8 Órai Ujság, 1930. április (16. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-08 / 80. szám

KEDD 12. OLDAL DEmujsig Színházak műsorai Napi műsorok MAGY. KIK. OPERAHÁZ: Nincs előadás. — NEMZETI SZÍNHÁZ: Fösvény (B. bérlet, kezdete LII. — KAMARASZÍNHÁZ: Azra (V48). — VÍG­­SZÍNHÁZ: Ma este, vagy soha! (8). — MAGYAR SZÍNHÁZ: önagysága kimenője (8). — KIRÁLY S­ZÍNHÁZ: Viktória (50-edszer, kezdete J/1 8). — VÁROSI SZÍNHÁZ: Filharmonikus hangverseny (1 - 8). — FŐVÁROSI MŰVÉSZ-SZÍNHÁZ: Huszár­­fogás (8). - BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Fruska ( Kezdete 8). — ÚJ SZÍNHÁZ: Szegény angyalok (kezdete 8 órakor). — TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: így Endre Salamon Bé­a, Rajna Alice, Borosa­i .'/ a Gárdonyi Lajos. Herczeg Jenő. ..Az antenna. I*tt már. ..Az utolsó éjszaka"4. ..Ártatlan József44. ."Gandhi elindul"4. (Kezdete este 9 órakor.) ANDRÁSSY-LTT SZÍNHÁZ: Bajor Gizi. Soplay . Ihur. Uray. Vaszary. Békeffi. Peti. Kökény. 1. ..de felléptével. A nagyságos ass­.ony álmodik. Braun ki lesz csapva. A sötét pont. A legújabb divat Békeffi konferál. (Kezdete este 9 órakor.­­ sántán d. u. 4 órakor.) — ROYAL ORFEUM: I $ ti­ne Loyal, 3 F antom­as Klatt and Partner, i­lusztrált jazz-kvartett. Henry Satum. Gallas et l’il., Sielers Mignon. Sugár Flóri. Érczkövy Sá­­r­o­sy Rolkó. (Kezdete fél 9 órakor, vasárnap és a'Miepnap d. u. 4 órakor.) — BETHLEN-TÉRI S­ZíNPAD. (Telefon: 1. 443—76). Mákvirág. Fogat­­gél­. Áldott romsz ember. Mi van eladó? III. ev­ '!. Magánszámok, tréfák stb. (Előadások kezdete fél 6 és fél 9 vasárnap 3 6 és 9 órakor.) Színházak heti műsorai MAGY. KIR. OPERAHÁZ: Kedd: Seherezádéf, A cremonai hegedös fB. bérlet, kezdete 1 jS­ora­­i ■­:•). R.verda: Falstaff (F. bérlet). Csütörtök: A r­im­berk­i mesterdalnokok (Leuer Huben kamara­­értkkes vendégfelléptével. A. bérlet). Péntek: Faust 1r.( bérlet). Szombat: Moment Mus­ibl'n,­ Pásztor.­ó­ra. Parasztbecstílet (C. bérlet). Vasárnap este: Fauna kincse (Wagner-ciklus I., Leier Hubert la­n­­araénekes vendégfelléptével. D. bérlet).­ NEMZETI SZÍNHÁZ. Kedd:­­ Szendr­ey Júlia ( kezdete fél 8 órakor). Szerda: A képzelt be-i gy­­útójátékkal, I­. bérlet). Csütörtök: Légy jó i.mindhalálig Péntek: Don Juan estéje (először R. A. ém­ét). Szombat: Don Juan estéje (I. bérlet, 6l.). Vasárnap délután: Légy jó mindhalálig; este: Don Juan estéje. KAMARASZÍNHÁZ: Kedd: Nem élhetek mu­zsikaszó nélkül. Szerda: A krétakör. Csütörtök: D éjttek: Azra. Szombat: A krétakör. Vasárnap dél­­u­tán: Azra; este: Amihez minden asszony ért. VÍGSZÍNHÁZ: Kedd: Grand Hotel. Szerda: Ah este, vagy soka! csütörtök: Grand Hotel. Pén­­i­k: Ma este, vagy soha! Szombat délután: Húsvéti­­ kácsó; este: Grand Hotel. Vasárnap délután: '••­rááll. Egy, kettő, három!; este: Ma este, vagy b.d­ui! • .MAGYAR SZÍNHÁZ. Kedd: Volpone. Szerda:­­''nagysága kimenője. Csütörtök: Volpone. Péntek: lílum. Szombat: Volpone. Vasárnap délután: I ófehérke (gyermekelőadás); este: Önagysága ki* i. Hőse. , KIRÁLY SZÍNHÁZ. Kedd: Viktória (kezdete fél­­ órakor).* Szerda: Alvinczi huszárok (be­m­utató, kezdete 8 órakor). Csütörtök, péntek: Al­­vvinczi huszárok. Szombat délután: Mandarin fa r­­ákosi-színi iskola vizsgaelőadása, rendkívül mércé- i ~­t helyárakkal); este: Alvinczi huszárok. Vasár­­­­in délután* Viktória: este Alvinczi huszárok. VÁROSI SZÍNHÁZ Kedd: Aida (bérletszü­net). ■ zenta: Szevillai borbély (CVD. bérlet). Csütörtök: Ti-ca (bérletszünet). Péntek: A Meluzimi elő­lép­ü­letei miatt nincs előadás. Számból: Mehrina­ ( először). Vasárnap délután: Halványsárga rózsa; i le: Meluzina. Hétfő: Meluzina. FŐVÁROSI M Ü V­É S­Z - SZÍNHÁZ:. Egétfi héten n­­aden este: N­us­zerfogás. Vasárnap délután:. A pá­rn­ya lány­­ , BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Kevész héten minden este: Fiank­a. IJ SZNÍN­ÁZ: Kedd: The English Tengers v­endégjátéka: Bunburry. The Traportance of br ing Farnest. Szerd­a: The English Players vendég- jétéka: Az első feleség. The first Mrs. Freaer. i ^n­ tör­tök: The English Players vendégjátéka: Az f * vége. Journeys End. Péntek: A népbiztos. Szorm­­i.'it. Béla, aki 26 évre--. Vasárnap délután: Húsvéti i ...r.-ió.Játék. este: A népbiztos. T­E­RÉ­Z KÖRI Ú­TI SZÍNPAD: Nagy Endre, Sa­­­im­on Béla, Rajna Alice Borosé Géza, Gárdonyi Lajos­, Herczeg Jenő. ..Az antenna-betyár“. ..Az • ‘m’jó éjszaka44. ..Ártatlan József 44. ..Gandhi el­­idült*. (Kezdete este 9 órakor.) ANDRÁSSY-L’TI SZÍNHÁZ: Bajor Gizi Som­ ' v Uray. Vaszary Békeffi Feri Kökény Radó felléptével. A nagyságos asszony álmodik Braun ki lesz­­csapva. A sötét pont A legújabb divat. Békeffi konferál. (Kezdete 9. vasárnap délután 4 órakor.) ROYAL ORFEUM: Piane Loyal. 3 Fantomas. Klatt and Partner Illusztrált jazz-kvartett. Henry Satur. Gallas et Co.. Fisters Mignon. Sugár T­iók­ Érczkövy. Sárossy, Rolkó. (Kezdete fél 9. vasárnap és ünnepnap délután 4 órakor. ) BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD* (Tel.: J. 443-76): Mákvirág. Fogat-fogért.. Áldott rossz ember Mi van eladó? III. em. 21. Magánszámok, tréfák, stb. Előadások kezdete fél 6 és fél 9 vasárnap, 3. 