3 067 találat
 • Vasárnapi Ujság – 1857
  1. 5. Történeti czikkek • Fölfedezés (Csokonai földabrosza) 282. oldal (282. oldal)
  [...] derül fel K S Fölfedezés Csokonai egy újonnan fölfedezett műve Kedves [...] Görögország egy tér­képe mappája mellyet Csokonai Mihály 1788 martius havában tehát 15 [...] intézet két főszakaszra u m elemi főtano­dára mellyhez a leányok tanodája [...] vegyes nemű és a vasárnapi iskola tartozik külön igazgatóság alatt és [...]
 • Magyar Szó, 1966. március (23. évfolyam, 58-88. szám)
  2. 1966-03-01 / 58. szám
  [...] Eszter könyvtár DOBROVNIK Gál Péter elemi iskola DOROSLOVO Szalad János elemi iskola DRAZ Deák Verona elemi iskola FEKETIC Bene István elemi iskola [...] elemi iskola HORGOS Szilágyi Irén elemi iskola Miskolci Mi­hály lapárus Urbán Piroska [...] elérni iskola TOTOVO SELO Tóth Mihály elemi iskola TREŠNJEVAC Elemi Iskola VOJLOVICA Varga Sándor elemi iskola [...]
 • Magyar Szó, 1959. május (16. évfolyam, 103-128. szám)
  3. 1959-05-04 / 104. szám
  [...] testnevelés szakos előadó 7 Juli elemi iskola Szállás Thurzó Lajos elemi iskola Zenta Két tanító 7 Juli [...] és magyar nyelv tudása szükséges Csokonai Mihály elemi iskola Gornji Novák Radonity elemi iskola Mohol Breg Szerb nyelv szakos [...] benyújtani a megpályázott Tömörkény István elemi iskola Tornyos iskola iskolabizottságához 1 N n n [...]
 • Magyar Szó, 1966. július (23. évfolyam, 178-207. szám)
  4. 1966-07-17 / 193. szám
  [...] PÁLYÁZATOT A BOCOJEVÓI JÓZSEF ATTILA ELEMI ISKOLA pályázat­a hirdetnek a megüresedett előadói [...] Technikai szakos előadót­­ PETŐFI SÁNDOR ELEMI ISKOLA ZENTA Két angol nyelvszakos előadót [...] g 1 A ZENTA FELSŐHEGYI CSOKONAI MIHÁLY­­ ELEMI ISKOLÁBA g 0 Orosz nyelvszakos előadót [...] 1 A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ELEMI ISKOLÁBA 1 H Segédigazgatót g Magyar [...]
 • Magyar Szó, 1960. április (17. évfolyam, 77-102. szám)
  5. 1960-04-05 / 80. szám
  [...] tanügyi helyek betöltésére Petőfi Sándor elemi iskola Zenta 1 előadó angol német [...] a magyar tagozaton Dózsa György elemi iskola Zenta 1 előadó technikai nevelésre [...] háztartási ismeretek tanítására Thurzó Lajos elemi iskola Zenta 1 igazgató előadó vagy [...] 1 előadó angol német szakra Csokonai Mihály elemi iskola Felsőhegy 1 előadó biológiára és [...]
 • Magyar Szó, 1969. június (26. évfolyam, 148-177. szám)
  6. 1969-06-20 / 167. szám
  [...] tartották meg Szikindán a községi elemi iskolák úszóbajnokságát A hat iskolából 75 [...] Ötlettárlat A zentai elemi iskolák képzőművészeti kiállításáról A zentai tolá­tási [...] Az egész anyag a zen­tad elemi iskoláik képzőmű­vészei­ oktatásának egyen­letes színvonalasságaira utal [...] című akvarellje érdekes kompo­zíció A Csokonai Mihály Elemi Iskosa tanulóinak mun­­ká­i között expresszív [...]
 • Magyar Szó, 1963. április (20. évfolyam, 90-118. szám)
  7. 1963-04-14 / 102. szám
  [...] technikus technikai középiskolával PETŐFI SÁNDOR ELEMI ISKOLA ZENTA 11 biológi szakot eloldó [...] fizika szakos előadó THURZÓ LAJOS ELEMI ISKOLA ZENTA 13 szerbhorvát nyelvszakos előadó [...] nyelvszakos előadó 16 technikai előadó CSOKONAI MIHÁLY ELEMI ISKOLA FELSŐHEGY 17 szerb orosz nyelvszakos [...] technikai nevelésre előadó TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ELEMI ISKOLA TORNYOS 22 szerb nyelvszakos­ előadó [...]
 • Magyar Szó, 1959. július (16. évfolyam, 154-178. szám)
  8. 1959-07-17 / 166. szám
  [...] Népbizottság Közoktatásügyi Tanácsa Dózsa György Elemi Iskola Kispiac Matematika fizika előadó Két [...] huzamosabb ideig tanította Október 10 Elemi Iskola Horgos Két tanító Magyar német [...] Kulturális Tanácsa Petőfi S nđot Elemi Iskola Zenta a Szerb nyelvű tagozatokra [...] Tanító vagy szaktanító technikai nevelésre Csokonai Mihály Elemi Iskola Felsőhogy Biológia testnevelési előadó Német [...]
 • Magyar Szó, 1965. április (22. évfolyam, 89-118. szám)
  9. 1965-04-25 / 113. szám
  [...] Zenta 5 szakelőadó Petőfi Sándor Elemi Iskola Zenta 6 két biológia vegytan [...] a szerb tagozatra Stevan Sremac Elemi Iskola Zenta 12 szerb magyar szakos [...] szaktanító zenei oktatásra Dózsa György Elemi Iskola Zenta 15 magyar szakos előadó [...] 19 igazgató 20 két tanító Csokonai Mihály Elemi Iskola Felsőhegy 21 magyar szakos előadó [...]
 • Reggeli Újság, 2011. június (8. évfolyam, 2198-2222. szám)
  10. 2011-06-23 / 2216. szám
  [...] A bihari Gáspár András Nyolcosztályos Iskolához tartozó hegyközkovácsi Csokonai Vitéz Mihály Elemi Iskola részt vesz a Spotlight on [...] Permentier Párizs Franciaország és a Csokonai Vitéz Mihály Elemi Iskola Hegyközkovácsi Románia Az első két [...] Anadolu Lisesi Isztambul egyik legelismertebb iskolája ahová harminc résztvevőt vár­tak baráti [...]
 • Magyar Szó, 1964. július (21. évfolyam, 180-210. szám)
  11. 1964-07-18 / 197. szám
  [...] előadó vagy tanár Petőfi Sándor elemi iskola Zenta 9 magyar szerb szakos [...] a magyar tagozatra Stevan Sremac elemi iskola Zenta 12 tanító a szerb [...] előadó vagy tanár Dózsa György elemi iskola Zenta 15 orosz szakos előadó [...] 18 magyar szerb szakos előadó Csokonai Mihály elemi iskola Felsőhegy 19 tanító 20 orosz [...]
 • Magyar Szó, 1961. július (18. évfolyam, 152-176. szám)
  12. 1961-07-06 / 156. szám
  [...] vegytan szakos tanárok PETŐFI SÁNDOR ELEMI ISKOLA ZENTA Szerb nyelvű tagozatra 1 [...] előadó vagy szaktanító SZTEVAN SZREMAC ELEMI ISKOLA ZENTA Szerb nyelvű tagozatra 1 [...] alapos ismerete kötelező DÓZSA GYÖRGY ELEMI ISKOLA ZENTA Magyar nyelvű tagozatra 1 [...] előadó 3 Magyar szakos előadó CSOKONAI MIHÁLY ELEMI ISKOLA FELSŐHEGY Magyar nyelvű tagozat x [...]
 • Magyar Múzeumok, 1996. 4. szám (Vol. 2.)
  13. KIÁLLÍTÁSOK • Villangó István: 1000 éves a magyar iskola: "száz esztendő a magyar iskola ezer évéből"-az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum millenniumi kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban (44. oldal)
  [...] Ebben a vitrinben lát­hatók az elemi iskolák tankönyvei a leányok énekesköny­vei mintahímzései [...] A leghíresebb debrece­ni diákok közül Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály kéziratai relikviái ct ni IV­C­ollegiaRefaiu [...] az 1000 éves a magyar iskola Száz esztendő a magyar iskola ezer évéből Az Országos Pedagógiai [...]
 • Magyar Szó, 1960. május (17. évfolyam, 103-127. szám)
  14. 1960-05-06 / 106. szám
  [...] meg N L FELSŐHEGY A Csokonai Mihály ele­mi iskola kézilabdá­zói kitűnő eredmé­nyeket érte­k­ el [...] és Dózsa György 8 5 elemi is­kolát mégpedig Zen­tán A visszavágón Felsőhegyen [...] Körösi Gy CSELAREVO A cselárevói elemi is­kola új sporttelepet épít A munkálatok [...] 9 én kezdődik a noviszádi elemi isko­lák kispályás labdarú­gó bajnoksága Min­den mérkőzést [...]
 • Vásárhelyi Friss Ujság, 1929. október-december (2. évfolyam, 212-287. szám)
  15. 1929-10-25 / 233. szám
  [...] hely a Malom­ utcai református elemi iskola Választási elnök Dr Juhász Mihály [...] hely a Kállay­ utcai ref elemi iskola Választási elnök dr Beretzk Pál [...] féle és a Gorssai áll elemi iskolák Választási elnök Dobó Ferenc főszám­vevő [...] Műkö­dési helye a szőkehalmi állam elemi is­kola tanterme s elfogadja azon választók [...]
  16. 1929-10-27 / 235. szám
  [...] hely a Malom utcai református elemi iskola Választási elnök dr Beretzk Pál [...] hely a Lévay­ utcai ref elemi iskola Választási elnök Dr Nagy Gábor [...] hely a Klauzál utcai ref elemi iskola Választási elnök dr Fejérvári Bertalan [...] féle és a Gorzsai áll elemi iskolák Választási elnök Dobó Ferenc főszám­vevő [...]
 • Magyar Szó, 1960. július (17. évfolyam, 154-178. szám)
  17. 1960-07-15 / 164. szám
  [...] helyek betöltésére I Petőfi Sándor elemi iskola Zenta szerb tagozat 1 két [...] angol szakra II Dózsa György elemi iskola Zenta magyar tagozat 6 egy [...] egy tanító III Thurzó Lajos elemi iskola Zenta magyar tagozat 8 egy [...] előadó angol német szakra IV Csokonai Mihály elemi iskola Felsőhegy magyar tagozat 11 egy [...]
 • Nemzetnevelés, 1925 (7. évfolyam, 1-24. szám)
  18. 1925-08-15 / 16. szám
  [...] kötni I Beszerzendő könyvek a Elemi iskolák Pósa Lajos Hazafias versek Kötve [...] 400 II Beszerezhető könyvek a Elemi iskolák Ajtai Kálmán Aranyszőrű bárányka Amatőrkötés [...] 21 000 77 78 sz Csokonai Mihály Válogatott költemé­nyei Fűzve 21 000 [...] József Fanny hagyományok 5 600 Csokonai Vitéz Mihály Dorottya 6 300 253
 • Köznevelés, 1996 (52. évfolyam, 1-41. szám)
  19. 1996-05-31 / 22. szám
  [...] csapatvezető tanár Ducsai Géza 3 Csokonai Mihály Gimná­zium és Szakközépiskola Kapos­vár csapatvezető [...] Gimnázium Szarvas csapatvezető tanár Velky Mihály 3 Táncsics Mihály Szak­­középiskola Veszprém csapatve­zető tanár Csiszár [...] KRFTF Gyakorlóiskolája Debre­cen 2 Püspöki Elemi Iskola Szombathely 3 Pannónia Utcai Általános [...] Sándor Gimnázium Budapest Csapatban 1 Csokonai Mihály Gimnázium Debrecen Harma­dik negyedik osztályos [...]
 • Magyar Szó, 1962. április (19. évfolyam, 89-117. szám)
  20. 1962-04-10 / 98. szám
  [...] kémia szakos tanár Petőfi Sándor elemi iskola Zenta 11 angol nyelv szakos [...] előadó vagy szaktanító Dózsa György elemi iskola Zenta magyar tagozat 13 zene [...] előadó vagy szaktanító Sztevan Szremac elemi iskola Zenta 14 zene szakos előadó [...] 25 biológia vegytan szakos előadó Csokonai Mihály elemi iskola Felsőhegy magyar tagozat 26 szerb [...]

 

Keresés mentése

1. Könnyen újra lekereshető
2. Értesítések új találatok esetén

Keresés mentése

Analitika