3. oldal, 583 találat (0,038 másodperc)
 • Magyar Nemzet, 1958. március (14. évfolyam, 51-76. szám)
  41. 1958-03-15 / 63. szám
  [...] egyetemi tanárt a biológiai fehérje szintézis te­rületén kifejtett értékes mun­kásságáért a [...] Tiva­dar és Vaszy Viktor vezette színházban már nemcsak ióp módszer bevezetésével [...] ezelőtt elő­ször lépett fel a Nemzeti Szín­házban akkor néhány szavas epizód figurákkal [...] Tamás az ő helyét a Nemzeti Színház tagjai sorában jelölte meg ak­kor [...]
 • Ellenzék, 1944. március (65. évfolyam, 49-73. szám)
  42. 1944-03-09 / 56. szám
  [...] Zitahy Lajos színmüvének bemutatója a Nemzeti Színházban ügynevezett kényes kérdést taglal Zi­­iahy [...] Na gyváradról jelentik A kolozsvári Nemzeti Színház operaegyüttese hétfőn este Wagner Bolygó [...] HÁROM PRÓZAI BEMUTATÓRA KÉSZÜL A NEMZETI SZÍNHÁZ Tegnap zajlott le a Faitornyok [...] kritika határá n KOSSUTH A NEMZETIBEN Kossuth Lajos emlékezetének áldoz a [...]
 • Függetlenség, 1940. május (8. évfolyam, 98-121. szám)
  43. 1940-05-31 / 121. szám
  [...] Parasztbecsület Csárdajelenet vasárnap B Traviatá Nemzeti Színház 8 péntek W 2 Rómeó [...] í Az egytitte a Pesti Színházban vendégszerepeL Erztébetvároal Színház H 6 9 wnn 4 [...] jnbüea dez a Katolikus Legényegylet Nemzeti Színházban Az Orseágos Központi Katolikus Legényegylet [...] évfordulója alkalmából díszelőadást rendez a Nemzeti Szín­házban június 9 én Csepreghy Ferenc [...]
 • Új Magyarország, 1948. január-június (4. évfolyam, 1-25. szám)
  44. 1948-05-01 / 18. szám
  [...] Jle au lua édiája a Nemzeti Színházban Valahol o ősük a hősök [...] gyökerező natu­ralizmus vagy valamely új szinté­zis mély Shakespeare előadásmód­jának új lényegében korszerű for­máját alkotná meg A Nemzeti Szín­ház előadása azonban sajnos a három [...] tolmácsolásában nem való a magyar Nemzeti Színház deszkáira égy hangú és üres [...]
 • Szabad Nép, 1947. augusztus (5. évfolyam, 173-197. szám)
  45. 1947-08-01 / 173. szám
  [...] s ugyanakkor megakadályozta hogy a Nemzeti Színház új épületét ott építsék fel [...] jut kenyérhez Ami az új Nemzeti Színház felépi tését illeti a kultuszminisztérium [...] hogy ha a telep a Nemzeti Színház felépítésére felhasználható a bérleti jogviszony [...] Eszerint a nyári mozi a Nemzeti Színház felépítését semmi­képen sem akadályozhatja meg [...]
 • Népszava, 1941. augusztus (69. évfolyam, 173–197. sz.)
  46. 1941-08-24 / 191. szám
  [...] je­lentőségű kérdés csak a budapesti színházak helyzetére gyakorol be­folyást a Nemzeti Színház konszern bővülése A Pesti Színház megszer­zésével most már három állandó és egy esetenkénti színház került a Nemzeti igazgatóságának irányí­tása alá Ez a [...] ké­nyelmes tornyában veszedelmesen ellustulhat A Nemzeti Színház csoport bővü­lésének szociális vonatkozásai mel­lett [...]