6 és 9 órakor Mit lehet eladni a kül­földnek? (Saját tudósítónktól.) A magyar gazdasági élet egyik legfontosabb problémája: a mező­gazdasági export megszervezése. Ebből a szem­pontból rendkívül érdekesnek ígérkezik a mindössze egy év óta működő Mezőgazdasági Exportintézet kiállítása, amely a Nemzetközi Vásár keretében szemléltető módon fogja bemutatni tevékenységét. Mingold Béla, az Export-intézet igazgatója így vázolta előttünk a készülő kiállítás lényegét: — A mezőgazdasági termelés egész vonalát bemutatjuk, milyen cikk kell a külföldnek, mi értékesíthető a külföldi piacokon. Szemléltető, majdnem oktató módon mutatnak be mindent, és­pedig szembeállítva a kivitelre alkalmas cik­ket az arra alkalmatlannal. Kiállítjuk a többi között az Exportintézet egyik legsikeresebb cikke­két, a bacont, a szalonnás kicsontozott félsertést, mely a legkeresettebb cikk az angol piacon. Az Exportintézet az angol piac felvevőképességére építve, most berendezkedik a bacontermelésre, Szegeden és Debrecenben létesít fel­dolgozótele­pet. Az angol piac meghódítására igen nagy súlyt vet a Mezőgazdasági Exportintézet. Bécs­ből, Berlinből, Londonból naponta kap helyzet­­jelentést az intézet, így valóban értékes útba­igazítással szolgálhat az exportcégeknek. A Nemzetközi Vásáron erről a tevékenységéről is beszámol. PI* KAJDACZY szakorvos A MAI TŐZSPIR Kedvetlen hangulat mellett gyengült a tőzsde irányzata (Saját tudósítónktól.) A mai tőzsdén a han­gulat kedvetlen volt és az irányzat is gyengült, ami különösen akkor alakult ki határozott for­mában, amikor a­ berlini tőzsde gyengébb je­lentései a forgalom rendkívül vontatott és mi­nimális, úgy hogy csak az arbitrázseladások élénkítették a piacot. A bankértékek piacán a Nemzeti Bank 1 pengős áremelkedésével szemben az Angol Magyar és a Kereskedelmi Bank átlag 1 pen­gővel visszaesett. A biztosítóértékek közül az Első Magyar 5 ponttal emelkedett, a Nemzeti Baleset 1.50 pengővel esett. A bányapiac a csendes üzlet mellett a Kőszén 1, Urikány 2.30, Salgó 0.30 pengővel zárult alacsonyabban, mint szombaton. A vaspiacon nem egységes­ az irányzat, mert a lámpa 4.5 és a Mannes­­mann 2 pengős áremelkedésével szemben a Fegyver 3.5, a Ganz 2.50 és a Rima 0.70 pen­gővel visszaesett. A többi értékcsoportban csak a Gschm­­idt tudott 2 pengős árjavulást fel­tüntetni. Ezzel szemben erősen viszaesett a Goldberger, amely 4 pengőt vesztett zárókur­zusáb­ól,, a Nasitzi 2.50, a Trust 0.80 és a Fő­sör .1 pengővel esett a szombati zárlat alá. Az utótőzsdén nem változott a helyzet. Üzlettelenség mellett továbbra is lanyha volt az­ irányzat és az elő­forduló kötések a zárlati színvonalon mozog­tak. A valutapiacon ugyancsak csendes üzletmenet mellett csak egyes külföldi pénznemekben és devizákban volt ár­változás, így a dollár és a newwyorki ki­fizetés 10 ponttal visszaesett és London is egy árnyalattal gyengült, viszont Zürich 2,50 pen­gővel emelkedett. A fix kam­atozású értékek piacán a h­adikölcsönkötvényekben változatlanul élénk volt a forgalom, de realizációs eladások követ­keztében árfolyamuk átlag 5—10 százalékkal visszaesett. A kényszerkölcsön