168óra, 1989. április-december (1. évfolyam, 1-34. szám)

1989-04-25 / Próbaszám

A ÖN IS KILÉP A PÁRTBÓL? - kérdeztük ■ Bihari Mihályt, aki három társával ellen­tétben csak most ad határozott választ a Központi Ellenőrző Bizottság „visszazáró” állásfoglalására. A vele készült beszélgetés­ben természetszerűen szóba került a plat­form, a pártszakadás és egy pártkongresszus összehívásának esélye is r NEM FORGATUNK FEGYVERT - jelen­tette ki Ribánszky Róbert, a Hazafias Népfront elmúlt hetekben állás nélkül ma­radt volt titkára Q IRODALOMTALANÍTÁS 1957-BEN, avagy ^ a hallgató írók kora. Hogyan igyekezett megnyernie a maga számára az írókat a ha­talom 1956 után 11 A REMÉNYTELENSÉG MEGTARTÓ J- A ERŐ - írja Variam Salamov, aki 16 évet töltött Kolimán, túlélte a büntetőláger bor­zalmait AZ ARANYFOGÚAKAT MEGÖLTÉK ­­mondja a filmrendezőnő, aki a Gulag­­ról készített dokumentumfilmet AZ APPARÁTUS DIKTATÚRÁJA érvénye­sül még ma is az MSZMP-ben - jelentette ki a Somogy megyei tanácselnök, miközben szovjet példát említ: „Gondolom, maga Gorbacsov sem azt várja el, hogy amit ő, illetve a KB kinyilvánít, azt a párttagság szentnek és sérthetetlennek tekintse...” O MÁR NEM VAGYOK KOMMUNISTA, de ^ baloldali maradtam - mondta Eörsi Ist­ván Kerekes Andrásnak adott interjújában. Az író nemrég jelentette meg a börtönéveiről szóló könyvét ezzel a tragikomikus címmel: Emlékezés a régi szép időkre KEDVES OLVASÓINK! A rádiós beszélgetések nyomtatott adaptációja szükség­szerűen igényli a szerkesztői beavatkozást, de a műsorok­ban elhangzott riportokat, interjúkat csaknem szöveghűen közöljük, meghagyva az élőbeszéd fésületlenségét. Tesszük ezt a hitelesség okán és azért is, mert - őszintén szólva ­­az elhangzás és a megjelenés között rendkívül kevés idő áll rendelkezésünkre. Bízunk az Önök megértésében. Köszönettel: a - 168 óra - szerkesztősége 1 O A MOZI SZÁMOMRA TEMPLOM - je­­^ ^ lentette ki Bernardo Bertolucci a Gon­dolat-jelnek adott exkluzív interjújában ATKOZOTT FAL! - ezt a címet adnánk legszívesebben annak a riportunknak, amely nem képletes falakról szól, hanem a nagyon is valóságos berlini falról, s amely­nek - bármilyen furcsa is - már hosszú évek óta múzeuma is van 'A. ■, BORT! BÚZÁT! BÉKESSÉGET! - kíván­va kért tőlünk helyet tiltakozásának közreadására a Független Kisgazdapárt IV. kerületi szervezete- 168 ÓRA­A Magyar Rádió és a HÁTTÉR Kft. közéleti hetilapja Felelős szerkesztő: DR. ERŐS ZOLTÁN E számunk összeállításában közreműködött: László József és Rózsa T. Endre szerkesztő, Nej György műsorvezető, Nádor Tamás olvasószerkesztő, Horváth Attila tervezőszerkesztő, Moldvay József, Szilvásy Rudolf és Vahl Ottó fotóriporter Szerkesztőség: Magyar Rádió, Budapest VIII., Bródy Sándor utca 5-7. Levélcím: Budapest 1800. Telefon: 388-388 Kiadja a HÁTTÉR Kft., Budapest XII., Maros u. 28. Telefon: 562-662 Felelős kiadó: Erdei Grünwald Mihály ügyvezető igazgató 89.5152/66-02 Készült a Zrínyi Nyomdában. Felelős vezető: Grasselly István vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (Budapest XIII., Lehel u. 10/a., 1900) közvetlenül vagy postautalványon, illetve átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. ISSN 0864-8581 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék