3. oldal, 1 388 találat (0,099 másodperc)
 • Új Magyarország, 1992. június (2. évfolyam, 128-153. szám)
  41. 1992-06-01 / 128. szám
  [...] Bem téri székházban A meghirdetett Tollas Tibor Lezsák Sándor est vá­ratlanul jelentős [...] a vendégeket a Münchenben élő Tollas Tibor költőt a Magyar Sza­badságharcos írók [...] portugál nyelven a német kiadás Tollas Tibor nevéhez fűződik Daru vári Imre [...] ban agyonlőtték a Kálvin téren Tol­las Tibornak sokat jelentett az a bizonyos [...]
 • Bécsi Napló, 1997 (18. évfolyam, 1-6. szám)
  42. 1997-07-01 / 4. szám
  [...] előtt megszűnnek így volt ez Tollas Tiborral is aki azért ajándékként megkap­ta [...] kö­vetkezett siralomházi várakozás volt Kecskési Tollas Tibor a maga feszültségek­kel teli egyéniségével [...] ha ezt is elveszít­KOPJAFA HELYETT TOLLAS TIBOR 1920 1997 jük nem marad [...] a mássággal szembeni éltető türe­lem Tollas Tibort is el­elragadta az indulat a [...]
 • Nyelvünk és Kultúránk - az Anyanyelvi Konferencia Védnökségének tájékoztatója, 84. szám (1992)
  43. Olvasónapló (106. oldal)
  Forgószélben In Wirlwind Tollas Tibor válogalott verset Chicago 1990 A [...] a Borsod megyei Nagybarcán szüle­tett Tollas Tibor legszebb verseivel és az 1901 [...] elhunyt Ladányi Imre orvosprofesszor grafikáival Tollas Tibor e verseiben a börtönben kifinomult [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  44. 1984-01-14 / 2. szám
  2 oldal Tollas Tibor neve a Kongresszusi Naplóban A [...] városunkban nagysikerű előadó kör­úton járó Tollas Tibor költőt a Nemzetőr ki­tűnő szerkesztőjét [...] jelenetet azután november 17 én Tollas Tibor nevének az emlí­tésével S 16716 [...] alkalommal vett részt előadásán és Tol­las Tibor mindig tudott újat nyújtani hallgató­inak [...]
 • Vas Népe, 1991. február (36. évfolyam, 27-50. szám)
  45. 1991-02-02 / 28. szám
  [...] Nemzetőr szerkesztője Nemrégen volt hetvenéves Tollas Tibor az emigráns ma­gyar irodalom egyik [...] celláról cellára Falba rejtve archiválták Tollas Tibor a forradalomban a Nemzetőrség összekötő [...] Ez lett a legendás Nemzetőr Tollas Tibor azoknak a magyar költőknek a [...] költésze­tét s őt magát is Tollas Tibor Mindszenty Lassú tűzhalál lett magányod [...]
 • Chicago és Környéke, 1984 (1-52. szám)
  46. 1984-05-12 / 19. szám
  [...] szabadságot Éppen ezt fejez­te ki Tollas Tibor Végvár a Templom c verse [...] megemlékezést Az Egyesült Államokban látogató Tollas Tibor volt az ünnepi szónok aki [...] Szent Imre ünnepét előkészítő novenában Tollas Tibor irodalmi matinéja November 6 án [...] reggelit követő aranyjubileumi műsor keretében Tollas Tibor volt a vendégünk Forgószélben c [...]
 • Beregi Hírlap, 1998. január-június (54. évfolyam, 1-59. szám)
  47. 1998-02-21 / 14. szám
  [...] AZ EGYETEMES MAGYAR IRODALOM NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT Tollas Tibor szaualóuerseny Nagybarca Önkormányzata valamint a [...] Népfőiskola és az Antológia Kiadó Tollas Tibor nagybarcai születésű költő életművének hagyatékát [...] túli magyar fiatalok számára a Tollas Tibor szavalóversenyt Jelentkezni 1998 február 28 [...] A verseny résztvevőinek szabadon választott Tollas Tibor verssel és egy a szocialista [...]
