8 Órai Ujság, 1927. január (13. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-23 / 18. szám

VASÁRN­AP "lO — — ni^j^ * f" » * ' ORAIUJSÁG 1927 JANUÁR 4. szeretnélelt megvédeni tőlem... (Balázs "Béla verse) TtADMAl MIKCÓS KzMi­l , Ujvto Ucje^yo —__ * ^ 0 * ^ ^ j | ^ yídjtiu íjl XLtejJt), dL f&\i ' ' ’ 1 ^ ~ - ~ T ^ í F * * ^ - [OUX oJj, 7-c> Kacagó esték az Andrássy-úti Színházban Seh­ol sem leh­et annyit nevetni, mint az Andrássy-úti Színházban­. Az új műsor min­den darabja és magánszánta a szenzáció erejével hat, az egész műsort végigkacagják és tapsolják. A műsor sorrendje: 1. „Fogom a külföldet". Rádióblüett. Játsszák: Boross, Radó, Rozsnyai Ilona. 2 „Szerelmi levelező". Remek vígjáték. Főszereplők: Kökény Ilona, Gárdonyi Vilma, Sándor Böske, Baló, Fe­kete. 3. Radó mint gesztenyésnéni. 4. Török szenzációs parasztkomédiája: „Szerbuc Sára!" Dajbukát Ilona és Bársony Istvánnal. 5. Vaszary Piroska mint iskolástul, ti. Békeffi. 7. Szőke Szakáll óriási sikerű bohózata. ..Majd a Raposa“. Boross, Kökény, Ihász, Radó és Peti. 8. Ilosvay Rózsi, Lukács Pál, Vaszary Piroska, Boross, Turay Ida és Hol­lós Ilona felléptével. Hatvany Lili szellemes vígjátéka: „A csodálatos nagymama*4. 9. Kö­kény Ilona — a moziról. 10. Békefdi, Peti és Heltai felléptével „A brazíliai ültetvényes**. Könnyekig kacagtató tréfa. Vasárnap délután fél 4-kor is a teljes mű­sor kerül színre. Olcsó helyárak! (Telefon: 95—98). Színházak jövő heti műsora M. KIR. OPERAHÁZ. Hétfőn nincs előadás. Kedd: Hegyek alján. Szerda: Farsangi lakodalom. Csütörtök: Az álarcosbál. Péntek: Tristan és Zsold... Szombat: Aida. Vasárnap: A csavargó és király­leány. Petruska: A cremonai hegedűs. NEMZETI SZÍNHÁZ. Hétfő: Szép asszony feleség. Kedd: A velencei kalmár (A-bérlet). Szerda: Báthory Zsigmond. Csütörtök: A házi tündér (A-bérlet). Péntek: A vén gazember. Szombat: Egy magyar nábob. Vasárnap délután : Az ember tragédiája. Este: Báthory Zsigmond. KAMARA SZÍNHÁZ. Hétfő: A házi tündér. Kedd: A házi tündér. Szerda: A tudós nők. A szerelem, mint orvos. Csütörtök: Váljunk el. Péntek: Az árnyék. Szombat: A házi tündér. Vasárnap délután: A házi tündér. Este: Váljunk el. VÍGSZÍNHÁZ. Hétfő: Nem nősülök! Kedd: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Szerda: Nem nősülök! Csütörtök: Nem nősülök! Péntek: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Szombat délután: A vasgyáros (vizsgaelőadás). Este: Nem nősülök! Vasárnap délután: A Noszty-fiú esete Tóth Ma­rival. Este: Nem nősülök. KIRÁLY SZÍNHÁZ. Hétfő, kedd, szerda, csü­törtök, péntek, szombat: Aranyhattyú. Vasárnap délután: A cirkuszhercegnő. Este: Aranyhattyú. MAGYAR SZÍNHÁZ. Hétfő, kedd, szerda, csü­törtök: Játék a kastélyban. Péntek, szombat: Az új urak. Vasárnap délután: Az■ új földesúr. Este: Az új urak. VÁROSI SZÍNHÁZ. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök péntek, szombat: Kiss és Kis. Vasár­­nap délután: Sloffmann mesél. Este: Kiss és Kis. FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ. Egész héten minden este 9 órakor és vasárnap délután­­1 óra­kor: Vigyázat! Női szakasz! BELVÁROSI SZÍNHÁZ. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek szombat: A fehér egér. Vasár­nap délután: Egy férj eladó! Este: A fehér egér. ANDRÁSSY­ ÚTI SZÍNHÁZ. A csodálatos nagy­mama; Majd a Kapcsa. Szerbác Sára: Szerelmi levelező; A doktor úr alszik; A brazíliai ültetvényes: Fogom a külföldet. RÖVID SZÍNHÁZI HÍREK Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazga­tója a napokban Bécsbe utazik, hogy ott meg­nézze a „Diktátor" előadását. Haza érkezése után fogja kiosztani a „Diktátor“-t a Nem­zeti Színházban amelynek Xilobri Lajos for­dította le a darabot. A Király­ Színház soron következő újdon­sága valószínűleg a „Schwalberniest" („Fecs­ke fészek*.*­­ című bécsi operett lesz. Természe­tesen csak az „Aranyhattyú" sorozatos elő­adásai után kerül rája a sor. Akkor is csak az esetben, ha Farkas Imre el nem készül addig teljesen „Repülj fecském!" című ope­rettjével. -t­ Gál Gyula jubileumán Sándor Erzsi egy kis zenekar kíséretével énekel a Nemzeti Színház színpadán. A zenekar a színfalak mö­gött lesz elhelyezve és Berg Ottó, az Opera­­ház karmestere fogja dirigálni. Berg Ottó Gál Gyula iránt való tiszteletből és szeretői­ből vállalta ezt a feladatot. Az új urak című francia vígjátékot mu­tatja be a jövő héten a Magyar Színház. Utána megint francia újdonság következik, még­pedig­­ operett. Az Operett címe „Mo­zart", szerzője Sacha Guitry, tavaly került színre nagy sikerrel a párisi Théátre Edouard VII-ben. Gyöngéd, finom kézzel megtel kis munka, a rokokó minden bájával és frivolitá­­sával.* Elmarad az Operaházban a „Seherezade“ bemutatója. Elmarad pedig azért, mert az Opera teljesen kimerítette ezidei büdzséjét és a ballétajdonság kiállításának horribilis ki­adásait nem tudja most fedezni. De elmarad egy másik tervbe vett bemutató is: a Lengyel Menyhért és Bartók Béla „Csodálatos mon­da rin­ja sem kerül szűk­re és pedig azok miatt a komplikációk miatt, amelyeket a kül­földi színházaknál ez a mű felidézett. ” A Kamara­­Színházban tegnap két új sze­replő játszóit a „Házi tündér"-ben. Radó Máriának épp egy délutánja volt, hogy meg­tanulja és Somogyi Erzsike helyett eljátssza Pötty-öt, a darab főszerepét. Az előadáson nemcsak pontosan tudta a szerepet, de figye­lemreméltó alakítást is produkált és nem egy nyíltszíni tapsot kapott. Rózsahegyi Marica ,Radó Mária volt szerepébe. Mag­ha ugrott be­­ és feladatát sikerrel oldotta meg. Ebből az­­ alkalomból megemlíthetjük, hogy Vándorf­­j Margit csütörtökön ugyancsak imponáló munkát végzett, mikor két óra alatt beta­nulta és eljátszotta Somogyi Erzsikének egy másik szerepét, a szobalányt a „Szerelem, mint orvos"-ban.* Minden este tábla: ez a helyzetkép a Fő­városi Operettszínházban. A vacsora utáni színház eszerint pompásan bevált és Faludi­­ Sándor igazgatóé az érdem, hogy így történt. Jó társulatot szervezett és jó darabokat vá­lasztott. A „Vigyázat, női szakasz!" tegnap esti előadását Horthy Miklós kormányzó is végig nézte és láthatólag igen jól mulatott. Cselén­yi József, a Nemzeti Színház tagja, tegnap este tartotta meg magyar nótaestjét a Zeneakadémián. Cselényi József nemcsak ki­tűnő­­ színész, jóhangú énekes, h­anem tehetsé­­­­ges dalköltő is, amiről a Zeneakadémia közön­­s­ségének alkalma volt tegnap meggyőződni, mikor saját szerzeményű dalait előadta. Mai és holnapi színházi előadások Szombat, OPERAHÁZ: Tosca (7). — NEMZETI SZÍN­HÁZ: Báthory Zsigmond (először 7). — KAMARA­SZÍNHÁZ: Liliom!­ (fél 8). — VÍGSZÍNHÁZ: A Noszty-fiú esete Tóth Marival (fél 8). — VÁROSI SZÍNHÁZ: Kiss és Kis fél 8). — KIRÁLY SZÍN­HÁZ: Aranyhattyú (fél 8). — FŐVÁROSI OPH­­RTIT­ SZÍNHÁZ: Vigyázat! Női szakasz (!)). BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A fehér egér (fél 8). — ANDRÁSSY­ ÚTI SZÍNHÁZ: A csodálatos nagy­mama; Majd a Raposa; Szerbuc, Sára; Szerelmi levelező; A brazíliai ültetvényes (fél 9). — TE­­RÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Kontra, gyerünk; Hat z­ene, ellenzék; Hollywood ostroma; Sarzsi : Sárga­­zöld-piron; A csók; Az államtitkár úr; Hirdetési verseny; Ping-Pong (200). ROYAL ORFEUM: A zsi­­ványkirály; A 4 Soros. zenebohócok ; The Kidlay amerikai­ excentrikusok. — KIS KOMÉDIA: A man­darin; A kaukázusi nagyh­ercegnő; Zimmer ai Test (egynegyed (9). Vasárnap. M. KIR. OPERA: Lakmé (7). — NEMZETI SZÍNHÁZ: Az új rokon (3). Báthory Zsigmond (7). KAMARASZÍNHÁZ: A házi tündér (egynegyed (7). Váljunk el (1­). — VÍGSZÍNHÁZ: A Noszty­­fiú esete Tóth Marival (fél 4). Nem nősülök (7). — VÁROSI SZÍNHÁZ: Asszonykám (3). Kiss és Kis (fél 8). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: A cirkuszher­cegnő (3). Arany hattyú (fél 8). — MAGYAR SZÍN­HÁZ: Fárizsli­ kirakat (3). Játék a kastélyban (fél 8) — FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ: Vigyázat! Női szakasz! (4, 9). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Darázsfészek (3). A fehér egér (fél 8). — AND­­R­ÁSSY­ ÚTI SZÍNHÁZ: A csodálatos nagymama stb. (fél 4. fél 9). — TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Kontra, gyerünk stb. (fél 9). — ROYAL ORFEUM: Varietészínház (fél 4. 8). — KIS KOMÉDIA: A mandarinok (egynegyed 9). MOZIK ALTOR-MOZGÓSZINH­ÁZ. Akácfi­ utca 4. szám* (Rákóczi-út sarok.) A Nemzeti Színházzal szem­ben. Telefon: 1. 78—03. Csütörtöktől—vasárnapig— január 20-tól 23-ig. Charlie Chaplin legnagyobb filmje: ARANYLÁZ. Tragikomédia 12 levonásban. — A VÉRMEDVE FIA (A borzalmak násza). Orosz dráma 7 felvonásban. Főszereplők: K. W. E nyert, .4. P. Karzeff és E. A. Sawadsi az orosz művészszínház tagjai. — HÍRADÓ. — Előadások kezdete: hétköznap 5. negyed 8, háromnegyed 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap: fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. FILMPALOTA. (Telefon: 1. 43—37.) Hun­ni Január 20-tól esü­ tör­tök­től: 2 vígjá­­ték -attrakció! KOHN ÉS KELLY. Rituális vígjáték 8 fe­lv. Főszerep­ben: cou­rs . . . és con aci. — Zoro és Huni felléptével: A PROTZBADENI FŐKAPITÁNY. Víg­játék 8 felvonásban. — AMERIKAI ÉS MAGYAR HÍRADÓK. — Az előadások kezdete 5, egynegyed 8 és egynegyed 10. vasár- és ünnepnap: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 * Váci­ utca 9. sz. Telefon: 63—99. Ja­nu.rkr 20-tól. csütörtöktől: A SINGA­­K V.KIQ PURI RÉM. Rudh­ard Kiplino regé­­ * nye 7 felvonásban. — GURUL A DOLLÁR. Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Aileen Privtate Előadások kezdete úgy’ hétköznap mint vasárnap: 4. háromnegyed 6, fél 8 és fél 10 órakor. JjK. Január 20-tól 27-ig: KOHN ÉS KELLY. Kacagtató víg­­játék 8 felvonásban, f­őszerep­lők: a Pottasch és Perlmutter film színészegyüüttese. — AZ ELSZABADULT EXPRESSZ. Izgalmas vasúti kaland 7 felvonás­ban. Előadások kezdete: hétköznap negyed 6. ne­gyed 8 és fél 10 órakor. Vasárnap: fél 4. fél 6. J.1?8 és J.­10 órakor. Teréz-körút * 28. sz. (Ezelőtt Mozgókép- írt­a***­ Otthon.) Tel.: L. 982—82. Lan Chanry SS Parádés alakítása: SINGAPURI RÉM vJ* /P* című Metro-világattrakció főszerepében. •IllV - GURUL A DOLLÁR. Vígjátéksláger. Főszereplők: Aileen Pr­inaié és Chester Conklin — Fox-Journal és Martyar Híradó a leg­frissebb külföldi és hazai újságokkal. Előadások kezdete: 4. fi. 8 és 10 órakor. ELIT-MOZGÓ. V kerület, Lipót­ körút 16. szám. (A Vígszínház mellett.) Telefon: Lipót 961—51. Január 20—23-ig, csütörtöktől vasárnapig. ÖNAGY­­SÁGA AZ UNALOM. Vígjáték-attrakció 8 felvonás­ban. Főszereplők: Harry Lichtkie és Ossi Oswalda. — A KINCSKERESŐK. Vadnyugati történet. Fősze­replő: Tom Mix. — Vasárnap kivételével: Buster Brown-burleszk. MAGYAR HÍRADÓ. Előadások kezdete hétköznap: 5. egynegyed 8 fél 10. vasárnap: 3. háromnegyed 3. fél 7. egynegyed 9 és háromne­gyed 10 órakor. FÉSZEK MOZGÓ, VTIT.. József-körút 70. sí* Január 17—23-ig: Először Budapesten! Durbinis­zápor esete, Citrom­ Katival avagy Göre Gábor a kaszárnyába. Két film és 2 színpadi részben. — A kincskeresők. Egy végrendelet, története 6 felvonásban. Főszereplő: Tom Mix. Január 23-án, vasárnap délelőtt 10—1-ig: Burleszk-matiné. — Előadások kezdete: hétköznap fél a. negyed 8. fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap 3 háromnegyed 5. fél 7. 8 háromnegyed 10 órakor FORUM FILMSZÍNHÁZ. IV., Kossuth Lajos­­utca 18. s­z. (Semmelweis-utca sarok.) Telefon: Teréz* 74—37. 74—38. Január 20—26-ig. AZ ISME­RETLEN KATONA. Cecil B. de Mille-produkció. Főszereplő: Marguerile, de la Motte. Dráma 8 fel­vonásban. — AMERIKAI ARISZTOKRATÁK. Fa­­namet.­attrakció. Fősz.: Esther Ralston. Színmű 6 felvonásban.­­ ZIGOTO NAGYBAN ÉS KICSINY­BEN. Burleszk 2 felvonásban. — HÍRADÓK. Zene­, igazgató: Szikla Adolf Előadások hétköznap há­romnegyed 5, egynegyed 8 és fél 10. vasár- és ün­nepnap: 4.­­ 8 és 10 órakor 1/*,ill. Január 20-tól 27-ig: KOZIN ÉS KELLY. Kacagtató vígjáték 8 fel­­vonásban. Főszereplők: a Pottasch és Perlmutter-film színészegyüttese. — AZ EL­SZABADULT EXPRESSZ. Izgalmas vasúti kaland 7 felvonásban. Előadások kezdete:• hétköznap fél 5. negyed 7. 8 és 10 órakor. Vasárnap: negyed 4. 5. háromnegyed 7. fél 9 és 10 órakor. OMNIA. Telefon: József 19 25. Január 20—:26-ija csütörtöktől szerdáig. Cecil B de MWe super film­­kreációja: AZ ISMERETLEN KATONA. Élöskölte­­m­ény 9 felvonásban. — SZANÁLD A SZIVEMET. Vígjáték 7 felvonásban. — HÍRADÓK.. — Előadások kezdete hétköznapokon: fél 0. fél 8 és fél 10 óra­kor, vasár- és ünnepkar: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. ORION. (IV., Eskü-út 1. sz.) Telefon: J. 150­01. Január 20—20-ig: KOHN ÉS KELLY. Kacagtató vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: a Pottasch ée Perlmutter-film szí­nes együttese. — AZ ELSZABA­DULT EPRESSZ. Izgalmas vasúti kaland 7 fel­vonásban. Előadások kezdete hétköznap: egyne­gyed 5, 6. háromnegyed 8 és fél 10 órakor. Vasár­nap: egynegyed 4, 5. háromnegyed 7. fél 9 és 19 órakor. PALACK FILMSZÍNHÁZ (a Newyork-palotával szemben. Telefon: 1. 05—23. Január 20-tól: Zoro­ly Iluru új vígjátékslágere. A PROTZBADENI FŐ­KAPITÁNY 7 felvonásban. — AUTÓKISASSZONY. 7 felvonásban. Főszereplők: Monte Blue és Patsy Ruth Miller. Jegyrendelés József 63—23. Előadások kezdete hétköznapokon d. u. 4. 6. 8. 10. vasár- és ünnepnapokon 3. háromnegyed 5. fél 7. egynegyed 9 és 10 órakor. FILMSZÍNHÁZ (ezelőtt Renaissance- //y" Színház). Nagymező­ utca 22—24 sz. ,if/Lm Telefon: Teréz 92—50. és T. 20—98. rADIUSV.­ Január 20-tól: K­OHN ÉS KELLY. jjJJ Kóser vígjáték 9 felvonásban. Fesze­­g/se­replők: George Sidney, Charles Mur­­ray.­­ A NÉMA LOVAS. Ered Thom­son csodálatos lovasattrakciója 6 felvonásban. Charleston-lecke a­z ex-Híradóba­n. Előadások kezdete: hétköznapokon: egynegyed 6. fél 8. fél 10. vasárnap: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor.­­ Január 20—26-ig: A kinematográf­i­# leghatalmasabb alkotása! BEN-HUR: Lewis Wallace regénye 2 részben, 12 fejezetben. Rendezte: Ered Ki­bio. Főszereplő: Kanton No­varro. Mindkét rész egy előadásban! A darabot 9 Palestrina-kurus válogatott énekkara kíséri. Az énekszámokat Bero Ottó­ operaházi karnagy tanította be. Az orgonaszólót Wolfferth Aladár orgonásmű­vész játssza. Kisérő műsor nincs! Kérjük a tisztelt közönség pontos meg­jelenését ! Az előadások kezdete hétköznapokon! 3, negyed 8 és fél 10 órakor. Vasár- és ünnepnapo­kon: fél 1. fél 6. háromnegyed 8 és 10 órakor. Tele*­fon: 118-94. FILMSZÍNHÁZ Teréz-körút 60 szám.­­ nyugati pályaudvarral szemben. Te* /KiJLITS fnn' Ulpót 921—32 és Linót 921—33. S Urnj MUSSOLINI ÚTJAI. — A LAVA 7 fel­­\1 Jr vonásban. (Madae Bellamu, Edwaartd Lewe.) — ŐNAGYSÁGA NEM AKAR­­ GYEREKET ! felvonás. (Maria Corea*, Jl Lirdtke.) Előadások kezdete: hétköznap 5 ne­gyed 8. fés 10 órakor. Vasárnak és ünnepnap: há­rom négyen ,t három­negyed 6. f és 10 órakor U­RÁNIA Telefon: J. 121-35. és J. 23—54. Január 20-tól 26-ig: ÖNAGYSÁGA NEM AKAR GYEREKET! Egy modern házasság története 8 feje­zetben. Clement Vaut­al regényének film­­változata. Európai Fox-attrakció! Rendezte: Korda Sándor Főszereplők: Korda Mária és Harry Lichtkie. — A FEKETE PARADICSOM (Láva). Amerikai Fox-attrakció 6 fejezetben. Fő­szereplők: Madac Bella­my és Edmund Lowe. — FOX7 CHARLESTON-KURZUS! A legújabb tánc ingyenes oktatása. — HÍRADÓK. — Előadások kezdete: hétköznap 5. negyed 8. fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap: fél 4. fél 6. fél 8. fél 10 órakor. Szerkesztő: Faragó Jenő. Nyomatott a Budapesti Hírlap nyomdájában, Budapest, VIII. Beik Sittárd­ u. 4. — Felelős nyomdavezető: Nedeczky László.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék