168óra, 1989. április-december (1. évfolyam, 1-34. szám)

1989-08-29 / 18. szám

A LISTA A Next 2000 Kft. tőkeemelési kérelméhez csatolt apport­­jegyzék melléklete az alábbiakat tartalmazza: „Apport jegyzék A jelen apport jegyzék szerinti ingatlanokat, illetve ingókat, mint alapító tag a Next 2000 Szervezés és Gazdálkodási Korlátolt­ Felelősségű Társaság tulajdonába és birtokába adtuk.” Karancsberény Nyíregyháza, Csalóköz Velem, Kossuth u. 8. Békéscsaba, Lencsési út 140. Tatabánya, Schönherz Z. u. 52. Budapest, Amerikai út 96—98. Nyíregyháza, Sóstói u. 2. Budapest, Abonyi út 10. Békéscsaba, Szabadság tér 11—17. Tatabánya, Felszabadulás tér 6. Kaposvár, Lenin u. 14. Szombathely, Vörösmarty u. 9. Salgótarján, Kossuth u. 8. Érték (forint) Balatonaligai üdülő 244 726 793 Balatonaliga 59 db felépítmény Balatonföldvári üdülő 176 998 498 Balatonföldvár Somogyi B. u 5—7, 5 db felépítmény Tihanyi üdülő 144 132 901 Tihany, Fürdőtelep 1. 5 db felépítmény Leányfalu üdülő 27 520 633 Leányfalu, Móricz Zs. u. 117, 5 db felépítmény Dobogókői üdülő 99 537 916 Dobogókő, Fény u. 1. 2 db felépítmény Dobogókői üdülő 19 424 993 Dobogókő, Tő u. 4. 1 db felépítmény Dobogókői üdülő 9 388 279 Dobogókő, Fő u. 4. 1 db felépítmény Dobogókői üdülő 181 272 Dobogókő, Napsugár u. 2. 1 db felépítmény Római-parti üdülő 104 339 835 Budapest, Somogyi M. u. 16., 2 db felépítmény Római-parti üdülő 1 392 201 Budapest, Somogyi M. u. 16., 1 db felépítmény Gárdonyi üdülő 5 706 685 Gárdony, üdülők u. 29., 3 db felépítmény Külügyi Szálló 38 884 503 Budapest, Munkácsy M. u. 5—é, 1 db felépítmény Vendégház 7 398 093 Doboz Vendégház 7 398 641 Debrecen, Kartács u. 15. Vendégház 14 105 314 Noszvai Vendégház 8 149 046 Mátrafüred, üdülősor 53. Vendégház 1 586 553 Tata, Tópart u. Vendégház 4 793 025 Vendégház 12 289 585 Vendégház 1 486 16? Oktatási létesítmény 31 898 505 Oktatási létesítmény 12 514 091 Oktatási létesítmény 22 643 971 Oktatási létesítmény 11 474 785 Oktatási létesítmény 1 904 770 Műhely-garázs 2 054 680 Műhely-garázs 3 071 744 Műhely-garázs 1 636 386 Műhely-garázs 414 795 Nógrád Trade Center Nógrád m. mb-székház 42 325 336 Számítógépek 105 000 000 Összesen 1 162 370 000­­-től 46-ig mindösszesen: 1.162.370.000.-Ft azaz egymilliárdegyszázhatvankettőmillióháromszázhetvenezer forint. Budapest, 1989. június 20. A lista a Heti Világgazdaság szeptember 2-i számában jelent meg H. G.: Én nem vagyok jogász, de erről minden jogász úgy nyilatkozott, hogy ez egy szabályos aktus. - A jogászok itt az MSZMP jogászai? Nem tudom, tud-e róla, de az említett sajtó­­tájékoztatón feltették azt a kérdést is: lehet­séges-e, hogy az MSZMP jogászai ennyire ne ismerjék a törvényeket, a jogszabályo­kat? H. G.: Nem történt törvénysértés. Az más kérdés, hogy időközben módosult a földtör­vény. Ezek bonyolult jogi ügyek. Csűrik­­csavarják a jogászok. - Ön előbb a Független Jogászfórum nyi­latkozatára hivatkozott. Abban az is benne van, hogy az MSZMP úgy konvertálja poli­tikai hatalmát gazdaságivá, hogy azt hosz­­szabb távon ismét átfordíthassa politikai hatalommá. H. G.: Én azt hiszem, nem erről van itt szó. Hangsúlyozni szeretném, hogy a vagyonnak egy nagyon kis hányada, körülbelül a tizenöt százaléka merült föl, ráadásul olyan típusú vagyon, amely az esélyegyenlőtlenség felszá­molásában, a többpártrendszer feltételeinek megteremtésében ilyen szempontból nem jö­hetne számításba. Egyébként meggyőződé­sem, hogy mi­­ sok keserű élmény után - már régen megtanultuk, hogy semmiféle politikai eszközzel nem lehet útját állni a gazdasági törvényszerűségeknek.­­ - Az előbb azt mondta: ez az egymilliárd­­százhatvanmilliónyi ingatlan az ingatlanva­­gyonuk tizenöt százaléka. Milyen alapon számolták ki ezt? A Szabad Demokraták Szövetségének sajtótájékoztatóján a Füg­getlen Jogászfórum az egyik ingatlanról ugyanis megállapította, hogy ezer forint kö­rüli négyzetméterárat számítottak. H. G.: Ebben az országban hosszú évek óta nem rendezték hivatalosan a könyv szerinti értéket. A nyilvántartott érték minden állami szerv esetében lényegében illuzórikus, és eb­ben nem az MSZMP hibáztatható.­­ - De valami módon a forgalmi értéket is figyelembe kellene venni, főleg ha az például a huszonötszöröse a feltüntetett értéknek! H. G.: Igen, de a tényhelyzet ebben az or­szágban mégis ez. Nem tudok mit mondani. Gondolja végig: akkor külön föl kell értékel­tetni mindent? ! - Úgy gondolom, ha egy ingatlanvagyonnal kft.-t akarnak alakítani, akkor azt föl is kell értékelni. H. G.: Igen, de én úgy tudom, hogy ezek­nek a külön szabályai jelen pillanatban nin­csenek kialakítva. - A cégbírósági visszautasítással lezártnak tekinthető-e az ügy? D. G.: Ez a kísérlet egyáltalán nem ért vé­get. Nemcsak a kezelői jog átadásáról van szó pillanatnyilag - engedélyezési eljárások foly­nak a helyi tanácsoknál is. Ahhoz ugyanis, hogy a Next 2000 kezelésében, használatában vagy tulajdonában lévő üdülőket az MSZMP szállodaipari, vendéglátó-ipari célokra hasz­nálhassa, helyi tanácsi engedély szükséges. Attól tartok, hogy ezek az ingatlanok egy másik cégbíróságon egy másik, más elnevezé­s I . Egyetlen kísérlet volt ■ Hován Gábor Pető Iván

Next