8 Órai Ujság, 1928. november (14. évfolyam, 249-272. szám)

1928-11-14 / 258. szám

2028 NOVEMBER 14 ÓMIÚJSÁG SZERDA 11 • OLD­AL Színházak mai műsora M. KIR. OP­­RAHÁZ: Schalk Ferenc, a Bécsi­­Állami Operahá­z igazgatójának vezényletével Siök­­tetés a szerályból. (D bérlet 8. sz.) (VS28). — NEMZETI SZÍNHÁZ: A csikós (K bérlet 10. elő­adás.) (K 48). — KAMARASZÍNHÁZ: Bunbury (V48). — VÍGSZÍNHÁZ: Mary Dugan bünpör( O/28). — MAGYAR SZÍNHÁZ: Danton halála (8). — BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Szegény lányt nem lehet elvenni! (8). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: Eltö­rött a hegedűm . . . (V18). — VÁROSI SZÍNHÁZ: Tosca (A bérlet 8. sz.) Enrico de Frangescai vendégfelléptével. (108). — FŐVÁROSI OPERETT­­SZÍNHÁZ: Az utolsó Verebély-lány (8). — ÚJ SZÍNHÁZ: Tüzek az éjszakában (8). — AND­­RÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ. Minden este fél 0 órakor, vasár- és ünnepnap délután fél 4 órakor. A császár marad, Cafó Mennyország. Bűn és bűn­­hődés, A vészcsengő Egy nő a sötétben. Régen és most. Tőkés Anna. Somlay. Rátkai Békeffy. Vaszary, Gárdonyi és Kökény fellépte. — TERÉZ­­KÖRÚTI SZÍNPAD: Nagy Endre, Salamon Béla, Rajna Alice. A három bohóc. Vili te kártyázol. Szerenád. A pamlag. A kenyeres. A modell Rö­högő ember. Kalózok. Nem érdemes mártírnak lenni. A nagy rendező í’íí)). — ROYAL-ORFEUM: Cap. Wall 120 krokodilusával. 3 Swift. Nathana Bros. a 3 Kotányi-nővér. Schulatoffs. Nana­­le JTerera. Wong Chio Ching, Miss Athen. Miss Henriette. Békeffy konferál. Sárossy Mihály. Bel­lák Miklós és Horváth Böske. A babonás ember (Békeffy tréfája) stb. Kezdete 8 órakor, vasár- és ünnepnap délután 9,44 órakor. Színházak e heti műsora MAGYAR KIR. OPERA­HÁZ. Szerda: Álarcos­bál (E bérlet 8. sz.) Csi­.t.: Schalk Ferenc a Bécsi Állami Operaház igazgatójának vezényletével, Angerer Margit és Kalenberg József, a Bécsi Állami Operaház művészének felléptével Lohengrin. (Bérletszünet.) Péntek: Nincs előadás. Szombat: Trubadúr. (F bérlet 8. sz.) Vasárnap: A nürnbergi mesterdalnokok. (D bérlet 9. sz.) NEMZETI SZÍNHÁZ. Szerda: A tábornok (D bérlet). Csütörtök: Déryné ifjasszony. Péntek: A dolovai nábob leánya (A bérlet). Szombat: A tá­bornok. Vasárnap délután: A csikós. Vasárnap este: A tábornok. KAMARASZÍNHÁZ. Szerda: A túlbuzgó fiatal­ember. Csütörtök: Válás után. Péntek: A kréta­kör.­­Szombat: A túlbuzgó fiatalember. Vasárnap délután: Bunbury­ este: A túlbuzgó fiatalember. VÍGSZÍNHÁZ. Szerda: A bölcsődal­ Csütörtök: A farkas. Péntek: A bölcsődel. Szombat: Mary Du­­gan bünpöre. Vasárnap délután: A házibarát; este: A bölcsődal. MAGYAR SZÍNHÁZ. Szerda és csütör­tök: Végre egy úriasszony. Péntek: Hivatalnok urak. Szombat: Végre egy úriasszony. Vasárnap délután: Danton halála; este: Végre egy úri­asszony. BELVÁROSI SZÍNHÁZ, fíc/ész .. héten minden este: Síegértű lányt nem lehet elvenni! Vasárnap délután: Jolly Joker. KIRÁLY SZÍNHÁZ. l'Jpész héten minden este: Eltörött a hegedűm . . . Vasárnap délután: Puszi­­pajtás. Szombat délután.' Gyerm­ekelőadás. VÁROSI­ SZÍNHÁZ. Szerda: Traviata. (C bérl­ett 8. sz.) Franceschi felléptével. Csütörtök: A régi nyár (125. előadás.) Péntek: Ernaui (C bér­let 3. sz.) Franceschi felléptével. Szombat: Orfeusz a pokolban (új betanulással először). Vasárnap délután: Szép Heléna; este: Orfeusz a pokolban. FŐVÁROSI OPERETTSZÍN­HÁZ. 77vész héten minden este: Az utolsó Verebély-lány. Szombat délv HtTWmnOftJF* ^W/ör, gyermekelő­­adás).^F^..sáddittán:­­Zenebona. V. SZÍNHÁZ. Kfjész. héten minden este: Tüzek az éjszakában. Vasárnap délután: Fiacskám ! ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ. Minden este VI0 órakor, vasár- és ünnepnap délután órakor. A császár marad. Café Mennyország. Bűn és bűn­­hődés. A vészcsengő. Egy nő a sötétben Régen P3 most. tőkés Anna. Somlay, Rátkai. Békeffy. Vaszary. Gárdonyi. Iladó. Mocsány. Lakos és Kö­kény fellépte. Mai hivatalos Államadóssági ku­lv. rtj 6141916 . . - 1917. I. in — » 1918—1973. . . — .. 1918-1925. . . - Hadik. I—V. 6»/, 0*10 » VI—Vili. 6"/, 0-U «. II—VII. 5%.6. „ - n IV. 6­4»/» 0-„d n V. tá"/. . .­­ .. VIII. bWI* 0*12 Népsz. kölcsön Kényszerkölcsön ■ 5(J Bankok Angol-Magyar ... 98 Atlantica ...... 1"H Rozn.vak-Agrir . — Ivarbank ...... 21 Földhitelbank . . . ?1*6 Hazat ....................... 5 F új Hermnee ....... 18 Szlavón Jeli. ... °'°l Altalános­n­ nk . . ~ Mae— Hitel .. Ingatlan ....... } Cseh Bank ..... »‘*i Forgalmi Bank .. Jelzáloghitel .... 0 Kertek. Hitel • . . „ ~ Leszámítold .... Nemzeti Bank .. 2’­* ? Olasz Bank ..... w'° Közp. Jelzálog . . 9n Mercur ....... rl Nerazet­ .••«««• .J"1 Osztrák Hitel • • . ** ‘ Keresk. Bank­r­a H1 ° Wiener Bankrer. “u'‘ Olajművek Meroel petróleum ■ ** Olajművek ..... ‘ Bánya és tégla Bauxit-b­uszt . . . „ S05 Beocelul ...... 21P5 Borsod­ ....... Szentlórinci .... Csepeli építő • ■ • — Kohó ........ 31­2 Masaezit 19* *° Aszfalt­­ * « • 11 • réZ, Alt. KözzénkAnja. Mórt ezén ...... „,5. Nagybátonyi .... Salgó ........ **2 Újlaki ........ Biztositók Magyar-Francia . — Fonciére ...... — Magyar Bszt. ... 710 Pannónia >.•«.« Patrik eanexe ”” Faipar Mercurfa . .. . . — Dunabaraczil . » . 4-5 Egyes Fa ..... — Fournier ...... — Guttmann ..... — Hazai fa ...... Hon!­fa 12 5 Librmnj — Amerikai fa › •­­ ■ — Malomsoky ..... — Nemzeti fa .... .­­12 Licbtig ....... — Ófa . ......... 123*5 Jsézbányai . . . • . 8_c Szlavóniai ..... 0­59 Tb Ali bútor .... 2i NtaUc) ........ 168-a Viktória bútor .. ~ Zabolal ....... 01.2 Zental ...... la Élelmiszer Óceán •»•%««• * Püspöki it i » t i Tokuj­i . • i­i i « i i “■ Villányi tii.it. — Tósuzdaság . » * . ~ Közlekedés Adria «•••%«*« V­áros) . i t « 11 i i * BÚT kék»k«at«a Délivasut . m . i t 10 32 MFTR iii»• i i — Helyi érdekű . « « • 42 Levante Miskolci M Nova . ....... 51 Allamvasut ..... Tröszt ........ 38-9 Nyomdák Athenaeumi . . . k » 31-6 Fővárosi i i « t . i 19 Franklin •««*«* Glóbus 69 Kunossy 11*1 Pallas (Iluim Révai k 11 11 11 i 1° Rider •««*«••• ~ trzepitaneum • • • « % 19 újságázam % % % • « 1’*2 Wodlaper­t . » 1 . 