is 50 fillérrel alacsonyabban zárult, mint szombaton, úgy hogy 51,60 pengős zárókurzust rögzítettek meg. A fővárosi kölcsönkötvényeknél is egy ár­nyalattal gyengült az irányzat. A búza 20—30, a rozs 25 fillérrel dr­ágult a készárupiacon A határidőüzleti forgalomban is megszilárdult az irányzat (Saját tudósítónktól.) A mai termény­tőzsdén szilárd irányzat alakult ki, bár a nyitáskor még csak tartott árfolyamok mellett kötöttek üzleteket. A Liverpoolból je­lentett nagy áremelkedésre később azonban erőteljesebben javult az­ irányzat, bár az ár­emelkedés tempója nem volt olyan nagy­arányú, mint azt az érdekeltek várták. Mindamellett az árfolyamok lassan, de biz­tosan emelkedtek és végeredményben a búza májusra 25, októberre 30 fillérrel zárult magasabban, mint szombaton.. A réz­ má­jusra 4, októberre 37 fillérrel vol­t drágább. Legszilárdabb volt a tengeri, amely­­ májusra,­ 48, októberre 44 fillérrel emelkedett. A tranz­itotengeri májusra 42 fillérrel drágult. A készáru piacon ugyancsak megszilárdult az irányzat és úgy a gabonaneműek, mint a takarmánycikkek iránt élénk kereslet mutat­kozott. Búzából harminc vagont meghaladó mennyiség kelt el, 20—30 fillérrel a szombati zárlat fölött. A rozs forgalma nem volt szá­mottevő, irányzata azonban szilárd és ára 25 fillérrel javult. A takarmánypiacon szilárd volt a tengeri, amely különösen tiszavidéki relációban 20 fillérrel emelkedett. Tengeriből 15 vagont adtak el. Zabban is élénkebb az üz­let és ára 10—15 fillérrel emelkedett. A mag­piacon némi érdeklődés mutatkozik. A mai tőzsdén eladtak csillagfürtöt állomásról 10 pengőért. A lisztpiac szilárd, az árak változat­lanok. A határidőüzlet hivatalos árjegyzései. Ma­gyar buza: májusra 21.28—21.40 (21.27), ok­tóberre 20.07—20.90 (20.79). Magyar rozs: májusra 12.03—12.15 (12.08), októberre 13.48—13.60 (13.53). Tengeri: májusra 12.73—13.15 (13.05), július 12.94—13.30 (13.12). Tranzító tengeri: májusra 12.12—12.40 (12.30), júliusra 12.40—12.51. A készáruüzlet hivatalos árfolyamai: Búza: Tiszai 77 kg 23.40—23.70. 78 kg 23.75— 23.95. 79 kg 24.05—24.30. 80 kg 24.20—24.40, felsőtiszai 77 kg 21.50—21.90, 78 kg 21.70— 22.10. 79 kg 21.00—22.20,­­ 80 kg 22.05— 22.35, fejérmegyei 77 kg 21.20—21.4­1, 78 kg 21.45—21.65, 79 kg 21.65—21.85, 80 kg 21.80, —22. dunántúli 77 kg 21.10—21.40, 78,­kg 21.35—21.05, 79 kg 21.00—21.85, 80 kg 21.70, —22. pestmegyei és bác­kai 77 kg 21.25-- 21.45, 78 kg 21.45—21.65, 79 k­g 21.65—21.90, 80 kg 21.80—22.05. I­dv. rozs 11.70 —11.95, egyéb: rozs 1.70 —11.95, takarmányárpa 1. 14.00—14.35, ta­karmányárpa 11. 