 • Hídfő, 1980 (33. évfolyam, 800-824. szám)
  48. 1980-01-01 / 800-801. szám
  12 oldal hídfő 1980 január Tollas Tibor Évgyűrűk Nemzetőr kiadás 1979 86 [...] évtizedek írja a könyv előszavában Tollas Tibor Olvasván a gordonka hangjára emlékeztető [...] már csak a fák könyvek Tollas Tibor Irgalmas fái azok me­lyek még [...] ember vallo­mása olykor szinte könyörgése Tollas Tibor új verseskötete Csen­des vallomás a [...]
 • Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)
  49. 1993-03-22 / 67. szám
  [...] felfe­dezni egy egy könyv tükré­ben Tollas Tibor Hazafelé cí­mű könyvét 1992 ben [...] magyar lírájának véltünk torzó cson­ka Tollas Tibor neve nélkül s Thinsz Géza [...] abla­kot Ez volt az első Tollas Ti­bor vers amit a nyolcvanas évek [...] gyűj­ti egybe a Hazafelé kötet Tol­las Tibor életművét Azét a Tollasét akinek [...]
 • Californiai Magyarság, 1984. január-december (61-63. évfolyam, 1-50. szám)
  50. 1984-10-05 / 38. szám
  [...] a Szent István Egy háznál Tollas Tibor előadása az Első Magyar Evangélikus [...] Október 13 Szabadságharcos Emlékünne­pély Montereyben Tollas Tibor­ral Kreutzer Dezső előadása a San [...] 14 Szabadságharcos Emlékünne­pély San Franciscóban Tollas Ti­borral Őszi Bazár az Első Magyar [...] Emlékünne­pély San Diegoban Ünnepi szó­nok Tollas Tibor Táncház a Los Angeles i [...]
 • Bécsi Napló, 1998 (19. évfolyam, 1-6. szám)
  51. 1998-11-01 / 6. szám
  [...] országból TÁNCZOS OTTÓ KÖRLEVÉL Értesítjük Tollas Tibor barátait és ismerőseit hogy a [...] Az alapítvány célja hogy Kecskési Tollas Ti­bor irodalmi és közéleti tevékenységét változa­tos [...] a költőre Továbbá hogy Kecskési Tollas Tibor szel­lemében támogassa az alsó közép [...] alábbi címre vagy számlaszámra Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány H 3641 Nagy [...]
 • Népújság, 1993. április (45. évfolyam, 63-83. szám)
  52. 1993-04-01 / 63. szám
  [...] eljutottak verseim az otthoni olvasókhoz Tol­las Tibor tavaly megjelent Hazafelé című válogatott [...] feleme ő példázatát nyújtó költészet Tollas Tibor mintha mindvégig a mi életérzéseink­nek [...] a szenvedés tette költővé vallja Tollas Tibor Pusztító háború börtön le­vert szabadságharc [...] felelős szerkesztője és kiadója Kecskési Tollas Tibor az 1920 bah Szü­letett kedélyében [...]
 • Napló, 1993. március ( 49. évfolyam, 50-74. szám)
  53. 1993-03-09 / 57. szám
  [...] egy új a nyol­cadik törzs Tollas Tibor költő Fotó Mészáros József Az [...] Bianca operaénekest Nagy Alajos előadóművészt Tollas Tibor költő író újságíró­­főszerkesztőt és az [...] rendezőként te­vékenykedett számos nyugati színházban Tollas Tibort a második vi­lágháború hadnagyát majd [...] pedig Lezsák Sándor segí­tette világra Tollas Tibor új kö­tetét Mekkora a magyar [...]
 • Beregi Hírlap, 1993. január-június (49. évfolyam, 1-45. szám)
  54. 1993-06-26 / 45. szám
  [...] volt vá­rosunkban a Münchenben élő Tollas Tibor költői est­jére került sor Beregszászi [...] figyelemre S nem­csak azért mert Tollas Tibor költészetének be mutatásával a magyar [...] műsor De mutassuk be rövi­den Tollas Tibor költőt a Münchenben 37 éve [...] megvásárlását és dedikálja Is azt Tollas Tibor szuggesz­­tfv előadása a közelmúlt történelmének [...]
 • Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)
  55. 1986-10-03 / 38. szám
  [...] Ernő képviselő elnöklete alatt közre­működnek Tollas Tibor a Nem­zetőr főszerkesztője Szörényi Éva [...] of Nations termében Meghívott előadó Tol­las Tibor a program szervezője Nt Sholtes [...] is érkeztek honfitársaink hogy ta­lálkozzanak Tollas Tiborral a Nemzetőr főszerkesztőjével aki három [...] műsor keretében SZÖRÉ­NYI ÉVA művésznő TOLLAS TIBOR költeményeit szavalta mély átérzéssel cizellált [...]
 • Magyar Cserkész, 1991 (30. évfolyam, 1-12. szám)
  56. 1991-03-01 / 3. szám
  [...] tábor résztve­vői Ebben az évben Tollas Tibor és dr Juhász László voltak a tábor vendé­gei Tollas Tibor nagysikerű költői estet tartott a [...] Esti beszélgetés a tábor vendégeivel Tollas Tibor költővel és Dr Juhász Lászlóval [...]
 • Kurír - reggeli kiadás, 1990. július (1. évfolyam, 1-26. szám)
  57. 1990-07-23 / 19. szám
  [...] illetve a térség átalakulásáról Kecskési Tollas Tibor már másodízben jár Lakitelken Először [...] tartják a köz­vetlen kapcsolatot és Tollas Ti­bor költő úgy véli hogy Lezsák [...] teljes elégtétellel megelégedés­sel tekint vissza Tollas Tibor az elmúlt évtizedekre T T [...] György maros­vásárhelyi írót és Kecskési Tol­las Tibor Münchenben élő al­kotó írót költőt [...]
 • Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)
  58. 1990-09-08 / 36. szám
  [...] a jelöltállítás a helyhatósági választásokra Tollas Tibor ZELEI MIKLÓS FAVICS PÉTER NAPJA [...] közt Kárpáti Kamii Márkus Lás Tollas Tibor és Tóth Bálintján egy oszfc [...] börtönben az ötvenes évek elej Tollas Tibor a Münchenben megjelc Nemzetőr főszerkesztője [...]
 • Californiai Magyarság, 1986. január-december (63-65. évfolyam, 1-50. szám)
  59. 1986-10-10 / 38. szám (39. szám)
  [...] US Kongresz­­szus proklamációja 3 43 Tol­las Tibor versét Szörényi Éva szavalja 3 [...] egy növendéke szaval 3 50 Tollas Tibor magyar emlék­beszéde 4 20 Nt [...] partit rendez­tek a városunkban időző Tollas Tibor számára október 3 án péntek [...] esküvőt a jövő évben tart­ják TOLLAS TIBOR Bús Istvánné Sárika társaságában érkezett [...]
 • Magyar Nemzet, 1997. július (60. évfolyam, 151-177. szám)
  60. 1997-07-21 / 168. szám
  [...] éves korában München­ben elhunyt Kecskési Tollas Tibor a Nemzetőr című emigráns havilap [...] ő fogadta a kiadó meglepetését Tollas Tibor 1920 december 21 én született [...] refor­mátus zsoltárfordító Gelejti Zsuzsanna le­származottja Tollas Tibort 1941 ben avat­ták a Ludovika [...] című kötetéről lí­rájáról a Nemzetőrben Tollas Tibor olyan lírikus ki elmondhatja magáról [...]