)
  14. 1942-01-21 / 16. szám
  [...] kultuszminiszter rendeletét adott ki a Nemzeti Színház és a m kir Ope­raház [...] úgy tervezik hogy az állandó színház személyzetén kivül a budapesti Nemzeti Színház és az Operaház 6 6 [...] vendégeként tartózkodik Magyaror­szágon A vegyi szintézis utján előállított uj műanyagok címen [...]
 • Diárium 1944 (1-12. szám)
  15. 1944/ 6. szám • SZÍNHÁZ • Kemény János, Székely Mózes színműve (Kenyeres Imre) (95. oldal)
  [...] küldi má­sikat az ég Ennek szintézisében nagy lelki ki­béküléssel tesszük le [...] Péterét most mutatta be a NEM­ZETI SZÍNHÁZ A főpróba szokatlan csöndjé­ben mély [...]
 • A Hét 1958/1 (3. évolyam, 1-26. szám)
  16. 1958-04-20 / 16. szám
  [...] leningrádi Állami Opera és Balett színház kilencven táncosa és tán­cosnője Aki [...] művész is és ez a szintézis any­nyira tökéletes hogy a nézőben [...] estén keresztül a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban is Először a szólótáncosok és [...] az első na­pon a Szovjetunió nemzeti művésznője N M Gyugyinszka és [...]
 • Útunk, 1949 (4. évfolyam, 1-26. szám)
  17. 1949-12-03 / 24. szám
  [...] HARCÁNAK SZÍNPADI ÁBRÁZOLÁSA A ROMAN NEMZETI SZÍNHÁZ HÁROM ELŐADÁSA UTUNK n A [...] egybehangolt játékának tulajdonítható A Román Nemzeti Színház művész­­együttesének le kell vonnia legutóbbi [...] megsemmisítésére felszámolására A Kolozsvári Román Nemzeti Szín­ház ezévi első három előadása Lucia [...] lismerésreméltó az igyekezet amellyel a Nemzeti Színház November 7 tiszteletére elké­szült a [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. augusztus (4. évfolyam, 174-198. szám)
  18. 1941-08-24 / 192. szám
  [...] színpada itt is előljár a Nemzeti Színház klasszikus beszédkultúráját teljesen lerontotta a [...] ország méltóságteljes első teátrumából A Nemzeti Színház beszédkulfórájának hanyatlása párhu­mentumainak a színésznők [...] szól S még valamiért a nemzeti színját­szásért A nemzeti színjátszás ügye [...] sorsodról S miközben annyit beszélnek nemzeti szellemről nemzeti színjátszásról tulajdonképpen senki sem kérdi [...]
 • Uj Magyarság, 1941. február (8. évfolyam, 26-49. szám)
  19. 1941-02-11 / 34. szám
  [...] volt Elnémult harangok Mengelbeigbucsuestje a Nemzeti Színházban A Nemzeti Színházban hétfőn délelőtt rendelkező próbát tartottak [...] zongoraművész és Apáthy Imre a Nemzeti Színház művésze A ki­emelkedő kulturesemény iránt [...] vetítésre Eredeti bemutató az Erdélyi színhá­zakban Az Erzsébetvárosi Színház pénte­ken este mutatja be a [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. január (4. évfolyam, 1-25. szám)
  20. 1941-01-16 / 12. szám
  [...] egészségün­ket nem veszélyeztetik Baleset a Nemzeti Színházban a Cyrano 4 csatajelenetében Szerdán este a Nemzeti Színházban a Cyrano de Bergerac előadásán [...] a darab főszereplői A kolozsvári Nemzeti Színház átépítési munkálatai mint ismeretes hosszú [...] szerint ja­nuár végén megnyílik a színház 4 budapesti Nemzeti Színház vendég­játékával A pesti színésze Bánk [...]