13,00-1­.13.50, felsőm, .sör­árpa 17.25—­19.25, egyéb sör árpa 10.00— 17.50, köles 8.50—10.00, tiszai tengeri 12.00 —12.85, egyéb tengeri 12.80—13 00, zab I. 13.20—13.70, zab II. 12.75—13.10, korpa .30—8.40, incornamrg­ 1.20—140, lóherém,’.g, arankas 80—90. ,4 készáruüzlet mai kötései: Búza: 300 q éltúli 79 kg 21.80 P ppar., 300 q pestv. 80 kg 21.85 P pp., 200 q éltvili 77 kg 20.30 P ab hajóállomás, 300 g jászs. 79 kg 22.40 P pp., 100 q pestv. 79 kg 21.75 P pp., 150 q 80 kg 21.00 P pp., 150 q pestv. 79 kg 21.80 P pp., 100 q jászs. 79 kg 22.40 P pp., 450 q fejérm. 79 kg 21.80 P pp., 600 raktár 79 kg 21.75 P kocsira rakva, 150 q raktár 79 kg 21.70 P kocsira rakva, 150 q pestv. 79 kg 21.70 P pp., 300 q fejérm. 79 kg 21.80 P pp. Rozs: 300 q 11.65 P tengely, 150 q 11.70 P pp. pv. Zab: 150 q 12.75 P pp., 150 q 13 P pp. msz., 150 q 12.75 P pp., 100 q 13.10 P kocsira. Tengeri: 150 q 12.50 P pp. (ft.), 300 q 12.65 P pp. (ft.), 150 q 12.55 P pp., 300 q 12.65 P pp. (ft.) 150 q 12.60 P pp. (dt.), 150 q 12.70 P pp. (dt.), 300 q 12.70 P pp. (ft.) Csillagfürt 150 q 12 P ab állomás, Bab: 10 q 33 P, Budapest. ■ I r • « • » * Szombaton, ápri­ls 12-én este 8 órakor Városi szinnas *r *.«. * * r w Zerkovitz Béla az Árvácska. Nóta vége, Csókos asszony szerzőjének és Török Rezső a Porosa Amerikában. Két lány az utcán szerzőjének új operettje, Honthy Hanna, Berky Lili, Zilahy Irén, Rátkai Márton, Kiss Ferenc felléptével MEIIUZINofl Operett 3 felvonásban, 8 képben. Irta: Török­ Ttevse. Zenéjét Harmatti Imre verseire szerezte: Zerkovitz Béla. Rendező: Loránth Vilmos. Karnagy: Körner ,Jenő. • Szereplők a* I.* II., VII. és­­ III. képben: Meluzina, a levegő királynője Honthy Hanna Mofisztó. bűvész Pallos János André. .­ bohóc...............................Rátkai Márton Cirkuszszolga................................ . • Krasznai Elek Prokesch, a direktor Horti Sándor . 0 Heros akrobaták •­­ Dorbás Bertalan Rodella, kötéltáncosnő . •­­4 . Kósza Irma A - N­eros' akrobatak • • • 1. Tóth Jenő Gyuri, a kisfia" Szabó Ibi Ila . • .«­•*•««« s Horváth Manci­elle. Helga, műlovarnő . . . Kőműves Erzsi Pista . . ..........................• . . Kerekes György Szolgák, zenészek, cirkuszközösség, gyerekek. Szereplők a III.» IV., V. és VI. képben: Dusándy Gáborné . . ? • . Berky Lili Feri Kalla István Melus, a leánya Hon­thy Hanna Pierot . . Ta­rnay Géza Dr. Simó Sándor, ügyvéd . • . Kis** Ferenc Vasúti bakter .»■««•«« Sik Rezső András, komornyik . • •. « . Rátkai Márton Egy vendég « 1 1 • «­­ « • Hajagos Károly Lili ................................. . . é . Zilahy Irén Rózsika . . Fenyves Manci Makovetz Józsi . 1 « » « ■* . Kőrössy Zoltán Juci, szobalány * • « » s « • Farka­s Mica Májer . 