52*5 Szállodák ÉKIS* » fel .111 90 Liketszanatórium Schwarzer • . » « • — Lukácsfürdő . • « » Concordia ..... Békéscsabai .... 35­­ 1. Bpesti­eSí­m. . • — Törökszentmiklósi — Gizella ......­­1-5 Hungária ...... 27­ 5 Királymalom ... — Pwtl Viktória .. — Transdanubla­­ • 4-4 Vas és gép Bányagép * , ■ * 9 , 10 Corvin gép , » . , « — Csáky . • • t­­­i11 “ Bródi vagon • . « « Gazdasági gép Fegyver .».•*». 2915 Fém­keresk. . » « , , ^1 ‘5 Franki — Gariz-L­ anubius . » Ganz*villainossági , 1*^ 5 Kistarcsai . . . % , — Győrffy—Wolff , ,­­ lícskerr , .mi 12*1 Kaszab •»««•%• 11 - Ki­hne ....... 1 Láng 1'° Lipták ....... MáQ ........ ” Magyar Acél .... 10 Belga fém ..... — Lámpa ....... . 210 Motorgyár ..... — Skandok­ ...... 1­ Vegyipar ...... Vagongyár ..... Palágyi ...... “«o­rimamurányi , , , •»'“ Roessemann .... Stothmüller ..... — Schlick ....... aZ~­Schuller ...... Teudlon ...... 1O'j Unicas autó .... Vulkán ....... 5*3 Warner ....... 11** Cblnola ..... 2o*7 Janlca ....... 15 Spódium ...... — Flóra ........ 18*5 N­UDg. műtrágya . 51*5 Keleti—Murányi . . 72*5 Klein szappan ... — Klotild ........ 21 Pharmacia ..... ~ Szikra ........ Törökt ........ Dr. Wander .... ~ Gáz és villany Alt.­eázizzó .... — I­ZZÓ Ilii 101 Aucr «*•««*«( ** Cukor Délcukor » * 111*9 Slorvát cukor . , , (­­ Magyar cukor , » * 166*5 Georgia .*»,(, ‘3'4 Mezőhegyes) • « « , — Stühmer­­­i * « * ^0 Részvén­ysör . « . % 181 Teineg­­szesz . . . . — Fővárosi Sör , * v * ~ Gschwindt -.,%%% 186 Keglevich - v % \ , , — Király Sör * v 5 * — Polgári Sör mn — Krausz szesz % % . « — Pannónia Sör . % . . — Takarékok Belváros! . » » 4 . , 83 Lipótvárosi * w , — Községi.......................... — Kőbányai Tkp. » « . — Általános Tkp. « « 97 Moktár . . . . . . 21 Festi Hazai . ». 2H Textilipar Oyaplumos. .... 15 Szövőkötő — Goldberger ..... — Győri textil ..... 48 Karton ....... — Juta .­*8 Kender­­.» «.****» ”* Pamut v . % % % *. • 21*6 Szeged! kender % % . 41.5 auto textil . » . T IvUIönféle Bárdi ........ — Bóni ........ Győri bor ...... — Brassói . ■ . • . . . é“*° Dorogi — Papír ........ és Feltea ........ Hangya ....... — Német Mezőgazd. , — Őstermelő ...... 50 Vasutforgalmi . . . 37*6 S­tar-film ...... — Telefon ....... — P­álfaival .»»»», — záró árfolyamok Malmok Fixkamatozású papírok:­­ rft Vegyipar Kisbirtokos ..... — Jelzáloghitel .... — Moktár­­..in* — Haza} Tkp « % % % « “* Kereskedelmi * v ♦ ~ 1 Fővárosi kölcsönök: 1 1897. évi ...le, -Sör és szesz Baek-malom . • 30 Borsod-Miskolci • 20 Záloglevelek 1903. év) s n m­i ““ 1916. évi g * f • « r. « •*“ 1918. év) « j i m i * 1920. évi t , t ■ , r , — 1924. évi ....... — Érmepénzek: 20 K*ás arany . * . *3*34 1 K-Ai* ezüst i . s i ^*^9 1 frt-os ezüst % % % . & K’aft eaüst • r » « 2 30 A MAI TŐZSDÉK Gyakori hangulatváltozás mellett gyengült a tőzsde irányzata A kontremin eladása­ következtében egyes értékek nagy