2000, 2016 (28. évfolyam) március

Margócsy István: „...hány helyen nincsen Petőfi?” - amit a Petőfi-legendák hátteréről tudni lehet

Margócsy István „...hány helyen nincsen Petőfi?" AMIT A PETŐFI-LEGENDÁK HÁTTERÉRŐL TUDNI LEHET „Egyszer mindenki volt Petőfi. / Egyszer mindenki lesz ” „Visszatért Petőfi!” - zengett 2015 nya­rán a széles körű propaganda a Bar­­guzinban kiásott tetem újratemetése kapcsán, s valóban: a Kerepesi teme­tőben megtörtént Petőfi újratemetése (annak a napnak évfordulóján, ami­kor Barguzinban megtörtént a csoda, a holttest előkerült), s a temetésen és az azt követő esti sportcsarnoki ünne­pélyen nem csekély tömeg vett részt, megrendülve a rég várt nagy esemény bekövetkeztén­­ Petőfi, úgymond, visszatért hazájába, s végre méltó sír­helyen várja megigazulását. A teme­tés egyházi szertartással ment végbe (az evangélikus vallásban született, a vallással nemigen törődő költőt re­formátus papok búcsúztatták­­ vagy üdvözölték), s az elhangzott beszédek A cím Jókai Mórtól vett idézet: „Benne iro­dalmunk egyik legfényesebb csillaga hunyt el. Egy hirtelen meg sem lehet azt mondani, mit vesztünk el benne, csak amint mindig jobban halad egyik év a másik után madár­látta sírja felett: úgy tűnik fel egyenként, hogy hány helyen nincsen Petőfi?...” Lásd: Jókai Mór: Petőfi Sándor élete és költeményei. In: Petőfi Sándor Összes költeményei, kiad. Havas Adolf, 1892.1. köt. LXXI. csodálatos mechanizmussal követték a kultikus retorika (mondhatnánk: liturgia) hagyományát: emelkedett és fenséges szólamokkal vették körül a „búvóhelyet nyert” földi maradvá­nyokat. Az egyik lelkész azt a példát hozta fel az újratemetés analógiája­ként, hogy hajdan Mózes is elhozta Egyiptomból Józsefnek földi marad­ványait, s a nagy előd az új hazában négyszáz év elmúltán kapott végső nyughelyét; elhangzott az is, hogy Petőfi a maga rövid életében mintegy megismételte a nagy mintát: itthoni irodalmi élete (1842-től 1849-ig) a hét bő esztendő, szibériai számkivetett­­sége (1849-től 1856-ig) a hét szűk esz­tendő példázatát képviselte - a mos­tani temetés pedig egyszerre minősül nagyszabású lezárásnak, búcsúnak és újrakezdésnek; amint az Erdélyből, Háromszékből érkezett lelkész sza­vaiban el is hangzott: „én személye­sen hívlak Erdélybe - jöjj és hozz lán­got közénk - mert a mostani erdélyi költők nem teljesítik küldetésüket”. A temetésre több erdélyi tájról is hoztak földet székely varrottas zacs- 2000 - 47

Next