9 s . Són Mihály Miska, kocsios . . . « s • » v Kertész Kálmán Májerné * » * . * % ? % . Németh Anna Inas............................ v • -• •. Kézdy Antal A juniális rendezősége vendégek, gimnazista lányok, cselédség. Történik: az I. és VII. kép egy vádorcirkusz sátora mö­gött, a II. kép egy faluvégi tisztáson, a III. kép a kisbékési kastély halljában, a IV. kép a kastély nyári szalonjában, az V. kép az országúton, a VI. kép a kisbékési vasúti megállónál a VIII. kép a Majt­ényi-villában. — A táncokat GALLAI NÁNDOR EMERICO NEMESS. KÖRÖSSYI ZOLTÁN, TARNAY GÉZA és CSADÓ Pál tanították be. — A díszteleteket ifj. OLÁH GUSZTÁV, a magy. kir. Operaház főecenikusa tervei után BAUMOHL ARTN­UR festőművész festette. — A ruhák és jelmezek a Dénes-szialon tervei után .BALOGH TERI felügyelete alatt a Városi Színház műhelyeiben készültek. — A görlök ruhái FILTEX SERILLA, anyagból készültek.. — A színpadi külső zajt és külső zenét a rhilliMS-rittk­ó hangfokozó készülékét szolgáltatják. 1930 ÁPRILIS « Jubiláns Budapesti Nemzetközi Vásár május 3-12 A magyar ipar demonstratív bemutatója számos külföldi állam részvételével. 50° 6-os utazási kedvezmény Felvilágosítás és vásárigazolvány kapható: a Vásárirodánál, Budapest, V., Alkotmány­­utca 8., a vásár összes tb. képviseleténél, valamint a Menetjegyiroda és a Wagons- Lils-Cook-iroda fiókjainál. Mai hivatalos záró árfolyamok Államadóssági kötv. Cukor PU 5'YV, 1916 .. 0­19 Délcukor ................. 107 .. .*17. I............U*18 Horvát cukor • * » — 1018—014 Magyar Cukor l­tt UU8—19­5. . . — Ge­orgia 8'a Hadik. I —V. 6°/o . — Mezőhegye*l . « % . — .. VI—Vili. 6®/* 0*66 II—vii. 5Váf/» Sör és szesí IV. ... U 46 .. V !*•/• • • • • t­­) Rész­vénysör * » * % 119% .. VIII. 5V-1B/» ··•*♦ Temesi szesz ... 23 Népsz. kölcsön . . * 6-28 Főváros! sör « » » * tif KényszerkölcsÖn . - O Gschwindt • • . » « K·9 . . Király Sor * . • * % — Bankok Polgári Sör ... » -AnKal-Macrar ... 79 Kráusz azesz . . . . — Atlantic.­ ..................... ... Pannónia Snn ... 3* o Banyák-Agrár • . — 1 Paplan U — . 20 Takarékok Fallank ....­• • 12() Földhitelpai­k . . - Celvárus ....»» 0T .­ •Hazai • . . ./*@ . '51 Lipótvárosi . . . * » -HeráVes . . . i . t - Községi ... • . • « —• .Szlavon Jel*. . . , Kőbányai 1 kp. « » -1 ® Általános Bank .. — Általános ikp. . * bu Mas m Hite) 7T) |R­,0^ArI * 8\AJ Ineatlan . i , ... 10 JG * cstl Hazai ...» Cseh Bank . . . * ívi Forgalmi Bank . . 75 ö I cxlilipnr .0^áloRhhtel . . . i 4’J k­éVeMi HUel * • » - Gyapjumosó . . . « b-n ' * ■ - •. . ^.;ö v$AÁKöltözű — Nemzet?- Jönnk * Jjí) í Guldberger • . * % A OIdAz Ifink r. t.T.*ÖyOrl textil ...» 35 KAvr*. Jelzálog ii »’ 4 Karrea •. . . * » 3 M’lrcur . .­. ... *3W Juta ....................... » ~ Nemz*­ti ........................26*5 Pamut .................... 9"3 Osztrák Hitel ... 41 Szeged! kender * . 9 Keresi; Bank . . •. 1.8 Auto textil . . . * — Wiener Bankrer. 