 • Világ, 1946. július (327-352. szám)
  47. 1946-07-21 / 344. szám
  [...] miatt mondja Major Tamás a Nemzeti Színház igazgatója Egéiz műsortervem felborult a [...] miatt mondja Major Tamás a Nemzeti Színház igazgatója A Csongor és Tündével [...] még nem kezdődőt meg a Nemzeti Színházban A Világ munkatársának értesülése szerint [...] l rélbiTásra likihoí megyünk Organikus szintézisekben jártAs vegyóe megfelelő olliolyewkcdóé keres [...]
 • Magyarság, 1942. január (23. évfolyam, 1-25. szám)
  48. 1942-01-22 / 17. szám
  [...] délben 1 óra körül a Nem­zeti Színháznál lévő 6 os villamos megállónál [...] 30 év körüli nőt A szín­háznál várakozott ugyanekkor két autóbusz­sofőr akik [...] a szí­nészbejárón keresztül bevitték a Nemzeti Szín­házba Az esetnél eltűnt Kiss Gábor [...] egyénisége előadást tartott A vegyi szintézis útján előál­lított új műanyagok címen [...]
 • Népszava, 1943. október (71. évfolyam, 222–247. sz.)
  49. 1943-10-19 / 236. szám
  [...] a napon mutattta be a Nemzeti Szín­ház a Felség című vígjátékot a [...] huzavona után a darabot bemutató Nemzeti Színház belátva n helyzet tarthatatlanságát új [...] meg Mindig elemzett de a szinté­zist nem tudta megtalálni és ha [...] délután jelentkeztek első alkalom­mal a Nemzeti Színház színpadán az Országos Színművészeti Akadémia [...]
 • Uj Magyarság, 1941. február (8. évfolyam, 26-49. szám)
  50. 1941-02-11 / 34. szám
  [...] volt Elnémult harangok Mengelbeigbucsuestje a Nemzeti Színházban A Nemzeti Színházban hétfőn délelőtt rendelkező próbát tartottak [...] zongoraművész és Apáthy Imre a Nemzeti Színház művésze A ki­emelkedő kulturesemény iránt [...] vetítésre Eredeti bemutató az Erdélyi színhá­zakban Az Erzsébetvárosi Színház pénte­ken este mutatja be a [...]
 • Film Színház Irodalom, 1943. július-december (6. évfolyam, 27-51. szám)
  51. 1943-09-24 / 39. szám
  [...] Se társa MIT JÁTSZANAK A SZÍNHÁZAK NEMZETI SZÍNHÁZ Szilágyi Irmu ÁS 47 NEMZETI KAMARASZÍNHÁZ Tscskó 4 S 47 VÍGSZÍNHÁZ Fekete Péter 47 PESTI SZÍNHÁZ Wurrenné mesteriéire 43 447 1 MADÁCH SZÍNHÁZ Hamlet V 47 I VIDÁM [...] fejezet kis önálló növeli ácska szintézisében pedig az egész maga Pá­rizs [...]
 • Világosság, 1945. október-december (1. évfolyam, 76-148. szám)
  52. 1945-10-21 / 93. szám (6. oldal)
  [...] hogy a színésznő meny­nyire tudja szintézisbe hozni a naivul józan parasztleányt [...] A közönség melegen ünnepelte a Nemzeti Szín­ház színpadára gróf W arwick szere­pében [...] színházi esemény színhelyévé avatta a Nemzeti Színházat Hárs Ivészié Bitlernek is gátiám [...] hatóságokat Egérfogó Benuitetó az Új Színházban Aí Új Színház kétségtelenül nagy oda­adással hozta színre [...]
 • Magyar Nemzet, 1954. november (10. évfolyam, 259-283. szám)
  53. 1954-11-07 / 264. szám
  [...] új színházművészetünk emelkedő szintjét A Nemzeti Színház után Opara házunk is felújí­totta [...] is nagy eredmény volna a Nemzeti Színház Othello ja elsősorban Bessenyei Ferenc [...] rá Akik azonban megnézték a Nemzeti Színház előadását és megnéz­ték vagy bizonyára [...] sokat változtat az hogy a Nem­zeti Színház felújításának leg­utóbbi munkájában mely alig [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. december (4. évfolyam, 275-297. szám)
  54. 1941-12-07 / 280. szám
  [...] a kettő együtt alkotja a nemzeti együttműködés szintézisét Bárdossy azonban nem maradt meg [...] meg a dialektika törvénye a nemzeti szin­tézist ha ennek egyik lényeges al­kotó [...] Színházbau Magyarország kormányzójának nevenapján a Nemzeti Színház négy magyar egyfelvonásos vígjátékot tű­zött [...] A mostani előadás szereplői a Nemzeti Színház legkiválóbb művé­szei voltak Ragyogó névsor [...]
 • Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)
  55. 1942-05-24 / 116. szám
  [...] Walkiir 7 Wiagner oiMus II Nemzeti Színház Fslstaff p 8 Nemzeti Kamara Színház Hősök nélkül Cj Magyar Színház Délután és este Ven d [...] Iste­nek alkonya Wagner ciklus IV Nem­zeti Színház Hétfő II kedd III Kal­fitaff [...] Szombat VII va­sárnap VIII Hibásak Nemzeti Kamara Színház Hétfő Nincs előadás Kedd Hő­sök [...]
 • Haladás, 1947 (3. évfolyam, 1-52. szám)
  56. 1947-02-20 / 8. szám
  [...] megnézte Zsolt Béla da­rabját o Nemzeti drogériát Csak azért hogy lelkiismeretesen [...] kap tfilizmüs és szavjet szocializmns szintézise az előbbinél haladottabb a utóbbinál [...] osztrák polgárháború idején egy fasiszta szintézis hitébe kapaszkodó barátommal vitatkoztam azt [...] tekintély­nralom és a liberális kapitalizmus szintézisé ben reménykedett amelyet mint kvalifikált [...]
 • Függetlenség, 1942. április (10. évfolyam, 49-73. szám)
  57. 1942-03-13 / 59. szám
  [...] ancellir Németh Antal dr­­ak a Nemzeti Színház igaz­gatójának a fémet Sas­­end L [...] egyidejű­leg ünnepéinek majd I A Nemzeti Színház igaz­­ L gatórága a rendkívüli [...] István király Szent fáklya Díszelő­adás NEMZETI SZÍNHÁZ Vrf 8 Pénteken Három maima [...] Géza A para i lílűrrhyzin szinté­zise Balogh János pedig Magyar­­ország páncélos [...]
 • Kis Ujság, 1949. december (3. évfolyam, 279-304. szám)
  58. 1949-12-23 / 298. szám
  SZÍNHÁZ Minden színház ünnepi díszelőadást tartott Sztálin generalisszimusz [...] művét aztán Ladomerszky Margit a Nemzeti Színház tagja szavalt majd a Honvéd [...] Gyula vezény­letével Major Tamás a Nemzeti Szín­ház igazgatója szavalt majd új ma­gyar [...] gyönyörét sikerüt inegéreztflni a miskolci Nemzeti Színház kivá ó fia­tat tagjának Kertész [...]
 • Nemzeti Ujság, 1941. február (23. évfolyam, 26-49. szám)
  59. 1941-02-09 / 33. szám
  NEMZETI SZÍNHÁZ Vuolijoki Hell NISKAVU OAi finn [...] szombaton este mutatott be a Nemzeti Színház eddig talán a legerőteljesebb legmagvasabb [...] nem igen való egészen a Nemzeti Színházba Az előadásnak a jó ossz [...] és az anyagi világ nagyszabású szintézise ez a könyv s benne [...]
 • Világosság, 1947. április-június (3. évfolyam, 74-145. szám)
  60. 1947-05-01 / 98. szám (5. oldal)
  [...] füzetet adott ki A háború szintézise címmel amely w részletezd a [...] MOSODA Operák 4 Lohangrún 6 Nemzeti Szín­ház Román míivOiSzct 7 Nemzeti Kanmra­­ zínház Kaméliáé hölgy 7 Víg­színház Három nővér 7 Pesti Színház Férfi nélkül 7 Madách Színház Egerek és emberek 7 Mívéaz [...]