70 találat
 • Budapesti Napló, 1902. május (7. évfolyam, 119-147. szám)
  1. 1902-05-03 / 120. szám
  [...] be hivatalába új titkárát Szávay Gyulát A közgyűlésen nagyon lelkes volt [...] beszédét nagy érdeklődéssel hallgatták Este Szabó Kálmán kamarai elnök az Angol [...] volt A koronázás alkalmával aranysarkantyús vitézzé avattatott fel Kormánybiztos volt a rábaszabályozási [...]
 • 8 Órai Ujság, 1921. március (7. évfolyam, 48-68. szám)
  2. 1921-03-25 / 65. szám
  [...] köszöntötte a nálánál idősebb­ Szemző Gyulát mire Szemző elébe lépett s [...] szerint a katonák vállát megérintve vitézzé avatni őket Az avatás ceremóniái úgy fognak lefolyni mint az aranysarkan­tyús vitézek avatása koronázáskor Az országos ünnepség programat­­a [...] társáról Hegyes­halma kereskedelemi és nagyatádi Szabó földművelésügyi miniszterről még csak ezt [...]
 • Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)
  3. 1921-06-16 / 134. szám
  [...] Ödönt Póttagoknak Lőrincz Imrét Rácz Gyulát és Récz Károlyt A harmadik [...] a Magyar Tudományos Akadémia támogatására Vitézzé­ avatás A kormányzó Scheik Frigyes edelényi [...] írno­kot a háborúban szerzett érdemei­ért vitézzé avatta s vitézi telekként a Miskolcz [...] közgyűlésnek hogy Vitéz Székely Frigyesnek vitézzé avatása alkalmából jegyzőkönyvi el­ismerését fejezze ki [...]
 • Új Barázda, 1921. augusztus (3. évfolyam, 169-192. szám)
  4. 1921-08-06 / 173. szám
  [...] a két új birtokos ünnepélyes vitézzé avatása Szent István napján lesz Budán [...] kisgazda és földmivespárt­­ki­küldött bizottsága nagyatádi Szabó István parlamenti szobájában ma dél­előtt [...] Gyula nyugalmazott ezredes ügyében Siposs Gyulát ugyanis Székesfehérvár díszpolgárává választotta meg [...] a bíróság előtt kényszerítse Siposs Gyulát bizo­nyításra Az ügy mögött egyébként [...]
 • Egyetértés, 1922. május-augusztus (4. évfolyam, 99-197. szám)
  5. 1922-08-06 / 177. szám
  [...] méter körüli do­bással míg L Szabó Gábor Hindu­­böszörmény csak a harmadik [...] ellenfeleit Beck Fe­rencet és Galambos Gyulát legalább 400 méterrel le fogja [...] lefolyni sok vitéz katonának ünnepélyes­­ vitézzé avatása amelyre Debrecen­­­ből több liszten kívül [...] a fegyvert vidámabb hangulatu­ lehetne vitézzé avatá­suk is Azonban Vitéz Szűcs La­jos [...]
 • 8 Órai Ujság, 1922. augusztus (8. évfolyam, 173-198. szám)
  6. 1922-08-25 / 193. szám
  [...] Debrecenben elterjedt hírből mintha a vitézzé avatottak túlnyomó többség református volna a [...] hogy 1921 ben 560 vitézt avattak fel és közölök csak 61 [...] hogy 1921 ben 201 vitézt avattunk s ebből 61 volt katholikus [...] vitézi széknél hogy az idei avatá­son felavatott 740 vitézből nem 69 [...]
 • Pécsi Lapok, 1922. október-december (1. évfolyam, 175-249. szám)
  7. 1922-10-01 / 175. szám
  [...] s ennek alapján markosfalvi Sipos Gyulát az egész vonalon rehabilitálta és [...] ülése meleg ünneplésben részesítette a vitézzé avatott és elő­léptetett bajtársakat Az ünnepelteket [...] pécsi árvizsgáló bizottság szombaton délután Szabón István nyug p és t [...]
 • A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 56. évfolyam (1922)
  8. 44-45. szám • Egyleti közlemények (330. oldal)
  [...] Jegyzőkönyvet hitelesíti Suchy János és Szabó László Tekintettel a megjelentek kis [...] kéri A szakosztályok megválasztják póttagnak Szabó László sz o tagot A [...] hogy ifj Gálocsy Árpád tagtársunk vitézzé avattatott a szakosz­tályok jókívánságát tolmácsolja Üdvözli [...] a kultuszminisztérium művészeti és Sváb Gyulát a kultuszminisz­térium műszaki osztályának vezetőjévé [...]
 • Sopronvármegye, 1923. június (26. évfolyam, 123-144. szám)
  9. 1923-06-08 / 128. szám
  [...] államrendőr­­ségi nyomozó egy Ujteleki­ utcai szabónál vadonat­új katonanadrágot látott Kérdésére az [...] látta és meghozta ítéletét Varga Gyulát és Draskovits Istvánt 2 és [...] árban vesz HÍRROVAT Bugsch tábornok vitézzé avatása Horthy Miklós kormányzó június 17 én üti és avatja vitézzé Bugsch Aladár tábornokot soproni dandárparancsnokot [...]
 • Világ, 1923. június (14. évfolyam, 122-145. szám)
  10. 1923-06-19 / 136. szám
  [...] el az örök pihenés meze­jére Vitézzé avatás a Margitszigeten A Magyar Atlétikai [...] vitézt és tíz hősi halottat avatott fel Az ünnepies keretekben lezajlott vitéz avatáson megjelent a kormányzó családja Albrecht [...] féltérdre ereszkedve várták hogy díszkardjával vitézzé avassa őket Az egész ünnepség alatt [...]