16­­... . .. , Különféle OlajmuTek Marce! petróleum - t Olajuiűvek .... - J?®”* •• * • * • ¥ 54 * — Győri bőr «•••«« — Hány­a és tégla Brassói..................... 3a r, ® Papír ....................... Bauxit-truszi . . . .­ ..-ellen ........ au6 K^ocsmní ................... -vá Hangya .................... a Borsodi .................... * —H őstermelő -Szentlőrinci « . . . - Gumin) ................... , G­­V-elí®ut — Vasutforgatmi . . ■ 41 -a Koho ....i­.., — Nemzetközi Gép . , C) Drasche toO gtor fi]ra ................, _ Mannezit ......­­222 Telefon ................ . — Aszfalt ...........................22­3 P4lfa|,a| ...... 14 Ált. Kőszénbánya ht6 Kerámia................... 63 ... Móri szén ...... — Szállodák Nagybátonyi ^ Sal­ó . . Es,sz ........................ *­ ? urikánul................. 125*7 Ligetszanatorium , *_■ » Kátrány­ipar \ V . - Schwarzer ..... -Lukácsfürdő • . »» — Faipar Mercuria — Vas és gép Lunaharaszti . . . . — Egyes. Fa ..... . - Bányagép ................. -Fournier ................... — Lsaky ...•••»« — Guttmann .... 17­1 Erőd­­tagon .... 119 Hazai fa ______ . - O­zíneági gép . . 10­8 Lignum­3 - Fémkeresk.’ 42 Amerikai ’fk - Danz-Dantiblut . SS 25 Malomsoky ~ Da^-yfi^moeBágl -Nemzeti Fa .... ~ Glőrffy—"Kolff ... Lichtls ”°£üe" •••*•*’ J. R­ézbém......................... Szlavóniai ...... ~ 7., Jr .................... Tbék bútor ..... ‘ *IAU J Viktória 'bútor* ! '. I “ fém ••*.»' ~ vnn*ai — Lámpa .•••«»«« ZCQU1 ^ • V • • • Chaudoir . . . . » . 7 Közlekedés Vegyipar ..«»»* ... i Vagongyár « . • . -8’° A.LIa. *••*••**■■ - Rimamurányi » . » Városi * • ' •. * • • - * Roessemann • • % % 28 Sf. 7. Schuller 58 B MFTR & ’ ‘ ‘ ' * ' 6 ” TCudloff .................... B'5 Helyiérdekű .... Vulkán ........ 6'i it'Jno.M •'*•*”■ - Warner ...................... 7-6 Nova ......... S3’9 Államvasút . ... — tCIJ'ip*1 Tröszt ....... 809 .. Chinoin 8-7 MNyomdak Dunica .­•»•*»« 11 Athenaeum » • . » » 12 Diana ••*»*»*■ 106 Fővárosi 9 Flóra . . . ...... — Franklin. ...... 82 Hun*- műtrágya . 83 Glóbus .,,,,,,, 80 Keleti-Murányi . . 40 Kunossy 8 Kjein szappan ... -t’allas 6-5 Révai 12-5 Szikra ........ -'­•* Rigler - Torok .... .... -Stephaneum .... 21 Dr. Wander .... Ujságüzem ..... u uujuner .... 6*«3 Gáz CS Tl­ISIiy Malmok izzó..................... 114-9 , Auer ......... . ■'ck-malmin . . . ■ - Vasmegyei ..... 30 Borsod-Miskolci . . 14-6 Concordia ...... 4-4 Békéscsabai .... 70 BirtoSltük­­. Bpesti Gőzm. .­­ 23-5 Törökszentmiklósi — Fonciére ...... Gizella ........ 12-5 Magyar-Francia • Hungária ...... 20 Jég .......... “ Királym­alom , —‘ Pannónia « . « . . . "* Pesti Viktória ... — Pátria «.«»»«•• AJ TransSam­bly ■ ■ ■ " Magyar Brit, » » ■ **•

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék