168óra, 1989. április-december (1. évfolyam, 1-34. szám)

1989-06-20 / 8. szám

é­v a 168 óra és a Gondolat-jel című rádiómagazinból EZ A PÁRT OLYAN MARADANDÓ VILÁGNÉZETEN II ALAPSZIK, AMELY MÁR ÁTÉLTE A TÖRTÉNELEM VI­HARAIT. A kereszténység mint vallás, mint világnézet túl tu­dott élni mindent. Riport a Kereszténydemokrata Néppárt nagygyűléséről. a­­ KÁDÁR JÁNOS POLITIKAI HATALMÁNAK CSÖKKE­­NÉSE a tavaly májusi pártértekezlet határozata nyomán vált nyilvánvalóvá, akkor, amikor az MSZMP értekezlete 1988 má­jusában leváltotta főtitkári tisztéből. A kérdőíves közvélemény­kutatás eredménye. VAJON ELKÖTELEZETT PÁRTTAGOKBÓL ÁLL-E ,ÚI A SZAKAPPARÁTUS? Hogyan képzelhető el majd a koalíciós kormányzás, ha a vezető posztokon 12 ezer emberből csak 2800 nem tagja az MSZMP-nek? Válaszol a volt pártonkívüli minisz­ter, az ellenzék egyik vezetője és egy belügyminisztériumi osz­tályvezető. It­t A „HELYHIÁNY MIATT” VALÓBAN HOMÁLYOS. Miért nem tanulhat Moszkvában az újságíró-iskolán az, akiről kide­rül, hogy Fidesz-tag? Egy különös egyetemi felvételi fordulatai. Mgy TÚL SOKÁIG ÉLTEM KELET-EURÓPÁBAN AHHOZ, HOGY NE TUDNÁM AZ IGAZSÁGOT - érvel Josip Brods­ky a vele készített telefonbeszélgetésben. KÖZÉP-EURÓPA A NYUGATIAK TUDATÁBAN LÉTE­ZIK. Az adminisztratív politikához az írónak semmi köze - nyilatkozta Alain Robbe-Grillet. ifS AZ ÍRÓ SZEREPE NEM MEGHATÁROZÓ. Nekem az a dol­gom, hogy felemeljem hangomat a racionalitás jegyében - mondot­­ta Friedrich Dürrenmatt, aki először járt Kelet-Európában. SE MÁRTÍRNAK, SE BŰNÖSNEK NEM JÓ LENNI. Da­­nilo Kis a közép-európaiságról és a rejtett zsidókomplexusról. TALÁN KÖZELEBB KERÜLTEM A MAGYAR PESSZI­MIZMUS FORRÁSÁHOZ. Egy kis ország, amely ennyire a mélyponton van, ne merjen túlságosan bízni a magyar változá­sokban mondotta Susan Sontag amerikai írónő. ISTEN HALÁLÁT NÁLUNK ADMINISZTRATÍV ÚTON RENDELTÉK EL, de most a feltámadás kihirdetésének küszö­bén állunk. Interjúnk Adam Michnikkel készült. á­m HA EGY-KÉT VEZETŐNKET ELÜTI AZ AUTÓ, akkor minden ismét ugyanúgy lesz, mint korábban. Törvényes rendet kell teremteni - hangzott el a szovjet népképviselők kongresszu­sának első ülésszakán. i­s MI VALLJUK, HOGY TROCKIJ A 20. SZÁZAD EGYIK LEGNAGYOBB FORRADALMÁRA. Ernest Mandel belga professzor nyilatkozott magáról és szervezetéről. /gy ÖNÖKNEK, TISZTELT MARXISTA EGYSÉGPLAT­­O- FORM, EZ A KOMMUNIZMUS? Ha igen, akkor megkö­szönjük, de nem kérünk többet belőle - írja levélírónk az Anto­­niewicz Rolanddal készült interjúra reagálva. ITT FOGALMAM SINCSEN, HOGY MI AZ A BABESZ, AZ EO M­P, A SÁBESZ - írja humoreszkjében az egyesülési törvény kapcsán Sinkó Péter. KEDVES OLVASÓINK! A rádiós beszélgetések nyomtatott adaptációja szükségszerűen igényli a szerkesz­tői beavatkozást, de a műsorokban elhangzott riportokat, interjúkat csaknem szöveghűen közöljük, meghagyva az élőbeszéd fésületlenségét. Tesszük ezt a hitelesség okán és azért is, mert - őszintén szólva - az elhangzás és a megjelenés között rendkívül kevés idő áll rendelkezésünkre. Bízunk az Önök megértésében. Köszönettel: a­­ 168 óra­­ szerkesztősége iCÉN A HOLOCAUST NEM EGYSZERŰEN AZ ÁRTATLANOK LEMÉSZÁRLÁSA VOLT, hanem az erőszakkal szemben telje­sen tehetetlenek legyilkolása. Bemutatták Claude Lanzmann SHOAH című kilenc és fél órás filmjét. AZ ÚGYNEVEZETT FORRADALMI MUNKÁS­­ÉS PARASZT KORMÁNY HRUSCSOVÉK ÁLTAL ÖSSZE­TÁKOLT BÁBKORMÁNY VOLT. Szolgálatkész kisegítő sze­mélyzetéhez tartozott a veszprémi MSZMP első titkár, Pap János. Az ő kor- és jellemrajzáról beszél az MDF aktivistája, az író, a jogász és a szociológus.á­mEZ VOLT AZ ELSŐ KÖVETELMÉNY: LEGYEN EGY HELY, AHOL EMLÉKEZNI LEHET. Munkatársunk a jeru­­zsálemi Jad Vasém intézetben járt.

Next