veszteséggel zárultak (Saját tudósítónktól.) A tőzsde megnyitá­sakor még kedvező hangulat mellett jól tartott irányzat érvényesült annak ellenére, hogy Bécsből a spekuláció tartózkodását jelentet-, ték. A kontremin azonban csakhamar minden értékcsoportban nagy árukínálattal lépett fel, úgy, hogy az irányzat fokozatos gyengülésé­vel lényegesen lemorzsolódtak az árfolyamok. A kontremin tevékenységét ellensúlyozta, hogy egyes értékpapírok árfolyamát az érdekelt­ségük tartani igyekezett, így a Nórát például, sikerült megkímélni­­az árfolyamveszteségtől, de más értékek is meg tudták tartani pozíció­jukat. A tőzsdeidő második felében, mikor a ber­lini tőzsde szilárduló irányzatáról szóló jelen­tés megérkezett, nálunk is javult az irányzat, úgy hogy az árfolyamveszteség nagy része, a legtöbb értékpapírnál megtérült. Csak néhány speciálisan kontreminált érték szenvedett na­gyobb árfolyamveszteséget. Ezek között kínos feltűnést keltett a Stummer meglepő árha­nyatlása, amellyel a tegnapi 25 pengős záró­kurzusával szemben árfolyamjegyzésének több­szöri felfüggesztése után 20 pengővel zárult, úgy hogy öt pengő veszteséget szenvedett. Ilyen összegű veszteségük még csak a Gummi­­részvényeknek volt, amelyek ugyancsak öt pengőt veszítettek tegnapi záróárfolyamukból. A bankpiac csendes és üzletfelén, az ár­folyamok alig változtak. Az Első Magyar Biztosító 10 pengővel esett vissza. A Hun­­gária-malom árfolyama 1,3 pengővel esett, ugyancsak árfolyamjegyzésének felfüggesz­tése után. A bányaértékek piacán nem vol­tak nagyobb árdifferenciák. A Kőszén 1 pen­gős áremelkedésével tegnapi veszteségét visz­­szaszerezte, viszont a Bauxit 2, a Szentlő­­rinci 1 pengővel esett a tegnapi zárlat alá. A vaspiacon a Ganz-Villamossági 2.6, a Fegyver és a Ganz-Danubius 1.5—1.5 pengő­vel ' uto­t'zsfrlódtak le. A'Lámpa 'árfolyama 2 pengővel emelkedett. A többi értékcsopárt­ból veszteséggel zárult a Magyar ■ Hukor " 275," a Gsch­vrindt 1.5, a Nemzeti Fa 1 pengővel. Az utőtőzsdén nem változott a helyzet, tartott­­ irányzat mellett nagy üzletbelenség érvényesül és az árfolyamok a zárlati szinten mozogtak. Magyar Hitel 82.80, Ingatlanbank 190, Földhitel 81.50, Nemzeti Bank 227.70, Ke­reskedelmi Bank 112, Bauxit 305, Koszén 801, Salgó 05, Rima 99, Fegyver 291.50, Ganz-Danubius 140, Ganz-Villamossági 114, Bródi vagon 32.50, Hungária Malom 27.50, Nova 51.20, Ofa 125, Nassei 109, Vasutfor­­galmi 37.70, Magyar Cukor 104.50, Stümer 20, Juta 93, Pamut *21.80, Izzó 101 pengő. A valutapiacon csendes üzlet mellett tartott az irányzat és árfolyamdifferenciák csak kivételesen merültek föl. A dinár 1 ponttal emelkedett, ezzel szem­ben a márka 2,5, a cseh korona félponttal visszaesett. A hadikölcsönkötvények piacán ü­zlettelenség mellett tartott az irányzat és az árfolyamokban csak jelentéktelen eltolódások mutatkoztak. A többi fix kamatozású érték ár­folyama teljes ü­zlettelenség mellett válto­zatlan. A búza öt, a rozs húsz fillérrel olcsóbb (Saját tudósítónktól.) A mai liverpooli je­lentés nyomott hangulatról számolt be és ennek hatása alatt nálunk is folytatódott a lanyha irányzat, azonban nem olyan mértékben mint tegnap, mert az árfolyamesések nem voltak számottevők. A határidős üzletben 9, márciusi búza 12, a májusi 8 fillérrel olcsóbbodott, a rozs márciusra 6, májusra 8 fillérrel alacso­nyabban zárult mint tegnap. A tengeri irány­zata tovább lanyhult és májusra 14, júliusra 18 fillérrel olcsóbban zárult. A határidőüzleti forgalom a következő árkeretek­ között mozgott.­ Magyar búza már­ciusra 26.7­1—26.80 (26.78), májusra 27.48 —27.56 (27.50), magyar rozs márciusra 24.58—24.70 (24.66), májusra 24.90—25.— (24.96), tengeri májusra 28.24—28.54 (28.54) júliusra 28.42—28.70 (28.72) pengő. A készárupiacon is lanyha volt az irányzat és ez a lanyhaság nemcsak a gabonafélékre, hanem a takarmánypiacra is kiterjedt. A búza csak 5, a rozs azonban 20 fillért veszí­tett tegnapi záróárfolyamából. A forgalom nem volt nagyarányú, búzából mintegy 50, rozsból közel 8 vágón cserélt gazdát. A ta­karmánypiacon különösen lanyha a tengeri, amelynek nagy versenytársa a szárított ro­mán tengeri. Az ó-tengeri ma is 50 fillérrel esett vissza. A magpiac ugyancsak lanyha. Bábban volt üzlet, irányzata azonban lanyha és a legutóbbi 82 pengős árral szemben ma román határállomáson 72 pengővel adtak el babot. A lisztpiacon további ü­zlettelenség mellett változatlanok az árak. A korpa újabb 25 fillért vesztett tegnapi záróárfolyamából. A mai terménytőzsde hivatalos árfolyamai: Búza minőség és származási hely szerint 25.10—26.05, rozs, pestvidéki és egyéb 22.30— 22.45, árpa, elsőrendű 26—26.50, közepes 25.75—26, sörárpa,­­felsőmagyarországi 28— 20, egyéb fajta 17—28, köles 25—26, repce 46—47, zab, elsőrendű 26—27, közepes 25.35 —25.75, tengeri 31—31.50, korpa 18.50— 18.75, lucerna 140—160, lóhere 170—190, ló­here, arankás 160—170 pengő. Javul! a berlini Jőzsde Berlin, nov. 13. (Saját tudósítónk tele­­fon jelentése.) Az ér­téktőzsde irányzata szilárd volt. A Ruhr-vidéki bérkonfliktusban megindult közvetítő tárgya­lások kedvező alakulása ösztönzően hatott és a kontremin a spekulációt f­edezési vásárlásokra indította, úgy hogy az árfolyamok már a nyi­táskor a tegnapi árnivó felett mozogtak. Ké­sőbb is érvényben maradt a kedvező megíté­lés. Déli jegyzések: Farbenindustrie 251, Nord­­deutsch­er Lloyd 147, Deutsche Bank 168, AEG 187, Gelsenkirchen 124,50, Ktarpener 137. Liverpooli gabonatőzsde Liverpool, nov. 13. (Saját tudósítónk távirata.) A gabonaha­­táridőpiac nyitó árfolyamai: búza decemberre 9 sh 3 és egynyolcad d, márciusra 9 sh 3­4 d, májusra 9 sh 3 és ötnyolcad d. Az irányzat tartott. t­eásKMt. A „Teáskanna" védjegyű tea a közép­­európai lakosok itala reggel, délután, este. Egyenetlen a bécsi zárlat Bécs, nov. 13. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Az értéktőzsdén a spekuláció nagyfokú tartózko­dása megakadályozta az élénk üzleti forgalom kifejlődését és az árfolyamok a nagyfokú tíz-­ lett­elemét folytatni kissé lemorzsolódtak. A helyi piacon az átlagos árveszteség egy szá­zalékra rúg. A magyar részvények piacán a tőzsdeidő első felében szilárdság volt. A má­sodik felében a budapesti arbitrázs nagy áru­kínálata folytán visszaszorították az árni­­vót. A zárlat egyenetlen volt, a járadék­­piacon nem volt lényeges változás. A záró­­árfolyamok: Osztrák Hitel 59, Magyar Hitel 102.35, Landerbank 29.40, Államvasut 25.76, Délivasut 13.81, Krupp 12.50, Poldi 179, Rima 122.50, Skoda 291.75, AEG 37.75, Siemens 80, Salgó 80.75, Magyar Kőszén 993, Urikányi 180, Trifaili 59.50, Magyar Hofherr 15.49, Osztrák Hofherr 6.91, Galí­ciai Kárpátok 26, Magyar Cukor 208.75, Ma­gyar Vasútforgalmi 47.90, Szemperit 14.75, Hivatalos valuta- és devizaárfolyamok Amrol font (1 font) 27.73—27.88, Belga frank (100 b. fr.) 79.52.5—79.82.5, Cseh kor. (100 cseh k.) 16.94—17.02, Dán kor. (100 dán k.) 152.45—153.05, Dinár (100 dinár) 10.------10.06, Dollár (100 dollár) 570.70— 572.76,­ Francia front (100 fr.) 22.40—22.60, Hollandi frt (100 frt) 229.55—230.55, Len­­gyel zloty (100 zl.) 64.10—64.40, Lei (100 lei) 3.43—3.48, Líra (100 líra) 29.85—30.10, Német márka (100 n. m.) 136.27.5—136.77.5, Norvég kor. (100 n. k.) 152.45—153.05, Osztrák schil. (100 sch­.) 80.37.5—80.72.5, Spanyol peseta (100) 92.10—92.70, Svájci frank (100 fr.) 110.12.5—110.52.5, Svéd kor. (100 svéd k.) 152.90—153.60, Amsterdam (100 h. frt) 229.82.5—230.52.5, Athén (100) 7.37.5—7.47.5, Belgrád (100) 10.06.75—10.08.75, Berlin (100) (136.54.5) 136.36.25—136.76.25, Brüsszel (100) 79.56.25 —79.81.25, Bukarest (100) 3.43—3.44, Konstantinápoly (100) 287.------289.5, Ko­penhága (190) 152.62.5—153.02.5, London (1 font sz.) (27.80.37.5—80) 27.76.25— 27.84.25, Madrid (100) 92.15—92.65, Milano (100) 29.99—30.09, Newyork (100) (573.50 —45) 572.70—574.30, Oslo (100) 152.62.5— 153.02.5, Paris (100) 22.36—22.44, Prága (100) (16.99.5—99.62.5) 16.97—17.02, Szófia (100) 4.12.5—4.15.5, Stockholm (100) 153.10 —153.50, Varsó (100) 64.20—64.40, Bécs (100) (80.58—60) 80.47.5—80.72.5, Zürich (100) (110.36—37.5) 110.22.5—110.52.5. Zürich, november 13. (Zárlat.) Pária 2029%, London 2519, Newyork 51960, Bruxelles 7220, Milánó 2722, Madrid 8377%, Amszterdam 20857%, Berlin 12371, Wien 7300, Szófia 375, Prága 1540, Varsó 5823, Budapest 9001%, Belgrád 913, Bukarest 313. (—) Közel hatmillió részvényt forgatott a newyorki tőzsde egyetlen napon. Néhány nap óta a newyorki tőzsdén — Hoover meg­választásával kapcsolatban —■ élénk h­ausse­­mozgalom mutatkozik. Tegnap ez a mozga­lom egészen szokatlan formákat öltött. Össze­sen 5.764.000 részvény cserélt gazdát, ami rekordszámba megy. Az árfolyamnyereségek a 26 dollárt is elérték. (2) Tizenegymilliós forgalom a Giro­­ban. A mai kasszanapon a Giro 11 millió pengőnek megfelelő forgalmat bonyolított le a megelőző kasszanap 8 milliós forgal­mával szemben. Telefonszámaink: H József 463—06 József 463—07 József 463—08 József 463 —09

Next