 • Uj-Somogy, 1924. június (6. évfolyam, 125-147. szám)
  11. 1924-06-17 / 137. szám
  [...] ma senki nem haladhat előre Vitézzé avatás a Margitszigeten A kormányzó beszéde [...] vasárnap délelőtt impo­záns ünnepség keretében avatta vi­tézzé azokat a honfiakat akik a [...] a következő szavakkal ütötte őket vitézzé A Hadúr nevében vitézzé avatlak Először a tiszti vitézeket avatta fel a kormányzó utána a [...]
 • Asztalosmesterek Lapja, 1924 (6. évfolyam, 1-52. szám)
  12. 1924-08-30 / 35. szám
  [...] derekasan végig küzdő Dezsőt tavaly Gyulát pedig az idén avatta vitézzé a kor­mányzó Szinte példátlan hogy [...] tagok Voky Antal Lex Sebestyén Szabó Ferenc Pollák Jenő és Lövy [...]
 • Magyarság, 1924. október (5. évfolyam, 205-231. szám)
  13. 1924-10-18 / 220. szám
  [...] adományozta Nagyatádi ügyvédet fogadott Nagyatádi Szabó István akinek az Es­­kütt ügyben [...] után ügyvédet fogadott Az ügyben Szabó Sándor dr volt főispán nemzetgyűlési [...] ezeknek sírja Debrecenben van hármat vitézzé avattak A találkozás kétnapos ünnepség keretében [...] után Tóth Károlyt kötélhalálra Tóth Gyulát pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte [...]
 • Dunántúl, 1924. október (14. évfolyam, 224-249. szám)
  14. 1924-10-21 / 241. szám
  [...] indulattal­ viseltetett Örömmel üdvözölte vitéz Szabó János regölyi kisbirtokos igazgató választmányi tagot vitézzé történt avatása alkal­mából Horváth Jenő kamarai igazgató [...] Hiszekegy el­éneklésével Dudás Géza kar­mester avatott vezetése alatt Dömmel Róbert a [...] a zene keletkezésének elő­adására Lajos Gyulát a székesegy­ház kitűnő karnagyát fölkérni [...]
 • Sopronvármegye, 1925. június (28. évfolyam, 123-144. szám)
  15. 1925-06-07 / 127. szám
  [...] folytak le ugyanis az idei vitézzé avatások Sopron m­­egye hős fiaiból ezúttal [...] és Sopron város egész közönsége Avatásra kerülnek Tiszti avatandók Ábrahám Miklós f albdgy téglagyári [...] százados Sopron vitézzé nyilvánítva Legénységi avatandóki Oosztonyi Lajos Al­­sotkony Gábor József [...] Pénzes Mihályt Chapó Ist­vánt­­és Tirccay Gyulát Dr Hangai Szabó Bírna a [...]
 • Ujság, 1925. július (1. évfolyam, 1-17. szám)
  16. 1925-07-12 / 1. szám
  [...] 3 Helicon 2 és fél Szabó L IL 4 hosszal első [...] J Kaloda 1 és negyed Szabó L II 2 Megmondtam 8 [...] Országos Egye­sülete küldöttségileg üdvözölte Reiman Gyulát akit szeptemberben díszközgyűlésen fognak ünnepelni [...] óra­pótló rendszere mellett lehetetlen volt Vitézzé avattak egy fővárosi altisztet Zima Péter [...]
 • Uj Nemzedék, 1925. szeptember (7. évfolyam, 195-219. szám)
  17. 1925-09-10 / 202. szám
  [...] a kormányzó nevében meg­kezdte a vitézzé avatást Keresztény tanítót jelöltek a köz­­oktatásügyi [...] a II kerületi főreál­iskolához Magyary Gyulát a VII ker álami kereskedelmi [...] plébániám Hauser Ig­nác a Belvárosija Szabó László a Tisztviselő­­telepre Fővárosi hitoktatók [...]
 • A Hirös Város. Kecskeméti Közlöny Almanachja 1925-re
  18. Az év története (42. oldal)
  [...] külügyi társaság alelnökéül újra Pekár Gyulát választották meg 15 Muraközy János [...] árvaszéki ülnökké ne­vezte ki 20 Szabó István galambos pusztai tanító 42 [...] Kakassy József Gressai Cser­halmi József Szabó István Geszler Antal Király Imre és Varga László vitézzé avatása 18 Horthy Miklós kormányzó születésnapja [...]
 • Ujság, 1926. január (2. évfolyam, 1-25. szám)
  19. 1926-01-27 / 21. szám
  [...] A vádlott gazdasági akadémiai hallgatók Szabó Zoltán és Kleblatt Hugó tagadják [...] ügy főtárgyalását A vádirat szerint Szabó Zoltán és Kleblatt Hugó halált [...] meg az értesítés hogy hamarosan vitézzé avatják Simon Sándor dohánykertész tanúvallomásá­ban azt [...] amelyen mozgalmat kezdtek hogy Szávay Gyulát a társaságból ki­zárják A Petőfi­ [...]
 • Budapesti Hírlap, 1926. május (46. évfolyam, 98–120. szám)
  20. 1926-05-27 / 117. szám
  [...] Török Mihályt az egyházas­­hollósi Ferenc­g Gyulát a lentii Bedics Istvánt a [...] plébánost az őrségi esperes­­ségbe Vitézek avatása A Magyar Távirati Iroda­­jelenti Magyarország [...] egyéneket a MAC sportpályáján ü­nnepiesen vitézzé avatni Az avatásra kerülő folyamodók az Országos Vitézi [...] névre szóló értesítést kapnak Az avatás helyére csak névre szóló belépőjeggyel [...]

 

Keresés mentése

1. Könnyen újra lekereshető
2. Értesítések új találatok esetén

Keresés mentése

Analitika